ekav andros 1

kapsoula arnitikis piesis
ekav andros 2