Αντιδήμ Γαυρ Αθηνά Κοζανίτη, Πρόεδρ Ιδρύμ Μωραΐτη Νίκος Σιγάλας, τ. Δήμ Υδρούσας Κυριάκος Θωμάς, Δντης Γυμν Λυκ Λεωνίδας Λούπεση

moraiti aithousa 4
moraiti aithousa 2