Νειμποριός Άνδρος με φουρτούνα

Αγία Θαλασσινή με φουρτούνα
Χώρα Άνδρος με φουρτούνα
Πλακούρες Άνδρος