Προτομή Βασίλειος Τατάκης

Πλατεία Γηροκομείου (Πάνω Πλατεία) - Άνδρος
Πλατεία Γηροκομείου (Πάνω Πλατεία) - Άνδρος