Κακκαβιά με κολοχτύπα

Περιγραφή μενου
Μπαρμπόυνι σαβόρο με ραφιόλι με ανθότυρο