Αποχώρηση Προέδρου

Φωτο στην αίθουσα του Προεδρικού