«Σας γνωρίζουμε ότι ανακοινώθηκε η Έναρξη της Β’ Φάσης του Προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Μεταποίησης – Εμπορίου – Τουρισμού  – Υπηρεσιών μέσω των Π.Ε.Π.» ενταγμένου στο ΕΣΠΑ και υλοποιούμενο μέσω των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν και οι οριακές ημερομηνίες κατάθεσης, όμως από την εμπειρία μας προτείνουμε την άμεση Ενημέρωση – Απόφαση και Συμβολαιοποίηση του επιχειρηματικού σας πλάνου, προκειμένου να αποφευχθεί η οδυνηρή καθυστέρηση ή και απόρριψη της αίτησης σας λόγω υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφής.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Τα ποσοστά της επιδότησης χορηγούνται ανάλογα με τη Ζώνη στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση ως παρακάτω: 55% για τα ΠΕΠ Περιφερειών ΑΘΗΝΑΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 65% για τα ΠΕΠ των υπόλοιπων Περιφερειών (μεταξύ των οποίων και του Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ)

Επιλέξιμες θεωρούνται ΜΟΝΟΝ οι Υφιστάμενες ΜΜΕ (με 2 τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις), να απασχολούν 0 έως 49 άτομα προσωπικό και έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από 20.000 – 30.000 (ανάλογα τη ζώνη) ως 5.000.000 ευρώ.

ΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Μεταποίηση: 50.000 ως 300.000 €, Εμπόριο-Υπηρεσίες: 20.000 ως 200.000 €

Τουρισμός: 30.000 € ως 250.000 €

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Κτιριακές δαπάνες: Ανέγερση, διαμόρφωση χώρων, ανακαίνιση και λοιπές εργασίες ως 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Εξοπλισμός: Μηχανήματα, μηχανοργάνωση, υπολογιστές, κλιματισμός ως το 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Εξοπλισμός Ασφάλειας: Συναγερμοί, κάμερες, πυρανίχνευση, ρολά

Συστήματα αυτοματοποίησης: ERP, CRM, Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές, software, barcode. Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης ISO:ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS. Διαφημιστική Προβολή-Προώθηση: Συμμετοχή σε εκθέσεις, έντυπα, ιστοσελίδα, e-shop. Προστασία περιβάλλοντος: Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, φωτοβολταϊκά, συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης κ.ο.κ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν και ανέγερση κτιριακών υποδομών, χωρίς όμως να είναι επιλέξιμη η αγορά επαγγελματικού μεταφορικού μέσου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το αργότερο ως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και λειτουργούν νομίμως στην ελληνική επικράτεια. Ανήκουν ως δραστηριότητα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Δεν έχουν δυσμενή στον Τειρεσία (μετά και το νέο νόμο ρύθμισης). Ο μέσος κύκλος εργασιών τους (τριετία) είναι πάνω από 20.000 €. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις. Θα διατηρήσουν το προσωπικό που κατείχαν κατά το 2009.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δωρεάν προ-αξιολόγηση και έλεγχο επιλεξιμότητας. Αναλαμβάνουμε να ελέγξουμε την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σας χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σας και κατόπιν – έχοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά –  να προβούμε στην σύνταξη του φακέλου – Αίτησης και Κατάθεση του στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποδοχής και στην συνέχεια στο Τραπεζικό Κατάστημα επιλογής σας.

Έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα νεότερα που αφορούν τις δράσεις επιδότησης (τροποποιήσεις υπουργικών αποφάσεων, νέες επιλέξιμες δαπάνες κ.ο.κ.)

Καθοδήγηση στη συγκέντρωση οικονομικών προσφορών από τους προμηθευτές σας, συμβουλές για δαπάνες που δεν έχετε λάβει υπόψη σας και όμως είναι επιλέξιμες και θα σας προέκυπταν

Βελτιστοποίηση των μορίων της πρότασής σας. Ειδικά μετά το 2009 που η οικονομική κρίση συνετέλεσε σε άσχημα οικονομικά στοιχεία, ενισχύουμε την πρόταση μέσω εισαγωγής καινοτομιών στην επένδυση με ελάχιστο κόστος και διενεργώντας σεμινάρια που θα αυξήσουν τα μόρια των εταίρων-μετόχων της επιχείρησης.

Στενή παρακολούθηση της αξιολόγησης: Το στάδιο της αξιολόγησης είναι το πλέον σημαντικό μετά την υποβολή της επένδυσης. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους αξιολογητές, διαχειριζόμαστε με απόλυτη στρατηγική την παροχή όλων των πρόσθετων δικαιολογητικών που ζητούνται ώστε να τεκμηριωθεί η συμβατότητα του χαρακτήρα της επένδυσης με τους σκοπούς της δράσης.

Στρατηγική υλοποίησης επένδυσης: Μετά την έγκριση, πραγματοποιούμε έναν ολοκληρωτικό σχεδιασμό για τους χρόνους υλοποίησης της κάθε δαπάνης ώστε να επιτύχουμε έγκαιρη, αποτελεσματική και αναμενόμενη αποπληρωμή σας από το πρόγραμμα επιδότησης. Εξασφαλίζουμε έτσι ρευστότητα για εσάς, εκμηδενισμό πρόσθετων εξόδων, γνώση για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Επίβλεψη υλοποίησης: Είμαστε υπεύθυνα δίπλα σας κατά τη φάση υλοποίησης και αναλαμβάνουμε κάθε ενέργεια που αφορά α)τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, β)αλλαγές σε είδη δαπανών και επί μέρους κατηγορίες, γ)αιτήματα ελέγχου, δ)αιτήματα πληρωμής, ε)υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής και εξόφλησης, στ)αλλαγές προμηθευτών

Παρουσία κατά τον έλεγχο: Η επιχείρησή σας κατά τον έλεγχο των δαπανών από το κλιμάκιο επιθεωρητών της επένδυσης θα συνεννοείται με τον σύμβουλό μας ο οποίος: α) θα διευθετήσει την επιθεώρηση σε χρόνο και ώρα που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας, β) θα προετοιμάσει κατάλληλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γ) θα παρίσταται στον έλεγχο και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιθεωρητών, δ) θα συγκεντρώσει και παραδόσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα ζητηθούν από τους επιθεωρητές, ε) θα σας ενημερώσει για την κατάθεση του ποσού της επιχορήγησης στο λογαριασμό σας

Προστιθέμενη αξία: Η επιχείρησή σας, συνεργαζόμενη με την  ΑΝΔΡΙΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε., αποκτά προστιθέμενη αξία για μια σειρά από λόγους: α) Είστε συνεργάτες μιας Οργανωμένης Ομάδας Συμβούλων, β) Συνδυάζετε περισσότερα του ενός επενδυτικά προγράμματα για την επίτευξη του επενδυτικού σας στόχου, γ) Αποκτάτε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εξαιτίας της ευρύτατης συνεργασίας με εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου που σας παρέχουν αγαθά σε προνομιακές τιμές, δ) Σας μεταφέρουμε τεχνογνωσία απόλυτα επίκαιρη, με πληροφορίες που αποτελούν το μέλλον της αγοράς, ε) Ξεκινάτε μια επαγγελματική σχέση διαχρονική από την οποία έχετε μόνο να κερδίζετε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ελάτε να συζητήσουμε σε μια συνάντηση τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας. Είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να κάνετε άλμα ανάπτυξης και να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε απορία ή ερώτηση που έχετε. Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να επιλύσουμε κάθε επιχειρησιακό σας ζήτημα.»

Για την ΑΝΔΡΙΑΤΤΙΚΑ ΕΠΕ

                       Ο διευθύνων Σύμβουλος : Φραντζέσκος Στ. Καλλιβρούσης

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.