Δώρα Πασαλόγλου, Καλοκαίρι

Γιώτα Αγγελοπούλου, Ο Γλάρος
Έλενα Αρσενίδου, Dream on