Ολοκλήρωση μελέτης-εγκρίσεων κλειστού γυμναστηρίου

Μονάδα κομποστοποίησης
Ολοκλήρωση της μελέτης πολιτιστικού συνεδριακού κέντρου Μπατσίου