Η εταιρεία Αιολικό Πάρκο Άνδρου – Μαραθιά Α.Ε. αναπτύσσει και αδειοδοτεί το αιολικό της πάρκο στην θέση Μαραθιά της Τ.Κ. Μακροταντάλου, από το 2000. Η θέση του αιολικού πάρκου βρίσκεται σε απόσταση 1.800 μ. από τον οικισμό του Καλυβαρίου και περίπου 700 μ. από το εκκλησάκι του Αγίου Ονούφριου. Το 2003 έλαβε Άδεια Παραγωγής από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ το 2006 το έργο εγκρίθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και χορηγήθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Η υλοποίηση του έργου καθυστέρησε, λόγω της αναμονής της υλοποίησης του υποθαλάσσιου καλωδίου διασύνδεσης «Νέα Μάκρη – Πολυπόταμος», απαραίτητης για την ηλεκτρική σύνδεση του έργου. Το καλώδιο αυτό ολοκληρώθηκε μόλις το 2015. Στο διάστημα που ακολούθησε, η εταιρεία μας ολοκλήρωσε την αδειοδότηση του έργου της, ο τελικός  σχεδιασμός του οποίου αφορά ένα μικρό αιολικό πάρκο ισχύος 2,7 MW, αποτελούμενο από 3 ανεμογεννήτριες τύπου Ε44/900 kW εκάστη (αντί των 5 της αρχικής αδειοδότησης του), που είναι το μικρότερο εμπορικά διαθέσιμο σήμερα μοντέλο ανεμογεννήτριας.

Τα έργα κατασκευής των υποδομών του αιολικού πάρκου ξεκίνησαν μετά την λήψη άδειας εγκαταστάσεως στα μέσα του 2019 και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, με εξαίρεση το σταθμό ελέγχου που θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα, ενώ μετά την ανέγερση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα ακολουθήσουν οι αποκαταστάσεις και η τελική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του έργου έγιναν με σεβασμό στην τοπική κοινωνία και στο περιβάλλον. Οι φιλικές περιβαλλοντικά επιλογές που έγιναν ήδη κατά τις αρχικές διερευνήσεις μας, επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι το έργο βρίσκεται εκτός Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα, περιοχών Natura ή οποιασδήποτε περιοχής προστασίας της τοπικής χλωρίδας. Το έργο χωροθετείται σε μισθωμένες αγροτικές εκτάσεις χωρίς να προκαλεί βλάβη σε δασική βλάστηση, η απόμακρη θέση εγκατάστασης του βρίσκεται μακριά από περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, οήπιο ανάγλυφό του εδάφους διασφάλισε μικρές επεμβάσεις, αποφεύχθηκε η αλλοίωση άξιων λόγου βραχωδών εξάρσεων, ενώ ολοκληρώνεται και η πλήρης υπογειοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης του με τα τοπικά δίκτυα μέσης τάσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κόστος αυτής της υπογειοποίησης είναι υπερπενταπλάσιο ενός αντίστοιχου υπέργειου δικτύου, με κόστος που υπερβαίνει τις 450.000 €, ενώ συνολικά το κόστος της ηλεκτρικής διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής μας στο υποθαλάσσιο καλώδιο «Νέα Μάκρη – Πολυπόταμος» υπερέβη το 1.000.000 €.

Συνοπτικό Ιστορικό Αδειοδότησης Έργου

Έτος

Περιγραφή

2000

Έναρξη Αδειοδότησης – Λήψη Εγκρίσεων Υπηρεσιών (για 7 Α/Γες)

2003

Έκδοση της Άδειας Παραγωγής για Έργο αποτελούμενου από 5 Α/Γες

2006

Έκδοση ΑΕΠΟ του Έργου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων

2010

Μη δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης σε Υ/Σ Άνδρου

2006-2015

Σε αναμονή υλοποίησης ηλεκτρικής διασύνδεσης “Νέα Μάκρη-Πολυπόταμος”

2015

Προσφορά Σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ για τελικό σχεδιασμό 3ων Α/Γων

2015

Υπαγωγή του Έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

2016

Υπογραφή Σύμβασης Πώλησης Ενέργειας με ΔΑΠΕΕΠ (ΣΕΣΤ)

09/2018

Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης και Καταβολή συμμετοχής υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης “Νέα Μάκρη-Πολυπόταμος”

03/2019

Τροποποίηση Υπαγωγής σε ΠΠΔ λόγω υπογειοποίησης καλωδίου

04/2019

Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Έργου

06/2019

Έκδοση Άδειας Δόμησης Οικίσκου

10/2019

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας Θεμελιώσεων Α/Γων

Μέχρι πρόσφατα, δεν είχε εκδηλωθεί στο νησί αντίρρηση για την επένδυσή μας, σε αντίθεση με τους προβληματισμούς που έχουν διατυπωθεί για τα μεγάλα αιολικά πάρκα που σχεδιάζονται στην Άνδρο. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πολύωρη ημερίδα της 9ης Φεβρουαρίου 2020 που οργανώθηκε από τους “Δήμο Άνδρου/ΑΥΛΑ/Άνδρος Κοιν.Σ.Επ.” στην οποία προσκληθήκαμε και κατά την οποία παρουσιάστηκε το σύνολο των υπό αδειοδότηση αιολικών σταθμών στην Άνδρο χωρίς να εκφραστεί καμία εναντίωση για το αιολικό πάρκο της εταιρείας μας.

Από το ξεκίνημα της αδειοδότησης του έργου μας, είχαμε την πεποίθηση ότι ήταν αποδεκτό τουλάχιστον από την τοπική κοινωνία της Τ.Κ. Μακροταντάλου, γεγονός που επιβεβαιώνεται μέχρι και σήμερα κατά τις επισκέψεις συνεργατών μας στην περιοχή του έργου, ενώ είμασταν πάντα διαθέσιμοι να συζητήσουμε μαζί τους την οποιαδήποτε παρατήρηση ή αίτημά τους.

Ξαφνικά όμως στα τέλη Μαΐου, και ενώ η εταιρεία μας είχε πρακτικά ολοκληρώσει το σύνολο των έργων υποδομής και διασύνδεσης, είχαμε προμηθευτεί τον γενικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, εισάγει τις ανεμογεννήτριες και προετοιμαζόμασταν για την μεταφορά τους προς ανέγερση, μερίδα πολιτών εκδήλωσε άποψη, η οποία αντιτίθεται συλλήβδην στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί.

Η εταιρεία μας θεωρεί παντελώς άδικη την ισοπεδωτική και ξαφνική αυτή αρνητική αντιμετώπιση, η οποία θεωρούμε ότι δεν μπορεί να καταλαμβάνει το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, που αποτελεί πρότυπο ορθού σχεδιασμού σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και σε πλήρη αρμονία με το τοπίο της ευρύτερης περιοχής.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πραγματική οικολογική αντίληψη ‑μία αντίληψη που αποτέλεσε προ 35 ετών το κίνητρο για την ενασχόληση μας με τις ΑΠΕ‑ επιβάλλει την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αλλά και αντίστοιχων πρότυπων έργων, τόσο για την Άνδρο όσο και τις υπόλοιπες Κυκλάδες.

Για την Αιολικό Πάρκο Άνδρου-Μαραθιά Α.Ε.

Κωνσταντίνος Α. Φιλιππίδης

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Οι κύριοι κύριοι του Αιολικού Μαραθιά, κάνουν πως δεν γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα αιολικά! Τώρα που μας μαζεύτηκαν πολλοί γαμπροί, οι Περιβαλλοντικές Μελέτες τους είναι ανίσχυρες καθώς πρέπει να γίνεται μια για την ευρύτερη περιοχή και βέβαια πώς θα μπορούσε να εγκριθεί μια τέτοια που μετατρέπει την Άνδρο σε σουρωτήρι στο όνομα της ΔΗΘΕΝ ανάπτυξης, της ΔΗΘΕΝ οικολογικής συνείδησης και της ΔΗΘΕΝ προστασίας του περιβάλλοντος.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.