10 Maiou 1821-F

10 Maiou 1821-1
10Maiou 1821
Theofilos Kairis