Η περίπτωση της δημοτικής γεώτρησης στις Στραπουργιές Άνδρου

Διαχείριση νερού στα νησιά: Η Πάρος και η Ανδρος.

Του Αλέξανδρου Μαβή

Βιοτεχνολόγου Περιβαλλοντολόγου

Εκπρόσωπο του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου

ΠΑΡΟΣ

Το Σάββατο 16 Μαϊου οργανώθηκε στην Πάρο από το Δήμο, τη ΔΕΥΑ Πάρου και τον πολιτιστικό σύλλογο Αρχίλοχος (που συνεργάζεται με το δίκτυο οικολογικών οργανώσεων Αιγαίου), μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Και μόνο η συνδιοργάνωση αποτελεί σημείο άξιο λόγου συγκριτικά με την εν Άνδρω πραγματικότητα. Συγκινητική και διαφωτιστική ήταν η παρουσία του Μανόλη Γλέζου. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν ως εισηγητές ή παρεμβαίνοντες οι κκ: Π. Βούρος (Περιβαλλοντολόγος-Τμήμα περιβάλλοντος Νομαρχίας Κυκλάδων), Ηλ. Νόκας (Γεωλόγος-Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου) , Β. Πισσίας (Καθηγητής Διαχείρισης Υδατκών Πόρων) και ο υπογράφων (όλοι άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι με την Άνδρο, που έπρεπε όμως να πάμε στην Πάρο για να πούμε τα της Άνδρου) . Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν και τα προβλήματα από τις υπεράριθμες, μη παρακολουθούμενες, «νόμιμες» ή παράνομες γεωτρήσεις στα νησιά. Η άποψη που επικράτησε ήταν ότι ακόμη και όταν υπάρχει μελέτη του υπεδάφους και τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις, πράγμα που κατά γενική ομολογία δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ, οι γεωτρήσεις θα έπρεπε να αποτελούν έσχατη λύση, εφόσον όλες οι άλλες έχουν εξαντληθεί. Οι διαφωνίες και οι ζυμώσεις που προέκυψαν ήταν εξίσου σημαντικές με την πληροφόρηση αυτή καθ΄ εαυτή.  Η σημασία τέτοιων εκδηλώσεων για την διαχείριση κοινών πόρων είναι τεράστια, αποτελούν προϋπόθεση ώστε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες να επιτυγχάνεται συναίνεση μεταξύ πληροφορημένων πλέον πολιτών.

ΜΙΚΡΗ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

 (παρατίθεται σχετικό δημοσίευμα από ηλεκτρονική εφημερίδα της Πάρου)

Γεωτρήσεις στην Πάρο; Ναι, αλλά μόνο μετά από σοβαρές περιβαλλοντικές και κοινωνικές μελέτες, απαραίτητα ελεγχόμενες, όπου πραγματικά χρειάζεται και οπωσδήποτε ομαδικές.
Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Ανήκει σε όλους. Ακόμα και το νερό από το πηγάδι ή τη γεώτρηση κλπ. στο χωράφι μου, κι αυτό ανήκει σε όλους – ρέει στον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού μας, της Πάρου, που άνετα χαρακτηρίζεται πλέον σαν “τρυπητήρι” εξαιτίας των ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων.
Το νερό από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα είναι κι αυτό ένα είδος υπό εξαφάνιση.
Και έτσι πρέπει να το χειριστούμε.
Αυτόν τον καιρό είναι αναζωπυρωμένο το θέμα των γεωτρήσεων στο νησί μας. Γιατί; Διότι είναι από τα μεγαλύτερα πλήγματα στον υδροφόρο ορίζοντα, από όπου παίρνουμε σε μεγάλο ποσοστό, το νερό που πίνουμε και ποτίζουμε εάν δεν έχουμε δεξαμενή. Επίσης γιατί τα καινούρια σπίτια που συνεχώς χτίζονται εντός ή εκτός σχεδίου (δηλ. αυτά που έχουν νερό από το δίκτυο ΔΕΥΑΠ και αυτά που δεν έχουν), δημιουργούν ούτως ή άλλως αυξημένη ανάγκη για νερό ύδρευσης και άρδευσης.
Πολλοί, για λόγους χαμηλού κόστους και ευκολίας και ενδεχομένως και άγνοιας, καταφεύγουν στη μέθοδο της γεώτρησης: κάνοντας τρύπες στη γη, ρουφούν αφειδώς το νερό όλων μας, χωρίς να ενδιαφέρει πώς θα το αντικαταστήσουν, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται ο υδροφόρος ορίζοντας, να χαλάει η ποιότητα του νερού ή να εισχωρεί αλμυρό νερό εκεί που από πάντα υπήρχε πόσιμο. Τη στιγμή που υπάρχουν νέες αλλά και παραδοσιακές εναλλακτικές λύσεις για μερική ή ολική ύδρευση κτηρίων και χωραφιών, και τη στιγμή που πλέον είναι γνωστά τα καταστροφικά αποτελέσματα των αυξανόμενων γεωτρήσεων, πολλοί κάτοικοι ή άλλοι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Πάρο, ζητούν να τους δοθεί άδεια για γεώτρηση στο κτήμα τους. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες παραβλέπονται από ιδιώτες και διάφορους φορείς μιας και δυστυχώς δεν υφίσταται πλέον επίσημο διαχειριστικό σχέδιο υδάτων για το νησί και την περιφέρεια.
Οι τελευταίες 11 αιτήσεις γεωτρήσεων που κατατέθηκαν για γνωμοδότηση στο Δήμο Πάρου απορρίφθηκαν – είτε αυτές είναι για οικιακή υδρευτική χρήση είτε για αγροτική άρδευση. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή η απόφαση θα προκαλέσει αντιδράσεις.
Παρ’ όλα αυτά, με μαθηματική ακρίβεια, εάν συνεχίσουν έτσι οι γεωτρήσεις και γενικότερα οι τρόποι άντλησης νερού ως έχει σήμερα, θα έχουμε καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα στο νησί μας σε πολύ λίγα χρόνια.
Επιστήμονες, Δήμος και σχετικοί φορείς πλειοψηφικά συμφωνούν στο ότι για να συνεχίσουν να γίνονται γεωτρήσεις και οι σχετικές αιτήσεις να έχουν θετική γνωμοδότηση, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν γίνει τα ακόλουθα:
Σαφής καταγραφή των υπάρχουσων γεωτρήσεων, νόμιμων και μη, σε μια βάση δεδομένων. Δημιουργία κανονιστικής διάταξης από την περιφέρεια που να είναι σαφής και να καθορίζει περιοριστικά μέτρα (αποστάσεις από άλλες ιδιωτικές & δημοτικές γεωτρήσεις και πηγάδια, περιοχές όπου μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις με βάση το είδος των πετρωμάτων και το φυσικό πλούτο, σαφή όρια για την ποσότητα αντλούμενου νερού κ.α.) Επίσης, να σταματήσουν να δίνονται άδειες για φυσικά πρόσωπα (απλή ύδρευση από ιδιώτες), και να επιτρέπονται μόνο σε πραγματικούς αγρότες που ζουν από αυτή τη δουλειά και παρουσιάζουν σοβαρό αγροτικό εισόδημα. Ακόμα κι εδώ, να γίνονται πλέον ομαδικές γεωτρήσεις που θα διευκολύνουν ένα σύνολο ανθρώπων, μιας και το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Να τηρούνται αυστηρά όλες οι προϋποθέσεις χρήσης και όλες οι γεωτρήσεις να ελέγχονται 1 φορά το χρόνο. Να υπάρχουν αναγκαστικά και ατομικές εγκαταστάσεις συλλογής νερού (πχ. δεξαμενές) για εξοικονόμηση του αντλούμενου νερού.
Για να λυθούν τα σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν οι γεωτρήσεις αλλά και η έλλειψη παροχής νερού σε ιδιοκτησίες, οι διοικητικές αρχές και σχετικοί τοπικοί φορείς θα πρέπει να δράσουν όχι μόνο αποφασιστικά αλλά κυρίως γρήγορα, και οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να δείξουν σεβασμό στους υπόλοιπους κατοίκους της Πάρου, με το να ενημερώνονται για την τρέχουσα περιβαλλοντική κατάσταση, να σταματήσουν να επιμένουν για γεώτρηση προσωπικής χρήσης και να εφαρμόσουν οικειοθελώς άλλες βατές μεθόδους για παροχή νερού στις ιδιοκτησίες τους. (Πηγές: – Εισηγήσεις από την ημερίδα “Διαχείριση Υδάτινων Πόρων” – 16 Μαΐου 2009, αίθουσα Αρχίλοχου, Παρος.
– Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου, 22 Μαΐου 2009).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ… ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ

Επιστρέφοντας στην Άνδρο βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια χαρακτηριστική περίπτωση (casestudy) όπου με αφορμή τη ανόρυξη μιας γεώτρησης στις Στραπουργιές  αποκαλύφθηκε για μια ακόμη φορά το τραγικό έλλειμμα σχεδιασμού και ικανότητας διαχείρισης  της δημόσιας διοίκησης. Για την περιγραφή της περίπτωσης παραθέτουμε τα έγγραφα που αποστείλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  1. Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου προς: YΠΕΧΩΔΕ,  Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Διεύθυνση Υδάτων κο Τολέρη, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κο Νόκα, Τμήμα Περιβάλλοντος Νομαρχίας Κυκλάδων, Νομάρχη Κυκλάδων, κο Μπάιλα, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κο Κόκκινο. Κοινοποίηση: Επαρχείο Άνδρου, Δήμο Άνδρου, Aστυνομικό τμήμα Άνδρου.

Θέμα: Διαχείριση υδάτων και ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή Άνω Στραπουργιών, Δήμου Άνδρου, χωρίς έγκυρη αδειοδότηση και κατά παράβαση των σύγχρονων προϋποθέσεων αδειοδότησης και υλοποίησης

«Βάσει της από 31-03-09 με ΑΠ 8448/5442 αδείας της Περιφέρειας (επισυνάπτεται) έχει εγκριθεί δημοτική γεώτρηση σε αντικατάσταση υφισταμένης στη θέση Μύλοι Στραπουριών.

Η άδεια δεν συνοδεύεται από έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Η άδεια κατά την γνώμη μας δεν είναι έγκυρη, ούτε επί της ουσίας ούτε τυπικά, καθώς θα πρέπει να εναρμονίζεται η αδειοδοτική διαδικασία που αφορά μια δυναμική παρέμβαση όπως είναι η άντληση με την παρούσα νομοθεσία.

Άλλωστε σύμφωνα με τον Ν.3199 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-03) οφείλει να γίνεται διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής, πράγμα που φυσικά δεν γίνεται αφού ούτε καν τα δεδομένα έχουν καταγραφεί. Ακόμη, η γεώτρηση πραγματοποιείται  ήδη καθώς συντάσσεται το παρόν χωρίς την παρουσία γεωλόγου ή οποιουδήποτε ελέγχου και από όσο γνωρίζουμε χωρίς να έχει ειδοποιηθεί η αδειοδοτούσα αρχή όπως προβλέπεται.

Η παλιά γεώτρηση (που σταμάτησε στα 70 μέτρα) κατά το διάστημα που λειτούργησε προκάλεσε την ελάττωση της ροής, έως και αποξήρανσης πηγών στα κατάντι της. Αυτό αποτελεί τεκμηριωμένη περιβαλλοντική επίπτωση βάσει της οποίας καθίσταται απαραίτητη μελέτη και συνιστά λόγο ακύρωσης της έγκρισης.

Σε ενίσχυση των παραπάνω, παραθέτουμε επιστολή που προσυπογράφεται από κατοίκους της περιοχής οι οποίοι θίγονται άμεσα ή έμμεσα από την εν λόγω γεώτρηση:

«Οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι του χωριού Στραπουριών Άνδρου, μετά από πληροφορίες που είχαμε, ότι θα γίνει γεώτρηση εκ νέου στη θέση ‘Μύλοι Στραπουριών-Δεξαμενή», θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστά ορισμένα γεγονότα, σχετικά με τον κίνδυνο αποξήρανσης πόσιμων και ποτιστικών πηγών, λόγω της γεώτρησης στη θέση αυτή.

Το έτος 1998 έγινε ανόρυξη γεώτρησης στην ίδια ως άνω θέση σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κληρονόμων Μαρίας Ν. Βαλμά, χωρίς τη συγκατάθεσή τους και η οποία λειτουργούσε το διάστημα 1999-2000 σε 24ωρη βάση. Το διάστημα Ιουλίου- Αυγούστου 1999 η ροή των ποτιστικών και πόσιμων πηγών άρχισε να ελαττώνεται και πιο συγκεκριμένα:

Της δημόσιας πηγής «Γκρεμνίστρα», της δημόσιας πηγής «Λειβάδα», της δημόσιας πηγής «Λαλή», της πηγής «Χατζή» και των ιδιωτικών πηγών κατοίκων Άνω Στραπουργιών, και της δημόσιας πηγής κοινοτικής στην Γκρεμνίστρα που δεν χρησιμοποιούνταν από το 1986 που έγινε το δίκτυο ύδρευσης. Από όλες τις παραπάνω πηγές αρδεύονταν περίπου 30 κτήματα. Τον Ιούλιο του 2000 με επιστολή μας ενημερώσαμε όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά δεν πήραμε καμία απάντηση. Μέχρι το έτος 2005, οι περισσότερες από τις παραπάνω πηγές είχαν τελείως αποξηρανθεί. Η γεώτρηση αυτή, βέβαια, μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας άρχισε να «αδειάζει», αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέματα της και δε λειτουργούσε συστηματικά, μέχρι το έτος 2008 (τον Αύγουστο συγκεκριμένα), που σταμάτησε τελείως. Το Σεπτέμβριο του 2008 οι πηγές άρχισαν να ρέουν και για μας αυτή ήταν μια αδιαμφισβήτητη απόδειξη, ότι υπεύθυνη για την, ευτυχώς προσωρινή, αποξήρανση των πηγών, ήταν η προαναφερθείσα γεώτρηση.

Σήμερα ο Δήμος Άνδρου, επικαλούμενος ανεπάρκεια νερού, έχει προγραμματίσει την ανόρυξη γεώτρησης στο ίδιο σημείο, αδιαφορώντας και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων που θα γίνει η γεώτρηση αλλά και για την ενδεχόμενη αποξήρανση των πηγών. Δεδομένου, ότι υπάρχει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λαμύρων άλλη μία γεώτρηση στον οικισμό Υψηλού, η οποία μπορεί να υδρεύσει από τον οικισμό Κάτω Υψηλού μέχρι τον οικισμό Λάμυρα, έχουμε αμφιβολίες ότι δεν επαρκεί το νερό που φτάνει στη δεξαμενή ύδρευσης από τις πηγές των Εβρουσιών. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το δίκτυο ύδρευσης που έχει κατασκευαστεί το 1986 έχει πολλά προβλήματα, όπως επίσης και το γεγονός ότι ο Δήμος Άνδρου είναι υποχρεωμένος να υδρεύσει όλους τους κατοίκους που αυξάνονται με τη συνεχή ανοικοδόμηση της περιοχής. Βλέπουμε όμως, ότι ο Δήμος καταφεύγει στην έσχατη και χειρότερη για εμάς λύση, χωρίς να έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα εξοικονόμησης νερού. Οι υδρομετρητές από το 2000 δεν ελέγχονται (μετρούνται), με αποτέλεσμα το νερό να μην επαρκεί ποτέ, αφού οι περισσότεροι κάτοικοι κάνουν αλόγιστη χρήση, ποτίζοντας κήπους και γεμίζοντας πισίνες (υπάρχουν συνολικά 7 πισίνες, οι περισσότερες μεγάλων διαστάσεων). Επίσης υπάρχουν διαρροές από τους μειωτήρες και τις βάνες.

Είμαστε σίγουροι, ότι όσες γεωτρήσεις και αν γίνουν στο βουνό, μόνο καταστροφή θα προκαλέσουν και το νερό θα είναι πάντα ανεπαρκές αφού δεν γίνεται ορθολογική χρήση, αλλά αλόγιστη σπατάλη.

Αντιδρούμε στα σχέδια του Δήμου και απαιτούμε να μη γίνει γεώτρηση στην περιοχή των Μύλων-Δεξαμενής.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες, προσδοκώντας την όσο το δυνατό καλύτερη λύση για όλους μας.

Ακολουθούν υπογραφές

Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι προδήλως απαράδεκτο τόσο από κοινωνικής πλευράς καθώς ουσιαστικά αναδιανέμονται δικαιώματα νερού με αυθαίρετο τρόπο (από παραδοσιακούς αγρότες σε βίλλες με πισίνες), όσο και από περιβαλλοντικής καθώς στραγγίζεται από επιφανειακά νερά μια πλούσια σε βλάστηση περιοχή (με κρήνες πολιτιστικού ενδιαφέροντος) πόσω μάλλον αν αναλογιστεί κανείς την αλόγιστη σπατάλη και την κακή κατάσταση του δικτύου ύδρευσης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την αναστολή της άδειας αντικατάστασης και τη μη χορήγηση άδειας χρήσης.

Επίσης παρακαλούμε όπως διασφαλιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η τήρηση όλων των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία ώστε όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι να πληρούνται στην πράξη.

Αν συνεχιστεί το παρόν καθεστώς πολύ σύντομα οι ζημίες θα είναι τεράστιες και μη αντιστρέψιμες».

25 Μαϊου 2009

  1. Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου προς: YΠΕΧΩΔΕ,  Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Διεύθυνση Υδάτων κο Τολέρη, Τμήμα Περιβάλλοντος Νομαρχίας Κυκλάδων. Κοινοποίηση: Επαρχείο Άνδρου, Δήμο Άνδρου,Aστυνομικό τμήμα Άνδρου.

Θέμα-ερώτημα :Καθεστώς αδειοδότησης εις αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης

“Σε συνέχεια του εγγράφου που επισυνάπτουμε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για το καθεστώς αντικατάστασης αδειοδότησης υφιστάμενης γεώτρησης, σε περιπτώσεις όπως η περιγραφόμενη-επισυναπτόμενη (31-03-09 με ΑΠ 8448/5442 αδείας της Περιφέρειας δημοτική γεώτρηση σε αντικατάσταση υφισταμένης στη θέση Μύλοι Στραπουργιών).

Πιο συγκεκριμένα,  όταν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι εξόφθαλμες όπως στην συνημμένη περίπτωση (στείρευση πηγών), πως η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας αδειοδοτεί αντικατάσταση και δεν διενεργεί αυτοψία αλλά ούτε ενημερώνει το Τμήμα Περιβάλλοντος ;

Ακόμη επί του τυπικού παρακαλούμε ενημερώστε μας σε πόση ακτίνα θεωρείται επιτρεπτό να γίνει η γεώτρηση που αντικαθιστά την αρχική και σε ποια σχέση βάθους με την αρχική, δηλαδή σε πόσο περισσότερο βάθος.  Επιπλέον, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε βάσει ποιας νομοθεσίας δεν απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για μια γεώτρηση που αν και στοχεύει να αντικαταστήσει προγενέστερη χρονικά, δεν παύει να πραγματοποιείται σύγχρονα.

Αν υποθέσουμε τέλος ότι εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι, βάσει ποιών στοιχείων θα προκύψουν και μέσω ποιών διοικητικών μηχανισμών θα εξασφαλιστεί η τήρησή τους, αφού ούτε στοιχεία σε επίπεδο διαχείρισης κοιλάδας απορροής υπάρχουν ούτε οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι επαρκώς στελεχωμένες» .

25 Μαϊου 2009

Για να ολοκληρωθεί η εικόνα και να μπορέσετε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας ακολουθούν μερικά ακόμη στοιχεία. Το γεγονός ότι η στείρευση των πηγών που πιστοποιείται από τόσους κατοίκους δεν αποτέλεσε ικανό στοιχείο για να ματαιώσει τη σχεδιαζόμενη γεώτρηση ή έστω να την αναβάλλει ώστε να μελετηθεί η περίπτωση   είναι ένα στοιχείο. Το γεγονός ότι, αντιθέτως προκάλεσε την, με ιδιαίτερο πείσμα επίσπευση των ενεργειών του Δήμου είναι ένα δεύτερο. Το γεγονός ότι η ανάμιξή μας στο θέμα προκάλεσε απαράδεκτες συμπεριφορές και ύβρεις από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου κ. Θεολόγου, κορωνίδα των οποίων ήταν η μετ’ αποστροφής εκφρασμένη παρακάτω αποστροφή του  εντός του πολεοδομικού γραφείου Άνδρου: « Εκτιμώ τις π…(και ονομάτισε με λαϊκό τρόπο τις εκπροσώπους του αρχαιότερου των επαγγελμάτων) περισσότερο από εσάς τους οικολόγους γιατί αυτές τουλάχιστον επιτελούν κοινωνικό έργο…» και ακόμη ότι «χρειαζόμαστε ψυχιατρική παρακολούθηση…» κ.α.

Εμείς από την πλευρά μας  θα θέλαμε να φύγουμε από το επίπεδο της επί προσωπικού αντιπαράθεσης και να επισημάνουμε ότι για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ένα κλίμα οπισθοδρόμησης όπου όποια διαφορετική άποψη τυγχάνει περιφρόνησης και ο φορέας της μετατρέπεται σε αποδιοπομπαίο τράγο, ώστε να αποθαρρύνεται ο πολίτης και να λείπουν οι αμφισβητήσεις. Αυτά όμως είναι χαρακτηριστικά ολοκληρωτικών καθεστώτων και τελικά παιχνίδια εξουσίας. Δεν μας αρέσει να φτάνουν τα πράγματα σε καταγγελίες και δικαστήρια, θα ήταν προτιμότερο τα επιχειρήματα να εκφράζονται νωρίτερα και να καταθέτονται στον κοινωνικό διάλογο, εφόσον  ο τελευταίος καλλιεργείται αντί να καταπνίγεται. Επικεντρωνόμενοι στις όποιες θέσεις, ανεξάρτητα με τον εκάστοτε εκφραστή τους, είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε στο μέλλον για άλλα θέματα με άτομα με τα οποία διαφωνήσαμε στο παρελθόν και το αντίστροφο .

Ανάλογες μεθοδεύσεις ακολουθούνται δυστυχώς και σε άλλα θέματα όπως η διαχείριση απορριμμάτων καταλήγοντας στα γνωστά αδιέξοδα.

Ακόμη και αν δεν ήταν προφανείς οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης γεώτρησης, πιστεύουμε ότι το να τροφοδοτείς ένα διάτρητο δίκτυο όπου η υπερκατανάλωση δεν διαπιστώνεται άρα και δεν χρεώνεται είναι μια προφανώς ατελέσφορη πρακτική (πληρώνουν όλοι κάποιο πάγιο ανεξαρτήτως κατανάλωσης).  Αλλά εκτός της κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς, άραγε συμφέρει το Δήμο να πληρώνει γεωτρήσεις αντί να προσλάβει κάποιον υπάλληλο να μετράει τα ρολόγια του νερού; Έχει συζητηθεί διεξοδικά το θέμα αυτό  στο Δημοτικό συμβούλιο;

Δυστυχώς στη χώρα μας μόνο όταν το πρόβλημα φτάσει στο κατώφλι μας κάνουμε κάτι για την αντιμετώπισή του. Το να δίνουμε λοιπόν την ψευδαίσθηση της λύσης του ενώ στην πραγματικότητα το οξύνουμε, είναι για έναν ακόμη λόγο απαράδεκτο. Γενικότερα το να αντιμετωπίζεις ζητήματα διαχείρισης φυσικών, πεπερασμένων πόρων εστιάζοντας στη διαχείριση της προσφοράς και όχι της ζήτησης δεν μπορεί παρά οδηγήσει σε αδιέξοδο με βαριές συνέπειες.

Τέλος δεν είναι ευθύνη όποιων υποδεικνύουν τα λάθη ή/και το  άνομο πράξεων που παρουσιάζονται ως «λύσεις» προβλημάτων η παράταση των όποιων προβληματικών καταστάσεων, αλλά εκείνων που έχουν την εξουσία και λαμβάνουν τις αποφάσεις για τις πράξεις αυτές.

Αλέξανδρος Μαβής

9 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΡΑΓΙΑΣ: 2000 – 2009

Με ενδιαφέρον τουλάχιστον διαβάζει κανείς την επιστολή των Στραπουργιανών Το 2000 για την: ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΣΤΡΑΠΟΥΡΓΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ANΔPOY ΕΝΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΥΛΩΝ – ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Από: Κατοίκους χωρίου Στραπουργιών Δήμου Ανδρου προς Δήμο Ανδρου, (Δημοτικό Συμβούλιο)

Άνδρος, 12 Ιουλίου 2000

Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της επιστολής μας αυτής οι κάτοικοι του χωριού Στραπουργιές Δήμου Άνδρου, ενός από τα ωραιότερα χωριά του νησιού σε βλάστηση και πηγές, προειδοποιούμε για τον κίνδυνο άμεσης και ολικής αποξήρανσης όλων σχεδόν των πόσιμων πηγών μας, ένεκα μιας γεώτρησης η οποία έγινε το έτος 1998 στην κορυφή του χωριού, προκειμένου να συμπληρωθεί το υπάρχον νερό υδρεύσεως της περιοχής μας. Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν να σας γνωστοποιήσουμε ορισμένα γεγονότα που αφορούν στο Θέμα αυτό.

Το έργο της υδρεύσεως εκτελέσθη εν έτει 1985 με κονδύλια προερχόμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις Κυκλάδες, μέσω Επαρχείου Άνδρου με συνολικό κόστος 60.000.000 Δρχ. (εξήντα εκατομμύρια δραχμές).

Το έργο της υδρεύσεως επερατώθη, αλλά μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει πολλές ζημιές τόσο στις σωληνώσεις διανομής του δικτύου (πλαστικές σωλήνες εντός των φρεατίων) όσο και στις δεξαμενές διανομής, όπου παρουσιάζονται διαρροές χωρίς υπερβολή της 1 ” (μίας ίντσας) νερού το 24ωρο – σε τακτά χρονικά διαστήματα­, πράγμα το οποίο δηλώνει ότι το έργο δεν εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες των αρμοδίων μηχανικών της Νομαρχίας.

Όταν εγένετο η καλλιέργεια των πηγών και το νερό του βουνού διοχετεύθη στη δεξαμενή, η ποσότητά του ήταν 1 και 1/2 -2 ίντσες, η ίδια ποσότητα που είναι σήμερα ή και μεγαλύτερη. Το νερό αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς ήταν υπεραρκετό για την ύδρευση των τεσσάρων χωριών της (τότε) κοινότητας Λαμύρων, απαρτιζόμενη από τα χωριά Στραπουργιές, Μεσσαθούρι, Υψηλού και Λάμυρα.

Στο σημείο αυτό, αναγκαίο είναι να υπογραμμιστεί το γεγονός πως εξ’ αρχής πολλοί εκ των κατοίκων χρησιμοποιούσαν το νερό αυτής της υδρεύσεως όχι μόνο για τις ανάγκες του σπιτιού, αλλά και για να ποτίζουν τα κτήματά τους καθώς και για να γεμίζουν ποτιστικές στέρνες. Τακτική η οποία ακολουθείται έως και σήμερα.

Δεν είμαστε εμείς οι κάτοικοι των Στραπουργιών οι αρμόδιοι για την επίλυση αυτού του θέματος. Εκείνο που εμείς είμαστε σε θέση να ξέρουμε, είναι πως το νερό ποτέ δεν ήταν αρκετό και σαφώς η ευκολότερη λύση για τους αρμόδιους ήταν η διάνοιξη αυτής της γεώτρησης. Το αποτέλεσμα όμως της κίνησης αυτής ήταν καταστροφικό και ολέθριο – τουλάχιστον όπως περιγράφεται κατωτέρω- για το χωριό.

Φυσικά κατόπιν τούτου, το νερό πάντα ήταν (και είναι) ανεπαρκές, οπότε και αποφασίσθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λαμύρων να ανοιχθεί μια γεώτρηση στο χωριό Υψηλού, πλάι στην ασφαλτοστρωμένη οδό και 15 μέτρα απέναντι της ταβέρνας «Ασημόλευκα» για ξεχωριστή ύδρευση του χωριού Λάμυρα.

Εν έτει 1998, αποφασίσθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λαμύρων να ανοιχθεί μια ακόμη γεώτρηση, αυτή τη φορά στο βουνό πάνω από τις Στραπουργιές, ώστε να καλυφθεί η αλόγιστη πλέον κατανάλωση του νερού.

Ο μηχανικός της Νομαρχίας και οι υπόλοιποι αρμόδιοι σ’ αυτήν, είχαν υποδείξει, όπως ελέχθη, να ανοιχθεί η γεώτρηση στην τοποθεσία Μπίλα – Άνω Εβρουσιές, δίπλα στο ποτάμι. Πρόκειται για μέρος πλούσιο σε βλάστηση και νερό, καθώς όπως απέδειξαν διαθέτει άφθονο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα που απέχει σημαντικά από την περιφέρειά μας και τις λοιπές κατοικημένες περιοχές.

Η γεώτρηση αυτή βεβαίως δεν έγινε και αιτία στάθηκε το ποσό των 5.000.000 Δρχ.(πέντε εκατομμύρια δραχμές) το οποίο ζήτησε η Δ.Ε.Η. προκειμένου να φθάσει το ρεύμα στην απαιτούμενη απόσταση του 1 κ 1/2 χιλιομέτρου. Σαν άμεση συνέπεια, το τότε Δημοτικό Συμβούλιο της κοινότητας Λαμύρων αψηφώντας τη γνώμη του νομαρχιακού μηχανικού και των λοιπών, αποφάσισε να κάνει τη γεώτρηση σε μια απόσταση 10 μέτρων από τη δεξαμενή, προκειμένου να αποφευχθεί όπως είναι προφανές η δαπάνη των 5.000.000 προς τη Δ.Ε.Η. Οι ευθύνες όμως τέτοιων πράξεων – που θα ήταν προτιμότερο να μην ήταν αληθινές – είναι μεγάλες και ασυγχώρητες, δεδομένων των συνεπειών τους.

Ευθύς εξ’ αρχής στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας αυτής της γεώτρησης, έγινε αισθητό ότι επηρεάζει τις πηγές του χωριού μας. Συγκεκριμένα, το Μάρτιο τον 1999 πραγματοποιήθηκε συζήτηση έπ’ αυτού στην οποία ακούσθηκαν διάφορες εικασίες περί συνεπειών των πετρωμάτων και σε γενικότερη ανάλυση με συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα , οπότε και λόγος ανησυχίας. Στη συζήτηση αυτή παρίστατο ο τέως πρόεδρος της κοινότητας Λαμύρων, ο κος Νόκας, μηχανικός της Νομαρχίας ο οποίος έδωσε την άδεια για τη διάνοιξη της γεώτρησης, καθώς και ο κος Νικόλαος Περτέσης, πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Δ.Δ. Λαμύρων.

Πέρυσι, κατά το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου η ροή των πηγών είχε ήδη ελαττωθεί κατά το ήμισυ, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε ο Δήμος Άνδρον στον οποίο ανήκει το χωριό μας.

Ως απλοί κάτοικοι των Στραπουργιών, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιές σκέψεις έκαναν οι αρμόδιοι, καθώς μάλιστα δεν υπήρξε και καμία ενημέρωση ή ένδειξη ενδιαφέροντος απ’ την πλευρά τους. Εκείνο το οποίο όμως γνωρίζουμε και οφείλουμε να σας μεταδώσουμε, είναι το γεγονός πως η γεώτρηση σταμάτησε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2000 λόγω εξάντλησης τον υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. ‘Ολη η υπόγεια δεξαμενή άδειασε και μαζί μ’ αυτήν οι πόσιμες πηγές των σπιτιών μας και τα κοινά αρδευτικά νερά τα οποία στο διάστημα των μηνών Μαρτίου – Μαίου σταδιακά στέγνωσαν.

Είναι σε όλους γνωστό πως η γεώτρηση αυτή, ειδικά αυτήν την τελευταία περίοδο 1999-2000, λειτουργούσε αδιάκοπα επί 24ώρου βάσεως δεδομένου ότι το νερό απ’ την καλλιέργεια των πηγών στο βουνό δεν έφτανε στη δεξαμενή, λαμβανομένης της έλλειψης συντηρήσεως των αγωγών και σωληνώσεων της εκεί περιοχής (παρά το κοστολόγιο των 60.000.000 που είχε προηγηθεί).

Πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε στους αρμόδιους φορείς ότι για κάθε γεώτρηση καθορίζονται συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας ανά 24ωρο. Ας μας απαντήσουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, γιατί η γεώτρηση της δεξαμενής αυτής που προκάλεσε την ξηρασία του χωριού δε σταματούσε ποτέ επί έναν τουλάχιστον χρόνο.

‘Εχουν στεγνώσει τελείως σχεδόν πηγές οι οποίες ανάβλυζαν σημαντική ποσότητα νερού από αρχαιοτάτων χρόνων, με συνέπεια εάν δεν επανέλθουν να καταστραφεί και να ξεραθεί ολόκληρο το τοπίο του χωριού μας, το οποίο είναι από τα πυκνότερα σε βλάστηση στο νησί ακριβώς λόγω αυτών των πηγών. Πολύ δε περισσότερο η πόσιμη δημόσια πηγή Γκρεμνίστρα, που διαθέτοντας σημαντικού όγκου στέρνα με την οποία αρδεύονταν το μισό και πλέον χωριό μας σε 24ωρη βάση, κατέληξε να έχει ροή από 2 ίντσες, με τα σημερινά δεδομένα μηδέν. Η δε τοποθεσία αντή έχει χαρακτηρισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ παραδοσιακή, γεγονός πον γνωρίζει και η υπουργός και πάντα βουλευτής Κυκλάδων Κα Ελισάβετ Παπαζώη.

Η κοινόχρηστη πόσιμη και αρδευτική πηγή Λειβάδας έχει ροή αναλογίας μικρότερης τον 1/5 σε σχέση με το 1999, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κανονική της ροή ήταν 1 κ 1/2 ίντσα νερού αενάως. Συνακόλουθα η πηγή Χατζή με ποτιστική στέρνα και ροή 1″(μίας ίντσας) το 24ωρο στέρεψε τελείως από το μήνα Μάρτιο τον 2000.

Τα στοιχεία αυτά πον παρατίθενται – και τα οποία υπογράφονται κάτωθι από έκαστον ιδιοκτήτη πηγών και δικαιούχο ποτιστικών νερών – είναι αδιάψευστα , καθώς όλα τα δικαιώματα, οι περιουσίες που αφορούν στο θέμα αυτό και οι ποτιστικές ώρες, έχουν τοπογραφηθεί και αναγραφεί συμβολαιογραφικώς.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε το συντομότερο δυνατό δια την ανωτέρα κατάσταση και να επιτελεσθεί άμεσα επιτόπιος έλεγχος. Οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας, μας οδηγούν στην έκκληση για τα κάτωθι μέτρα :

  1. Κατάργηση της γεώτρησης και αφαίρεση αυτής και των σχετιζόμενων μηχανημάτων από την περιοχή της Δεξαμενής τώρα.
  2. Σύσταση εκ τον Δήμου Άνδρου επιτροπής η οποία να διαπιστώσει και να καταγράψει το αληθές για κάθε πόσιμη και αρδευτική πηγή, όπως και για κάθε κήπο ή αγρόκτημα στα οποία η άρδευση προορίζονταν είτε για δέντρα κάθε είδους και εποχής είτε για κηπευτικά και λοιπά είδη.
  3. Προσπάθεια επανόδου των υδάτων στις πηγές, στην κατάσταση στην οποία ευρίσκονταν. Το αν αυτό είναι εφικτό φυσικώς ή τεχνικώς, είναι μια άλλη υπόθεση για την οποία κάποιοι άλλοι θα έπρεπε νωρίτερα να έχουν επιμεληθεί.

Ζητάμε τη βοήθεια της πολιτείας και όλων σας.

Με εκτίμηση,

Οι κάτωθι υπογράφοντες (Ακολουθούν υπογραφές + φωτογραφίες)

Υ.Γ. Συνημμένα σας εσωκλείουμε φωτογραφίες από τις κοινόχρηστες και ιδιωτικές πόσιμες πηγές, καθώς και τις αρδευτικέ, στέρνες, συγκεντρώνοντας έτσι τα κομμάτια ενός τοπίου το οποίο οδεύει σε αποξήρανση και καταστροφή.

Κοινοποίηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΙΕΧΩΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αλέξανδρος Μαβής

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Δημοτική Γεώτρηση Στραπουριών

Του Νίκου Περτέση,

Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Άνδρου

Ενώ λοιπόν 21 κάτοικοι της περιοχής έχουν καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του Δήμου, αρκετές μέρες μετά την ολοκλήρωση της επίμαχης γεώτρησης, το θέμα ετέθη και στο Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου. Εύλογα αναρωτιέται κανείς: Πρώτα οι ενέργειες και κατόπιν οι γνωμοδοτήσεις;

Μέσα σε ένα κλίμα που μόνο διάλογο και δημοκρατικές διαδικασίες δεν θύμιζε, όπου η ένταση και οι φωνασκίες επικάλυπταν κάθε επιχείρημα και εμπόδιζαν και τον πιο νηφάλιο να εκφραστεί, το Δημοτικό συμβούλιο Άνδρου υπερψήφισε τελικά την εξής απόφαση:

Ότι θα συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου των ασφαλιστικών μέτρων που θα κρίνει τη νομιμότητα της πράξης.

Αλλά ποτέ δεν είχε υπάρξει γνωμοδότηση του συμβουλίου για γεώτρηση στη θέση αυτή, άρα η τελευταία απόφαση έρχεται «κατόπιν εορτής» και στερείται νοήματος.

Από ότι φαίνεται  το κονδύλι εξασφαλίστηκε από αναμόρφωση προϋπολογισμών.

Το κόστος μιας τέτοιας γεώτρησης είναι, όπως πληροφορηθήκαμε, της τάξης μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, εύλογα λοιπόν αναρωτιέται κανείς πώς ένα θέμα τέτοιας κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής σημασίας  ετέθη προς συζήτηση (που ακόμη και σε αυτή την ύστερη φάση υπονομεύθηκε από την πόλωση που καλλιεργήθηκε) με τέτοια καθυστέρηση προκαλώντας τεράστια ζημία σε όλους τους παραπάνω άξονες (κοινωνία, οικονομία, φύση).

Προτείνω την ορθολογιστική διαχείριση ως πρώτο μέτρο και προϋπόθεση, δηλαδή μέτρηση και τιμολόγηση κατανάλωσης και φυσικά επισκευή διαρροών.

Με τόσα χρήματα θα μπορούσε κάλλιστα να στηθεί και να λειτουργήσει ένας ενδιάμεσος φορέας που θα διαχειριστεί τα παραχωρούμενα (και μόνον αυτά) πλεονάζοντα ποτιστικά νερά. Εγώ πρώτος παραχωρώ για το σκοπό αυτό το ένα τρίτο του ποτιστικού μου ύδατος.

Με Τιμή

Νίκος Περτέσης

Η ΘΕΣΗ TOY ΕΙΔΙΚΟΥ Περίπτωση Δημοτικής Γεώτρηση Στραπουριών

Τα προβλήματα με το νερό στην Άνδρο

Του Τεχνίτη Θερμοϋδραυλικού

Νίκου Σπυριδάκη,

Με πλήρη  επαγγελματική και τεχνική συνείδηση καταγγέλλω τα παρακάτω:

Δεν γίνεται σωστή διαχείριση ύδρευσης και άρδευσης, παλαιωμένα δίκτυα και ανεπαρκείς εγκαταστάσεις για τις ανάγκες των νοικοκυριών και των επαγγελματιών. Υπάρχουν χωριά και συνοικίες που δεν έχουν καν ύδρευση και εξυπηρετούνται με ιδιωτικές παρεμβάσεις. Το πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια με πολύ μικρές βελτιώσεις. Το ίδιο ισχύει και για την αποχέτευση, ανεξέλεγκτοι  βόθροι και αστικά λύματα με αποτέλεσμα να μολύνονται πηγές, ποτάμια και θάλασσες. Τα προβλήματα αυτά είναι πανανδριακά και τα γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού που τους ταλανίζουν πάρα πολλά χρόνια και όσο και αν διαμαρτυρήθηκαν δεν έχει αλλάξει κάτι.

Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής των Στραπουργιών ήτανε σχετικά προσεγμένο κατά την κατασκευή του. Διέθετε δηλαδή μειωτήρες, κόφτες και βάνες αλλά δυστυχώς λόγω πλημμελούς συντήρησης παρουσιάζονται ρήξεις και διαρροές. Στις Στραπουργιές και τα Υψηλού την τελευταία 10ετία η αύξηση του αριθμού των παροχών ήταν της τάξης του 40%.

Σε αρκετές περιοχές της Άνδρου, ενώ υπάρχουν μετρητές, δεν παίρνονται μετρήσεις τακτικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα όταν παίρνονται μετρήσεις να προκύπτουν τεράστιες αναδρομικές χρεώσεις κατανάλωσης.

Το πρόβλημα του νερού είναι μεγάλο. Η Πολιτεία κρύβεται πίσω από τους Δήμους και οι Δήμοι πίσω από την Πολιτεία. Μεταξύ των εξουσιών χάνεται τελικά το μπαλάκι. Οι Δήμοι δυστυχώς δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε τους μηχανισμούς, ούτε τη γνώση για να διαχειριστούν σωστά το θέμα της ύδρευσης και της αποχέτευσης, με αποτέλεσμα  να δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα. Το Κράτος κωφεύει και εκτός εξαιρέσεων αντιμετωπίζει τους κατοίκους της περιφέρειας ως πολίτες τρίτης κατηγορίας. Το νερό κατά τη γνώμη μου ως πόρος είναι ο πλέον πολύτιμος και είναι κρίμα ενώ υπάρχει κεντρικός έλεγχος, πχ. στα οικονομικά ή στο ρεύμα, να μην υπάρχει στο νερό. Τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν λόγω έλλειψης διαχειριστικού σχεδίου και συνεχών αποσπασματικών ενεργειών. Για παράδειγμα ο καθένας μπορεί να υδρομαστεύει και να μεταφέρει νερό με δικές του σωλήνες  ποικίλων προδιαγραφών σε τεράστιες αποστάσεις και στη συνέχεια να τραβιούνται άλλες παροχές από αυτές τις σωλήνες με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα αισθητικό και λειτουργικό χάος. Οι γεωτρήσεις κατά τη γνώμη μου είναι καταστροφικές γιατί είναι ανεξέλεγκτες. Πιστεύω πως απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της κατάστασης είναι η συγκρότηση ενός δημόσιου φορέα με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση του νερού (Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άνδρου), στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Παρ’ ότι υπάρχουν παλαιές διαφωνίες μεταξύ μελών του Συλλόγου Αρδευομένων (ποτιστάδες) και των χρηστών νερού για ύδρευση,  πιστεύω ότι με ορθή διαχείριση τα επιφανειακά ποτιστικά νερά της Άνδρου που δεν χρησιμοποιούνται ως τέτοια, είναι υπερεπαρκή για να καλύψουν την παρούσα ζήτηση.

Οι Ανδριώτες από τα αρχαία χρόνια έως και σήμερα τα φορτία τα σηκώνουν μόνοι τους, με ιδιωτικές οικονομικές παρεμβάσεις και εθελοντικές συμμετοχές.

Αν υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη ή κάνω κάπου λάθος με μεγάλη χαρά θα ήθελα να το ακούσω δημόσια.

Νίκος Σπυριδάκης

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.