Προτομή Βασίλειος Τατάκης

Πλατεία Γηροκομείου (Πάνω Πλατεία) – Άνδρος
Πλατεία Γηροκομείου (Πάνω Πλατεία) – Άνδρος
el Greek
X