Η «Ανδριακή» πιστή στον κανόνα της διαφάνειας και της ενημέρωσης δημοσιεύει σήμερα το επίσημο πρακτικό του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Άνδρου της 10ης Μαρτίου 2009 όπου για πρώτη φορά έγινε ανοικτή συζήτηση για την προτεινόμενη θέση χωροθέτησης ΧΥΤΥ στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Πιτροφού.

Στην πολύ σοβαρή αυτή συζήτηση για το μέλλον του νησιού υπήρξαν πολλές απουσίες για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Έστω και έτσι όμως ο διάλογος όσων παραβρέθηκαν ήταν ουσιαστικός και η παρέμβαση των κατοίκων του Πιτροφού με επιστημονικά στοιχεία και τεχνικές μελέτες αποφασιστική.

Δημοσιεύουμε, λοιπόν, το επίσημο πρακτικό του συμβουλίου ώστε να πληροφορηθούν οι Ανδριώτες τα επιχειρήματα και τις θέσεις καθενός και να κρίνουν τη στάση όλων όσων εψήφισαν στις εκλογές. Επισημαίνουμε πως όπως τονίστηκε στη συζήτηση του Συμβουλίου απόντες ήταν τόσο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Θεολόγου όσο και η πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Άνδρου κ. Α. Βάρελη. Η μελέτη ήταν αρμοδιότητας του Συνδέσμου Δήμων Άνδρου.

«Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 8, ενώ ήταν παρόντες οι 3 από τους 6 Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων της περιφέρειας του Δήμου. Παρόντες ήταν οι Ιωάννης Ζιώτης, Αντιπρόεδρος Ανδρέας Τηνιακός, Νικόλαος Πολέμης, Νικόλαος Περτέσης, Ελευθέριος Μπάλλας, Διαμαντής Θεοδωράκης, Δημήτριος Γιαννίσης, Θεοδόσης Σουσούδης.  Απόντες οι Νικόλαος Θεολόγου, Πρόεδρος, Γεώργιος Σαμιωτάκης, Αικατερίνη Βάρελη, Μαρία Βενετίκη, Μάρθα Κωστή. Παρόντες και οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Λαμύρων-Γεώργιος Μπάλλας, Πιτροφού-Γεώργιος Λάβδας, Στενιών-Δημήτριος Τσουμέζης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Άνδρου Εμμανουήλ Βάμβουκας».

Πρώτος μίλησε ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ιωάννης Τζιώτης και είπε:

«Στη σημερινή συνεδρίαση εκτελώ χρέη Προέδρου Δ.Σ., λόγω της απουσίας του κ. Θεολόγου.  Το θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι μείζον.  Για την ιστορία να αναφέρω ότι την Παρασκευή με κάλεσε ο Δήμαρχος να υπογράψω τη πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση και μου εξήγησε το κατεπείγον του θέματος. Βεβαίως, εγώ δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, προσήλθα, παρόλο που ο κ. Θεολόγου βρισκόταν στην Άνδρο, όπως αργότερα έμαθα.

Σύμφωνα με το 4088/2876/24-2-2009 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) (δηλαδή Χ.Υ.Τ.Α. με μονάδα μηχανικής-βιολογικης προεπεξεργασίας απορριμμάτων) νήσου Άνδρου, σε γήπεδο έκτασης 55,5 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση μεταξύ Κολύμπου-Προφήτη Ηλία-Μαυρίλων (θέση Κ.Η.Μ. νήσου Άνδρου Ν. Κυκλάδων)».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων και των παριστάμενων για την εγκυρότητα της συνεδρίασης λόγω της απουσίας του προέδρου του σώματος και των άλλων συμβούλων:

Πρώτος ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Δημήτριος Γιαννίσης είπε μεταξύ άλλων: «Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα θα πρέπει να παρίστανται όλοι οι σύμβουλοι, ενώ θα πρέπει να υπάρχει μία εισήγηση για το θέμα.  Επίσης για ένα τέτοιο θέμα θα έπρεπε να είχαμε πρόσβαση  στην εν λόγω μελέτη. Εγώ αυτή τη στιγμή έρχομαι εδώ χωρίς καμία ενημέρωση και θα ήθελα από τους παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους, να μου πει κάποιος, αν έχετε κάτι στα χέρια σας, αν έχετε δει και αν έχετε  άποψη για αυτό το θέμα. Εσείς που έχετε τη μελέτη, θα μας πείτε κάτι; Θα το συζητήσουμε το θέμα; Μήπως θα έπρεπε να είχαμε μια πιο πλατιά ενημέρωση, για να βοηθηθούμε όλες οι πλευρές;».

Στη συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Ελευθέριος Μπάλλας, μεταξύ άλλων είπε: «Τη μελέτη την έχω δει.  Βρήκα πρόσβαση και την είδα.  Η θέση είναι μεταξύ Παλαιόπολης και Πιτροφού στον κάτω Προφήτη Ηλία.  Δεν είμαι της άποψης να αναβληθεί το συμβούλιο, αν προταθεί, γιατί και πάλι δε θα υπάρξει ενημέρωση.  Η προμελέτη έχει εγκριθεί από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, χωρίς να υπάρχει διαφωνία από τους Νομαρχιακούς Συμβούλους.  Πιστεύω πως ό,τι και να αποφασίσουμε δε θα ακουστεί. Θεωρώ, όμως,  ότι πρέπει σαν Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, να απορρίψουμε αυτή τη μελέτη, όχι μόνο γιατί αυτή η μελέτη δημιουργεί προβλήματα αλλά και μόνο με το γεγονός ότι αφορά μια περιοχή του δικού μας Δήμου.  Έχω μια μελέτη, που έχει γίνει το 2001 και είναι «μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων των Κυκλάδων», η οποία αναφέρει πού υπάρχει νερό σε όλες τις Κυκλάδες. Όσον  αφορά στο Δ.Δ.Πιτροφού, οι δύο υπόγειες υδρολογικές λεκάνες είναι ακριβώς στο σημείο που είναι να γίνει ο ΧΥΤΑ.   Στεγανός ΧΥΤΑ δεν είναι δυνατό να γίνει και θα μολυνθούν τα νερά της περιοχής. Θα μολυνθούν όχι μόνο τα νερά του Πιτροφού αλλά και των Λαμύρων και άλλων περιοχών, μέχρι και η Άβυσσος, θα μολυνθεί όλος ο υδροφόρος ορίζοντας του νησιού.  Η θέση μας θα πρέπει να είναι αρνητική και ομόφωνη και η απόφασή μας να κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες που γνωμοδότησαν και θα γνωμοδοτήσουν, εξαιτίας του ότι υπάρχει υπόγεια υδρολογική λεκάνη».

Ακολούθως ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Διαμαντής Θεοδωράκης μεταξύ άλλων είπε: «Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε σαν Δημοτικό Συμβούλιο με το θέμα ΧΥΤΑ.  Γιατί να γίνει ο Χ.Υ.Τ.Υ. στη συγκεκριμένη περιοχή; Δεν έχω καταλάβει αυτή την εμμονή. Τα στερεά απόβλητα των βιολογικών καθαρισμών θα πηγαίνουν και αυτά στο Χ.Υ.Τ.Υ. Εάν από εμάς εξαρτηθεί, αυτοί που θα πουν το ναι ή το όχι για αυτό το θέμα  θα τους γράψει η ιστορία. Είτε καλώς είτε κακώς. Εγώ αυτό θα το καταψηφίσω.»

Μετά ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ανδρέας Τηνιακός μεταξύ άλλων είπε: «Είπα να αναβληθεί το συμβούλιο, επειδή δεν είναι όλοι παρόντες. Η μελέτη αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια και κάποιοι θα έπρεπε να ξέρουμε. Κάποιοι ρώτησαν για τα υψόμετρα. Το υψόμετρο είναι γύρω στα 570μ. Ο Πιτροφός είναι στα 440μ., η Μελίδα είναι πιο χαμηλά και από το ρέμα μέχρι τις πηγές της Μελίδας είναι 250μ. Αυτά τα στοιχεία ξέρω.  Η δική μου άποψη είναι ότι θα συνηγορήσω να πάνε εκεί τα σκουπίδια όταν θα είμαι 100% σίγουρος, ότι δε θα μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας.  Γιατί, αν είναι κάτω από 30μ. δεν υπάρχει πρόβλημα.  Αν όμως είναι πάνω από 30μ., υπάρχει πρόβλημα άμεσο.  Πρέπει να γίνουν γεωτρήσεις και να ελέγχονται κάθε μέρα.»

Στη συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Θεοδόσιος Σουσούδης μεταξύ άλλων είπε: «Θεωρώ ανεπίτρεπτο για ένα μείζον θέμα, να ειδοποιηθούμε την Παρασκευή το μεσημέρι για να γνωμοδοτήσουμε την Τρίτη το απόγευμα. Η μελέτη αυτή δεν έχει έρθει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια, που λέει ο Αντιδήμαρχος, για να τη συζητήσουμε.  Έχω μια έγγραφη γνωμοδότηση από Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για το συγκεκριμένο σημείο του ΧΥΤΑ, η οποία αναφέρει: Στη θέση Κ.Η.Μ. υπήρχε η αρχική  πηγή που πιθανόν να ύδρευε την αρχαία Ζαγορά,  η οποία στη συνέχεια διανοίχθηκε υπό μορφή φρεατίου……. Από αυτή λοιπόν τη πηγή, εδώ και  τουλάχιστον 300 χρόνια υδρεύονται ο Πιτροφός, η Μελίδα, η Παλαιόπολη και η περιοχή Σταυροπέδας. Ως συμπέρασμα αναφέρει, ότι μετά την αυτοψία υπάρχουν πηγές και υδάτινα δεδομένα, που θα επηρεαστούν άμεσα από τη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι αρνητική με τη θέση αυτή της μελέτης. Στη νέα μελέτη που έχουμε  τώρα στα χέρια μας αναφέρεται: Για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση πιθανής ρύπανσης των υδάτων της περιοχής, θα λάβουν χώρα γεωτρήσεις ανάντι και κατάντι του χώρου και στην περίπτωση ρύπανσης υπόγειων υδάτων, θα εντοπιστεί η εστία ρύπανσης, θα επισκευαστεί και παράλληλα θα καθαριστούν τα ρυπασμένα ύδατα.  Τι θέλει να πει δηλαδή, ότι εγώ θα το αντιληφθώ όταν υπάρχει μια επιδημία και όταν θα πεθάνουν κάποιοι; Πώς θα αντιληφθούμε ότι μολύνθηκαν τα νερά; Και πώς θα καθαριστεί ο υπόγειος υδάτινος ορίζοντας;   Όσον αφορά τη βαθμολόγηση του νερού της περιοχής αναφέρει η συγκεκριμένη μελέτη: Η απόθεση τελικών αποδεκτών εκτιμήθηκε ότι είναι μεγαλύτερη από ένα χιλιόμετρο.  Το βάθος στάθμης υδροφορέα εκτιμήθηκε ότι είναι μεγάλο.  Δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό απ’ ότι λέει ο κόσμος και άλλες μελέτες. Το νερό εκτιμήθηκε ότι η χρήση του είναι βιομηχανική.  Πίνουν νερό 5 χωριά και είναι βιομηχανική η χρήση του; Ψηφίζω αρνητικά».

Μετά ο Πρόεδρος Τ.Σ.Πιτροφού μεταξύ άλλων είπε: «Το νερό στην περιοχή είναι επιφανειακό.  Αν σκάψουν για να δημιουργήσουν τη λεκάνη, θα τους πνίξει το νερό».

Και ο Πρόεδρος Τ.Σ.Λαμύρων μεταξύ άλλων είπε: « Πρέπει να βρεθεί άλλος χώρος, γιατί θα επηρεαστούν και τα νερά των Λαμύρων.  Αν σκάψεις με μηχάνημα εκεί στα 3 μέτρα θα βρεις νερό, σε όλη τη ράχη του βουνού.  Δεν είναι λογικό εκεί που θέλετε να τα πάτε.»

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Πιτροφού Αντώνης Λάβδας αναφερόμενος στη μελέτη είπε ότι υπάρχει προχειρότητα  και τονίζοντας μερικά στοιχεία της μεταξύ άλλων είπε: «Όταν μάθαμε ότι θα γίνει Χ.Υ.Τ.Υ. προσπαθήσαμε να μάθουμε αν είναι νόμιμο να γίνει.  Τι κάναμε; Εκτός του ότι ρωτήσαμε τους πιο παλιούς, πού υπάρχουν διάσπαρτες πηγές, φέραμε και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να μας πει αν μπορεί να γίνει εκεί Χ.Υ.Τ.Α. Όπως διάβασε και ο κ. Σουσούδης, δεν μπορεί να γίνει εκεί Χ.Υ.Τ.Α.  Παρόλα αυτά, εφόσον βρήκαμε το τοπογραφικό της μελέτης, ανεβήκαμε στο βουνό με GPS και ανακαλύψαμε ότι είναι λάθος.  Και ξέρετε γιατί; Γιατί άλλα γράμματα είχε στο υπόμνημα του τοπογραφικού  και άλλα στο σχέδιο και  ψάχναμε 4 ώρες  πάνω στο βουνό να τα βρούμε.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Πολιτιστκού Συλλόγου Πιτροφού αναφέρθηκε σε ανακρίβειες της περιβαλλοντικής μελέτης μεταξύ των οποίων και για τη χρήση του νερού, που στη μελέτη αναφέρεται ότι δεν έχει καμία χρήση και ότι η προκαταρκτική περιβαλλοντική μελέτη δεν αναφέρει πουθενά ότι υπάρχει νερό στην περιοχή.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο κάτοικοι του οικισμού Πιτροφού, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη παραπάνω αναφερόμενη γνωμοδότηση του Τμήματος Γεωτεχνικής Μηχανικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Στη δευτερολογία του ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γιαννίσης μεταξύ άλλων  είπε: «Ανεξάρτητα που δεν είχα σωστή ενημέρωση, καλύφθηκα με όσα άκουσα  και θα ταχθώ κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αρνητικά».

Μετά ο Αντιπρόεδρος μεταξύ άλλων είπε: «Ο Δήμαρχος εξέφρασε ένα δίλημμα, που δε με έπεισε και μια εμμονή για το συγκεκριμένο σημείο.  Το να πάρουμε την ευθύνη για μια πιθανή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα με βάση τις απόψεις που ακούσαμε από τους κατοίκους και το Τ.Σ. Πιτροφού, ένα τέτοιο ρίσκο δε θα πρέπει να το αναλάβουμε.  Και εγώ ψηφίζω αρνητικά».

Κλείνοντας ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων είπε: «Για όλα τα έργα απαιτείται η σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης και βλέπω ότι για τα έργα που μπορούν να δώσουν μια ανάπτυξη στο νησί, απορρίπτονται οι περιβαλλοντικές μελέτες από τις υπηρεσίες του Νομού Κυκλάδων.  Έφερα αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Σήμερα το μεσημέρι πήρα ένα έγγραφο  από την ΤΥΔΚ Ν.Κυκλάδων, με το οποίο  γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω περιβαλλοντική μελέτη».

Τέλος, το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού τα μέλη του έλαβαν υπόψη όλα τα παραπάνω αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει αρνητικά για την  προτεινόμενη θέση, που βρίσκεται στη θέση μεταξύ Κολύμπου-Προφήτη Ηλία- Μαυρίλων, καθόσον στην περιοχή υπάρχουν πηγές που υδρεύονται ο Πιτροφός, η Μελίδα, η Παλαιόπολη και όλη η γύρω περιοχή και στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει υπόγεια υδρολογική λεκάνη, σύμφωνα με την από 2001 μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων των Κυκλάδων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, με κίνδυνο μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα του νησιού.

Σημειώνεται τέλος ότι μέχρι την ώρα που «έκλεισε» το φύλλο (1.4.2009) η απόφαση του Συνδέσμου Ανδρου δεν είχε φτάσει στα χέρια μας, αν και αναζητήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων είναι θετική για την χωροθέτηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.