Γιώργος Ντέρος, Βενετικο

Aikaterini Kondyli, Cosmic water