Πόπη Παλατιανού

Ξανθή Τσαλούπη, Intimo
Σταυριέλενα Δημητρακοπούλου