Ξανθή Τσαλούπη, Intimo

Μιράντα Κατσιφά, Ανεμικό
Πόπη Παλατιανού