Αγία Θαλασσινή με φουρτούνα

Αγία Θαλασσινή με φουρτούνα
Νειμποριός Άνδρος με φουρτούνα