Πλατεία Γηροκομείου (Πάνω Πλατεία) – Άνδρος

Προτομή Βασίλειος Τατάκης
Παγκάκι στην Πλατεία Γηροκομείου (Πάνω Πλατεία) – Άνδρος