Γιώτα Αγγελοπούλου, Ο Γλάρος

Γιώργος Χουντάλας, Blissful, 70x100cm, Μικτή τεχνική
Δώρα Πασαλόγλου, Καλοκαίρι
el Greek
X