Ίδρυση βρεφονηπιακού σταθμού Κορθίου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ Φ
Μετατροπή πρ δημοτικού σχολείου γαυρίου σε πολιτιστικό κέντρο