syllogos gynaikon korthiou 2

syllogos gynaikon korthiou 1
syllogos gynaikon korthiou 3