Οι «Ρυθμοί», οι «Αρρυθμίες» και η «Επιλεκτική Απραξία» της Δημοτικής Αρχής για την πυρασφαλεια του Συνετίου επισημαίνονται για μια ακόμη φορά από το Νίκο Καλλιβρούση. Αυτά…

Οι «Ρυθμοί», οι «Αρρυθμίες» και η «Επιλεκτική Απραξία» της Δημοτικής Αρχής για την πυρασφάλεια του Συνετίου

Η Επιστολή

Ουδέν Κρυπτόν υπό τον Ήλιον

Ουδέν Νεώτερον από το «Δυτικό Μέτωπο / την Δημοτική Αρχή Άνδρου»

 «Άκρα του Τάφου Σιωπή Βασιλεύει» στις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής επί του θέματος της Διάνοιξης του Δρόμου Πυρασφάλειας του χωριού Συνετί.

 • Η Δημοτική Αρχή της Άνδρου Υπολογίζει το Πολιτικό Κόστος που δήθεν θα δημιουργήσουν οι Αποφάσεις της. Αγνοεί το Γενικότερο Δημόσιο Συμφέρον ενός Ολόκληρου Χωριού και της ευρύτερης περιοχής!!!
 • «Νεκρική Σιγή» Επικρατεί επί της εκκρεμότητας της Γραπτής Ενημέρωσης από τον Δήμαρχο Άνδρου, για το θέμα του Δρόμου Πυροπροστασίας του χωριού Συνετί!!!
 • «Σιγή Ιχθύος» Επικρατεί από το σύνολο της Αντιπολίτευσης του Δήμου Άνδρου επί της πρότασης συναίνεσης που διατυπώθηκε στις ανακοινώσεις τύπου στις 1/3/21 και 16/3/21, προς τους Δημοτικούς Συμβούλους για Σύγκληση του Δ.Σ. Άνδρου προς Λήψη Απόφασης για τον Δρόμο Πυρασφάλειας του Συνετί!!!
 • «Δεν Κουνιέται Φύλλο» επί των προθέσεων του Δημάρχου κ. Δ. Λοτσάρη, του Προέδρου του Δ.Σ. Άνδρου κ. Ελ. Μπάλλα και της Δημαρχιακής Επιτροπής (υπό την ευρεία έννοια των αρμοδιοτήτων της), για Σύγκληση του Δ.Σ. Άνδρου προς Λήψη Απόφασης για τον Δρόμο Πυροπροστασίας του χωριού Συνετί, σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφο (Α) του «Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών!!!
 • Μετά την ξαφνική ενεργοποίηση – κινητικότητα του Δήμου Άνδρου για τον Δρόμο «Σταθμός – Πλύστρες – Σιγάρα» στο Συνετί, υπήρξε συνέχεια επί του θέματος πολύ πρόσφατα από Θεσμικό Παράγοντα του Δήμου και από Δημοτικό Σύμβουλο της «Σύμπραξης», οι οποίοι μεταξύ «μεζέδων, κρασιού και πολύ ρακιού», Είπαν με Στόμφο και Απόλυτο Τρόπο ότι: «Ο Δρόμος Πυρασφάλειας «Αντρέα – Φιρόγια» και ο δρόμος «Σταθμός – Πλύστρες – Σιγάρα» Θα Γίνουν Συγχρόνως Μαζί. Δεν θα Γίνει Ξεχωριστά Κανένας Δρόμος»!!! Μαθεύτηκε ότι «Ο Συνδυασμός και η Σύνδεση των Δύο Δρόμων» προέκυψε μετά από τις Αμοιβαίες Υποσχέσεις Τιμής για Συνεργασία, Συμμετοχή και Στήριξη το 2023. Δεν Θα Αναφερθούν Περισσότερα Στοιχεία επί του Παρόντος. Μικρό Χωριό τα Λίγα Σπίτια!!!
 • Επί του Θέματος της Εκκρεμότητας της Γραπτής Ενημέρωσης από τον Δήμαρχο Άνδρου κ. Δ. Λοτσάρη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και Πολιτικής Προστασίας κ. Γ. Λεονταρίτης (Ορίστηκε από τον κ. Π.Ν.Α. ως χειριστής του θέματος στις 23/2/21), στην Απαντητική «Επιστολή του» που έγινε μετά από πολλές πιέσεις στις 4/3/21, επικαλέστηκε την Αναρμοδιότητα της Περιφέρειας για το εν λόγω θέμα (Η Πολιτική Προστασία πήγε «περίπατο…») παρά την Θετική Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου!!! Όλη η σχετική αλληλογραφία δημοσιοποιείται στο τέλος της παρούσης ανακοίνωσης τύπου προς Ενημέρωση Όλων!!!
 • Στις 28/2/21 για το ίδιο θέμα της Εκκρεμότητας εκδόθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη έγγραφο με αριθ. πρωτ. 293268/10108/2021 προς τον Δήμαρχο Άνδρου κ. Δ. Λοτσάρη και κοινοποίηση τον συντάκτη της επιστολής / αναφοράς της 1/2/21!!!
 • Από 16/3/21 μέχρι 24/3/21 δημοσιεύτηκε η έκτη ανακοίνωση τύπου της 16/3/21 –συνέχεια της πρότασης συναίνεσης προς τους Δημοτικούς Συμβούλους Άνδρου από τις ιστοσελίδες ενημέρωσης «Androsportal», «Άνδρος Φιλμ», «Ανδριακή», «Λειβάδια Άνδρου», «Κοινή Γνώμη» και «SyrosPress». Στην εν λόγω ανακοίνωση τύπου γίνεται συνοπτική παρουσίαση Όλων των Ενεργειών για την Διάνοιξη του Δρόμου Πυρασφάλειας στο Συνετί προς ενημέρωση των Δ.Σ. Άνδρου και των Ανδριωτών!!!
 • Στις 17/3/21 για το εν λόγω θέμα της Εκκρεμότητας της Ενημέρωσης, Εκδόθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με στοιχεία «enimerosipoliton@aedd.gr» στις 171520/3/21 προς τον συντάκτη της επιστολής / αναφοράς της 12/2/21 προς ενημέρωσή του, ότι το θέμα έχει διαβιβαστεί στο αρμόδιο τμήμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προς περαιτέρω Διερεύνηση και Ενέργειες!!!
 • Στις 22/3/21 για το θέμα της Γραπτής Ενημέρωσης Εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου έγγραφο με αριθ. πρωτ. 14832 προς τον Δήμαρχο Άνδρου κ. Δ. Λοτσάρη και κοινοποίηση τον συντάκτη της επιστολής / αναφοράς της 1/2/21!!!
 • Έχουν περάσει από δύο εβδομάδες μέχρι ένας μήνας από τις ημερομηνίες έκδοσης των σχετικών εγγράφων / ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των παρακάτω Ανεξάρτητων Αρχών και της Δημόσιας Υπηρεσίας. Δεν έχει Εκδοθεί μέχρι Σήμερα, Απαντητικό Έγγραφο από τον Δήμαρχο Άνδρου κ. Δ. Λοτσάρη, όπως ζητείται στα έγγραφα του Συνήγορου του Πολίτη και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Όλη η εν λόγω Αλληλογραφία δημοσιοποιείται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης τύπου προς Ενημέρωση Όλων!!!
 • Από την Δημοτική Αρχή του Δήμου Άνδρου στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν δοθεί τρεις Αόριστες και Αντικρουόμενες Ενημερώσεις / Απαντήσεις επί της Δημιουργίας Δρόμου Πυρασφάλειας στο Συνετί προς Θεσμικούς Παράγοντες (Βουλευτές Κυκλάδων και Π.Ε. Άνδρου). Συγκεκριμένα στις 22/10/20 εδώθησαν δύο ταυτόσημες απαντήσεις της μορφής «… Γίνεται προσπάθεια για ανεύρεση πιστώσεων για χρηματοδότηση του έργου…», στις 3/12/20 η τρίτη απάντηση είχε κατά λέξη την μορφή «… Στο άμεσο διάστημα ο Δήμαρχος θα το θέσει ως θέμα στο Δ.Σ. για να παρθεί Απόφαση…, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι σε επικοινωνία με την αντίστοιχη Υπηρεσία της Περιφέρειας για να υποδειχθεί η νόμιμη διαδικασία…»!!! Δεν Θα Αναφερθούν Περισσότερα Στοιχεία επί του Παρόντος!!!
 • Φρόνιμο και Σωστό είναι έστω την τελευταία στιγμή να Δρομολογηθούν με Δεσμευτικό Τρόπο Όλες οι Απαραίτητες Ενέργειες για να Υλοποιηθεί η Διάνοιξη του Δρόμου Πυρασφάλειας «Αντρέα – Φιρόγια» στο Συνετί για να Μη Συμπεριληφθεί ο Δήμος Άνδρου στην Ετήσια Έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη για «Παράνομη Δράση και Κακοδιοίκηση» (Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη)!!!
 • Ο Μετρονόμος Μαίλτσελ της Δημοτικής Αρχής Άνδρου έχει «ΞΕΡΥΘΜΙΣΤΕΙ». Δεν Λειτουργεί «Σωστά» και με «ΡΥΘΜΟ»!!!
 • «Κοντός Ψαλμός Αλληλούια» για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2021 (1/5/21). Επί του θέματος της Διάνοιξης Δρόμου Πυροπροστασίας στο Συνετί και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που υπάρχει έντονη ανησυχία των Ανδριωτών μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, η Δημοτική Αρχή της Άνδρου Δεν Έχει Αναλάβει Κάποια Ενέργεια για τον Δρόμο Ενδιαφέροντος!!!
 • Επανάληψη των εφιαλτικών στιγμών που πέρασαν Όλοι οι Κάτοικοι του Συνετί κατά την Πυρκαγιά της 25/8/20, θα είναι Καταστροφική για Όλους Εμάς και τις Περιουσίες μας, σε Περίπτωση που θα Εκδηλωθεί Πυρκαγιά Νυκτερινές Ώρες, όπου τα Εναέρια Μέσα Πυρόσβεσης Δεν Θα Μπορέσουν Να Επιχειρήσουν!!! Δεν Θέλουμε να Γίνουμε «Μάντης Κακών»!!!
 • Εστί Δίκης Οφθαλμός Ος τα Πάνθ’ Ορά (Υπάρχει το Μάτι της Δικαιοσύνης που Βλέπει τα Πάντα, Τίποτα Δεν Μένει Ατιμώρητο) Μέναδρος 4ος αιώνας π.Χ.
 • Είμαστε Εδώ με Υπομονή και Επιμονή, Παρακολουθώντας τους «Ρυθμούς», τις «Αρρυθμίες» και την «Επιλεκτική Απραξία» της Δημοτικής Αρχής επί του θέματος. Οι Προσπάθειες θα Συνεχιστούν «Παντού και με Κάθε Μέσο» που παρέχει η Ελληνική Πολιτεία!!!
 Αντιναύαρχος ε.α. Ν. Καλλιβρούσης Π.Ν.

Αλληλογραφία Αντιπεριφερειάρχη

Αλληλογραφία Αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου

Αλληλογραφία Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Αλληλογραφία Συνηγόρου του Πολίτη

3 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου και είμαστε ήδη μέσα του Απρίλη.

 2. Ελπίζω να μην υπάρξει κακιά επανάληψη όπως αυτή στο “Μάτι” του 2020!! Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.