Θα αντέξει η Άνδρος ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της;

2.800.000 ευρώ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) για βελτίωση του οδικού δικτύου(!)

«ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»: Θα αντέξει η Άνδρος ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της;

Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο 19.01.2023, η διοίκηση Λοτσάρη έφερε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την εγγραφή 2 έργων συνολικής αξίας ευρώ 2.800.000 στο Τεχνικό Πρόγραμμα – τα οποία αφορούν βελτιώσεις για την ασφάλεια οδικού δικτύου Δ.Ε. Άνδρου και Υδρούσας (2.000.000.- ευρώ) και για την ΔΕ Κορθίου (800.000 ευρώ), χρηματοδοτούμενα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όταν ρωτήθηκε, από την αντιπολίτευση και το Γιάννη Καπάκη σε τι οφείλονταν το κατεπείγον ο δήμαρχος δεν μπόρεσε να απαντήσει μιλώντας αόριστα για καταληκτική ημερομηνία που μόνο ο ίδιος ήξερε και κανένας άλλος. Φυσικό λοιπόν ήταν αφού δεν έπεισαν κανέναν από τους συμβούλους της αντιπολίτευσης για τις αγαθές τους προθέσεις,  να απορριφθεί κατά πλειοψηφία η πρόταση για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δύο μέρες πριν στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17.01.2023 η δημοτική αρχή είχε φέρει ξαφνικά προς ψήφιση την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των 2 υποέργων για τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου, επικαλούμενος α ν α λ η θ ώ ς  λόγους κατεπείγουσας ανάγκης ώστε να αποφύγει κάθε διαγωνιστική διαδικασία παρότι πρόκειται για δύο έργα κολοσσιαίου προϋπολογισμού και η νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο εκτέλεσής τους .

Η δημοτική παράταξη «ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ» φυσικά δεν έχει  αντίρρηση να εγκρίνει την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Άνδρου βάσει της Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου. Έχει ωστόσο, τις  ακόλουθες σοβαρές παρατηρήσεις και επισημάνσεις , καταγγέλλοντας ταυτόχρονα σε κάθε αρμόδια ελεγκτική Αρχή τον Δήμαρχο Άνδρου κ. Λοτσάρη για τις μεθοδεύσεις του να εντάξει τα δύο συγκεκριμένα έργα στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης του νησιού εξαιτίας των πλημμυρών στις 24.08.22 και 25.08.222, ώστε να αποφύγει τη διαγωνιστική διαδικασία και να διαχειριστεί έτσι με κραυγαλέα σκανδαλώδη τρόπο, ευρωπαϊκά κονδύλια μεγάλης αξίας,:

  1. Να σημειώσουμε, ότι τα δύο υποέργα για τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου του νησιού μας στις αντίστοιχες Δ.Ε., Ο Υ Δ Ε Μ Ι Α  σχέση έχουν με τις πλημμύρες που συνέβησαν στην Άνδρο στις 24.08.22 και 25.08.22 και προκάλεσαν την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για 6 μήνες, έως δηλ. 24.02.2023 . Οι ανάγκες βελτίωσης του οδικού δικτύου του νησιού προϋπήρχαν των πλημμυρών του Αυγούστου 2022, συνιστούν χρόνια προβλήματα στο νησί μας και επ΄ουδενί τρόπο δεν σχετίζονται με τις πλημμύρες της 24.08. και 25.08.22, όσο και αν ο Δήμαρχος κ. Λοτσάρης, πέρα από κάθε λογική και καταπατώντας κάθε έννοια και αρχή χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, προσπαθεί σκόπιμα να τις παρουσιάσει ως δήθεν αποτέλεσμα των πρόσφατων πλημμυρών με σκοπό να εκμεταλλευθεί το καθεστώς κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη , και να κάνει κατάχρηση των πλεονεκτημάτων που αυτό προσφέρει ώστε να προχωρήσει στην ανάθεση των δυο αυτών υποέργων χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς διαφάνεια και χωρίς αντικειμενικότητα, σκορπώντας έτσι τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε γνωστούς και φίλους εργολάβους εν όψει και της προεκλογικής περιόδου.
  2. Καταγγέλουμε τον Δήμαρχο Άνδρου καθόσον στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17.01.2023 εισήγαγε προς ψήφιση το θέμα της έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των 2 υποέργων για τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου , επικαλούμενος  α ν α λ η θ ώ ς  λόγους κατεπείγουσας ανάγκης ώστε να αποφύγει κάθε διαγωνιστική διαδικασία παρότι πρόκειται για δύο έργα κολοσσιαίου προϋπολογισμού και η νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο εκτέλεσής τους .
  3. Προς απόδειξη των ισχυρισμών μας, αναφέρουμε τα παρακάτω αδιαμφισβήτητα έγγραφα:

3.1. Στην υπ΄αρ. πρωτ. 89519/23.12.2022 ΚΥΑ με θέμα την ένταξη έργων δήμων της χώρας στο πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης κατόπιν πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε στις 1.07.2022 με Α.Δ.Α. Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ (δηλ. ενάμιση μήνα πριν τις πλημμύρες στο τέλος Αυγούστου 2022) προκύπτει ξεκάθαρα ότι  ο Δήμος Άνδρου με το υπ΄αρ. πρωτ. 48539/23.07.2022 αίτημά του (ακριβώς δηλ. ένα μήνα πριν από τις πλημμύρες που οδήγησαν σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης) ζήτησε να ενταχθεί στην εν λόγω χρηματοδοτούμενη Πράξη ισχυριζόμενος μάλιστα ότι αυτά τα 2 υποέργα, αξίας 2.800.000. – ευρώ, θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου (π.χ. δημιουργία απαραίτητων επικλίσεων σε συγκεκριμένα σημεία, δημιουργία θέσεων στάθμευσης, τοποθέτηση σημάνσεων, αύξηση των προσφύσεων σε σημεία στροφών και έντονων κλίσεων κ.α.) , δηλ. στην βελτίωση προβλημάτων τα οποία προϋπήρχαν και ουδόλως προκλήθηκαν από το απρόβλεπτο γεγονός των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την Άνδρο στο τέλος Αυγούστου 2022.

3.2. Σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ. 7258/15.07.2022 έγγραφο του Δήμου Άνδρου προς τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων περί παροχής σύμφωνης γνώμης, προκύπτει ότι ο Δήμος προσκόμισε συγκεκριμένη τεχνική μελέτη με αρ. 06/2022 την οποία είχε συντάξει πολύ καιρό πριν συμβούν οι πλημμύρες στο τέλος Αυγούστου 2022, με θέμα τις βελτιώσεις για την ασφάλεια του οδικού δικτύου Δ.Ε. Υδρούσας και Δ.Ε. Άνδρου. Μάλιστα στο απαντητικό υπ΄αρ. πρωτ. 37137/5.08.2022 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων μνημονεύεται χαρακτηριστικά ότι « …….. δεν έχουμε αντίρρηση ….. που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της αρ. μελέτης 06/2022 και αφορούν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου και σε συνήθεις εργασίες τακτικής συντήρησης ……».   Συνεπώς ουδείς κατεπείγον και έκτακτος λόγος υφίσταται ώστε αυτά τα 2 υποέργα να μην δημοπρατηθούν μέσω προκήρυξης διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών αλλά να δοθούν αδιαφανώς και καταχρηστικά σε αναδόχους, χωρίς καμία διασφάλιση διαφάνειας και νοθεύοντας κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού .

3.3. Ομοίως ο Δήμος Ανδρου απέστειλε στις 15.07.2022 (δηλ. 40 ημέρες περίπου πριν από τις πλημμύρες) έγγραφο με αρ. πρωτ. 7257 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με συνημμένη την υπ΄αρ. 06/2022 τεχνική μελέτη , για να παρασχεθεί έγκριση για την κατασκευή του έργου βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου της νήσου.

  1. Προξενεί σοβαρά ερωτηματικά το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί υπόψη μας η υπ΄αρ. 06/2022 αρχική τεχνική μελέτη που συνέταξε η Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου Άνδρου για το συγκεκριμένο έργο της οδικής ασφάλειας ώστε να δούμε πότε αυτή συντάχθηκε (σίγουρα πολύ καιρό πριν τις πλημμύρες του Αυγούστου, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ανάγκη κατασκευής του εν λόγω έργου σαφώς και προϋπήρχε της εκδήλωσης των πλημμυρών στο τέλος Αυγούστου 2022 και μάλιστα ουδεμία σχέση έχει με αυτά τα έκτακτα φυσικά φαινόμενα) και με ποιους όρους .
  2. Επίσης προξενεί σοβαρά ερωτηματικά και πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές,  η σπουδή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας να προβεί σε 1η επικαιροποίηση της αρχικής υπ΄αρ. 06/2022 Μελέτης του έργου, μετά τις πλημμύρες του Αυγούστου, και συγκεκριμένα στις 12.10.2022. Τυχαίο άραγε ?  Και παρότι τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας ισχυρίζονται ακόμα και στην επικαιροποιημένη μελέτη ότι με αυτή «…προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες για τη βελτίωση στην ασφάλεια οδικού δικτύου των δημοτικών ενοτήτων Υδρούσας και Άνδρου,  με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων ….», αφαιρώντας όμως τις εργασίες οριζόντιας βελτίωσης του οδοστρώματος και τις συνήθεις εργασίες τακτικής συντήρησης που περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη. Άραγε η αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή που ενέκρινε την ένταξη του Δήμου στη συγκεκριμένη χρηματοδοτούμενη Πράξη, είναι ενήμερη για τις σοβαρές αλλαγές που επιχειρεί εκ των υστέρων ο Δήμος, κοινώς «αλχημίες», επί της αρχικά υποβληθείσας και εγκριθείσας πρότασής του στο Υπουργείο Εσωτερικών ?
  3. Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος κ. Λοτσάρης επιχειρεί πάση θυσία να βαφτίσει το πάγιο και διαρκές πρόβλημα της βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου στο νησί μας, σε κάτι δήθεν εξαιρετικά απρόβλεπτο και κατεπείγον, οφειλόμενο μόνον σε έκτακτα φυσικά φαινόμενα δύο μόνον ημερών, ώστε να το συνδυάσει εκ του πονηρού με την κήρυξη του νησιού μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πλημμυρών του τέλους Αυγούστου 2023 και έτσι να παρακάμψει κάθε διαγωνιστική διαδικασία για τη διακήρυξη των 2 υποέργων, επικαλούμενος μη ορθώς το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, εμπαίζοντας τόσο το Δ.Σ. τους ανδριώτες,  όσο και την κοινή λογική.
  4. Καλούμε τα μέλη της ορισθείσας Επιτροπής για τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης (για τα δύο συγκεκριμένα υποέργα αξίας 2.800.000 ΕΥΡΏ)  με επτά (7) συγκεκριμένες κατασκευαστικές εταιρείες όπως αυτές αναγράφονται σε έγγραφο του Δημάρχου Άνδρου βάσει δικής του πρότασης (!!) , όπως λάβουν σοβαρά υπόψη τους το παρόν έγγραφό μας και απόσχουν από κάθε ενέργεια , η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να προκαλέσει συνέπειες εις βάρος τους .
  5. Δηλώνουμε ότι δεν εγκρίνουμε καμία περαιτέρω ενέργεια της διοίκησης Λοτσάρη αναφορικά με τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με ανάδοχο για την κατασκευή των δύο υποέργων για τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της Άνδρου τα οποία έχουν ενταχθεί σε συγκεκριμένη Πράξη και χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, εφόσον αυτή είναι προϊόν, όχι διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά προσφυγής σε διαπραγμάτευση με συγκεκριμένους εργολάβους, χωρίς διαφάνεια.

   

Για την  «ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Γιάννης Γ. Καπάκης, δημοτικός σύμβουλος,

επικεφαλής Παράταξης

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Και μόνο ο τίτλος του σχολίου κάνει το άρθρο να ακούγεται υπερβολικό με πολεμική διάθεση αντί για κριτική.

  2. Και μόνο ο τίτλος του σχολίου κάνει το άρθρο να ακούγεται υπερβολικό..

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.