Αναστασία Ανθρακοπούλου, Αμφιτρίτη

Αλεξία Κουδιγκέλη, Marbellous
Helen Mudie Ioannidou , Dream