Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, Θέα από το Μπούρτζι – Σκιάθος

Mike Vira, Mask-off
Αριστέα Παναγιωτακοπούλου, The golden school of fish