Η απάντηση σε δημοσίευμα για το δημοτικό στάδιο.

Η απάντηση της κατασκευάστριας εταιρείας που αφορά στο δημοτικό στάδιο Άνδρου σε δημοσίευμα για το δημοτικό στάδιο. Πατώντας το link του ιστότοπου μπορείτε να διαβάσετε και το δημοσίευμα. Η απάντηση προωθήθηκε στα ΜΜΕ από τον Δήμο Άνδρου.

 

Αθήνα,  09/12/2022

Προς: Δήμο Άνδρου

Σύμβαση: «Προμήθεια Υλικών Αναβάθμισης Δημοτικού Σταδίου Άνδρου»

Θέμα: Περί δημοσίευσης στον ιστότοπο cycladeslive.gr

Αξιότιμοι κύριοι,

Με αφορμή τα δημοσιεύματα που υπέπεσαν στην αντίληψή μας (ιστότοπος: cycladesLive.gr), σας παραθέτουμε τα εξής:

Διαβάζοντας την εν λόγω ανάρτηση, διαφαίνεται εξ’ αρχής τόσο η έλλειψη τεχνικής υπόστασης σε θέματα που άπτονται στην επιστήμη και τεχνολογία των αγωνιστικών χλοοταπητων, όσο και η έλλειψη των απαραίτητων στοιχείων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να υποστηρίξουν τα λεγόμενα.

Η ανώνυμη δημοσίευση απόψεων περί καθαρά τεχνικών θεμάτων γεωπονικής φύσεως, τουλάχιστον ανυπόστατη μπορεί να χαρακτηριστεί, από την στιγμή που, όπως διαφαίνεται, δεν αποτελούν απόψεις επιστήμονα αλλά και ούτε εξειδικευμένου τεχνικού στην κατασκευή και διαχείριση χλοοτάπητων. Η ανυπόστατη φύση του εν λόγω δημοσιεύματος αποτελεί λοιπόν συκοφαντική δυσφήμιση που σίγουρα προσβλέπει σε άλλους σκοπούς πολιτικής φύσεως και κατά συνέπεια, με αφορμή την ανάρτηση, επιφυλασσόμαστε παντώς δικαιώματος μας.

Μετά την προσβλητική και αντιεπιστημονική λοιπόν παρέμβαση σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό χώρο της Χώρας προς αποκατάσταση της επιστημονικής αλήθειας οφείλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες της Άνδρου τα εξής:

  • Ο χλοοτάπητας είναι υβρίδιο βερμούδας, θερμόφιλο δηλαδή είδος το οποίο επελέγη για την συγκεκριμένη εγκατάσταση κατόπιν μικροκλιματικής μελέτης σύμφωνα με την οποία η περιοχή είναι ιδανική για την πολύμηνη ανάπτυξή του είδους. Θερμόφιλα είδη χρησιμοποιεί το 85% των ελληνικών γηπέδων της Super League καθώς και κορυφαία γήπεδα πολλών μεσογειακών χωρών.
  • Το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Χώρας συμμορφώνεται πλήρως με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες της FIFA/UEFA για την κατασκευή γηπέδων. Αναλυτικότερα, στο γήπεδο εγκαταστάθηκε πλήρως αυτοματοποιημένο αρδευτικό δίκτυο τεχνητής βροχής για την άρδευση του χλοοτάπητα. Το δίκτυο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάσει σύγχρονων προδιαγραφών που εφαρμόζονται στα first class ποδοσφαιρικά γήπεδα επιπέδου superleague και χαρακτηρίζεται από πλήρη ομοιομορφία κατανομής του αρδευτικού νερού, εξοικονόμηση χρόνου ποτίσματος, εξαιρετική αλληλοκάλυψη της βρεχόμενης επιφάνειας λόγω της περιορισμένης ακτίνας των εκτοξευτήρων και τέλος ευελιξία στο πρόγραμμα ποτίσματος λόγω των πολλών αρδευτικών στάσεων. Πολύ σημαντικό επίσης είναι και το μικρό αποτύπωμα των εκτοξευτήρων που αν και τοποθετημένοι πυκνά δεν γίνονται αντιληπτοί από τους παίκτες λόγω της μικρής διαμέτρου αντιβανδαλικής κεφαλής που διαθέτουν.
  • Περαιτέρω στις υποδομές του γηπέδου χρησιμοποιήθηκε διάταξη σύγχρονου αποστραγγιστικού δικτύου γραμμικού σχεδιασμού που καταφέρνει άμεση απομάκρυνση των πλεοναζόντων υδάτων. Η πυκνή ισαποχή των αποστραγγιστικών καναλιών σε συνδυασμό με το μικρό βάθος τοποθέτησης επιφέρει άμεση αποστράγγιση ιδιαίτερα σημαντική στις περιπτώσεις μεγάλης έντασης βροχόπτωσης πράγμα που εμφανίζεται όλο και συχνότερα στην εποχή μας.
  • Η επιλογή του εδαφικού υποστρώματος που χρησιμοποιήθηκε (ποταμίσια άμμος ειδικής κοκκομετρίας) προσδίδει μακροβιότητα στα φυτάρια του χλοοτάπητα. Η κοκκομετρική της δομή και οι φυσικοχημικές της ιδιότητες είναι τέτοιες που καθιστούν το εδαφικό υπόστρωμα ασυμπίεστο με αποτέλεσμα την διατήρηση της σωστής αναλογίας αέριας και υγρής φάσης στο ριζόστρωμα σε βάθος χρόνου. Έτσι αντιμετωπίζεται το μόνιμο πρόβλημα έλλειψης αερισμού που αντιμετωπίζουν οι αγωνιστικοί χλοοτάπητες όπου λόγω της συμπίεσης υποβαθμίζονται τις περισσότερες φορές με τρόπο μη αντιστρέψιμο και τελικώς χρήζουν αντικατάστασης.
  • Επιπλέον, τόσο η στραγγιστική ζώνη όσο και το εδαφικό υπόστρωμα διαστρώθηκε με ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό καθοδηγούμενο από laser. Οι ρήσεις έχουν επιτευχθεί με ακρίβεια χιλιοστού εκμηδενίζοντας κάθε περίπτωση λιμναζόντων υδάτων ή τοπικών ανωμαλιών.
  • Η ποικιλία χλοοτάπητα που εγκαταστάθηκε είναι η κατεξοχήν ορθολογική για το περιβάλλον και τους αθλούμενους καθώς χρειάζεται πολύ μικρότερη κατανάλωση νερού από τις ψυχρόφιλες ποικιλίες (χαμηλό υδατικό αποτύπωμα), μηδαμινή χρήση μυκητοκτόνων και ελάχιστη χρήση εντομοκτόνων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι επιδόσεις δε του είδους σε επίπεδο διάδρασης μπάλας-επιφάνειας και ποδοσφαιριστή-επιφάνειας είναι κορυφαίες με βάση τα αποτελέσματα μετρήσεων που έχουν γίνει για λογαριασμό της SLGR και μπορούμε κατόπιν συνεννόησης να σας γνωστοποιήσουμε.
  • Παράλληλα, στην υδραυλική εγκατάσταση (σύστημα γεώτρησης – αντλητικού) υπήρχαν σοβαρά προβλήματα ποιότητας στο νερό άρδευσης. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα και μετά από λίγες ημέρες λειτουργίας του αντλιοστασίου, η γεώτρηση έφερε μεγάλες ποσότητες άμμου οι οποίες απουσία συστημάτων προστασίας, οδήγησαν σε βουλώματα του αρδευτικού δικτύου. Η λύση δόθηκε άμεσα με τον καθαρισμό της δεξαμενής, την έκπλυση των σωληνώσεων του υπόγειου αρδευτικού δικτύου και τον καθαρισμό των μπεκ. Επίσης για την μελλοντική προστασία, και για να αποφευχθούν τα ίδια φαινόμενα, εγκαταστάθηκαν φίλτρα καθαρισμού τα οποία εξασφαλίζουν την καθαρότητα του νερού που οδηγείται στην δεξαμενή και κατά συνέπεια στο δίκτυο μέσω του αντλητικού συγκροτήματος.
  • Με τον μηχανολογικό εξοπλισμό πλήρως αποκατεστημένο, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα της θερμόφιλης ποικιλίας που εγκαταστάθηκε, συντελείται η διαδικασία της επισποράς με ψυχρόφιλη ποικιλία.
  • Ο χλοοτάπητας με την πτώση της θερμοκρασίας της περιόδου που διανύουμε περνάει στην περίοδο λήθαργου. Ο λήθαργος κατά τους ψυχρούς μήνες εκδηλώνεται με κιτρίνισμα των φυταρίων. Οι θερμόφιλοι αγωνιστικοί χώροι απαιτούν κάθε χρόνο την μετάβασή τους (transition) σε ψυχρόφιλο είδος λίγο πριν την έναρξη του χειμώνα. Η διαδικασία απαιτεί σειρά εργασιών ( ριζοτομές, αερισμός, εξαγωγή πυρήνων, επανασπορά, αμμοδιανομή κτλ) και στρατηγική άρδευση ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία του εγχειρήματος. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα άρδευσης ακριβείας, το transition μετατίθεται χρονικά αφενός για να διαφυλαχθεί το αποτέλεσμα αφετέρου για να μην σπαταλούνται δημοτικοί πόροι. Συνεπώς, το κίτρινο χρώμα της θερμόφιλης (καλοκαιρινής) ποικιλίας, οφείλεται στην επιστημονική μας άποψη ότι δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία μετάβασης (transition) κατά την διάρκεια εργασιών που γίνονται περιμετρικά και αφορούν την κατασκευή του ελαστικού τάπητα στίβου. Προφανώς καμία επίπτωση δεν έχει αυτό στην φυτουγεία του χλοοτάπητα, το προσδόκιμο ζωής του ή την ευπαιξία του όταν παραδοθεί.

Από τα παραπάνω μπορείτε εύκολα να συμπεράνετε ότι στα πλαίσια της εν λόγω εργολαβίας όχι μόνο το γήπεδο δεν μετατράπηκε σε χωράφι, αλλά αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα κατασκευής ποδοσφαιρικών γηπέδων με εγκατεστημένο χλοοτάπητα κατά πολύ ανθεκτικότερο σε σχέση με τις παλιές ποικιλίες.

Αντίθετα με την εύκολη κριτική, η διαχείριση των χλοοταπήτων απαιτεί στρατηγική η οποία θα εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα την λειτουργικότητα του έργου και όχι στιγμιαία δημιουργία εντυπώσεων.  Η εταιρεία μας πιστή στην επιστημονική πρακτική και τον επαγγελματισμό που την καθιέρωσε στην ελληνική SLGR δεν θα αντιμετωπίσει το γήπεδο της Χώρας με ευκαιριακό τρόπο αλλά με την σοβαρότητα που αρμόζει σε κάθε χώρο που χρησιμοποιούν παιδιά και εν γένει αθλούμενοι.

 Αθήνα 09-12-2022

Με εκτίμηση,

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Γεωπόνος Δ.Ε. 

Για την Εταιρεία T Gurf

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.