Ξενία Άνδρος

Αγία Θαλασσινή με φουρτούνα
Πλακούρες Άνδρος
Χώρα Άνδρος Μουσείο Γουλανδρή