Αδαμαντία χώρος τέχνης

Φάρος Τουρλίτης με μπονάτσα