Φωτογραφία με την Πρόεδρο 1

Φωτο στην Κουζίνα
Φωτογραφία με την Πρόεδρο 2