Πλακούρες Άνδρος

Αγία Θαλασσινή με φουρτούνα
Νειμποριός Άνδρος με φουρτούνα
Ξενία Άνδρος