syllogos gynaikon korthiou 3

syllogos gynaikon korthiou 2
syllogos gynaikon korthiou 4