Batsi quarantine 3

Gavrio quarantine 3
Batsi quarantine 1