Λίνα Κουντουράκη, Στο ποτάμι, 39x30cm

Κωνσταντίνος Κοτρότσιος, Εύα
Λίνα Ρωμανού, Υδρούσα