Βάσια Κακαβούλη, Οι νύμφες του κύματος

Αριστείδης Χρυσανθόπουλος, Freedom
Βάσια Μουστάκα, First time flying, 70x50cm