Βάσια Μουστάκα, First time flying, 70x50cm

Βάσια Κακαβούλη, Οι νύμφες του κύματος
Γεωργία Κοκκίνη, Νωχέλεια
el Greek
X