Αδαμαντία χώρος τέχνης

Φάρος Τουρλίτης με μπονάτσα
The Island within