«Με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) δημιουργούμε για πρώτη φορά ένα σαφές πλαίσιο για τις ζώνες προστασίας και τις χρήσεις γης στις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000» είχε δηλώσει πριν από έναν χρόνο περίπου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας μέ στόχο «οι ΕΠΜ να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία της βιοποικιλότητας σε αυτές τις περιοχές μοναδικού φυσικού κάλλους».

Ο Φραντζέσκος Καλλιβρούσης Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., δημότης Άνδρου προχωρησε με μια καταγραφική Επιλογή (copy – paste) των εδαφίων που αφορούν καθαρά την Άνδρο: – ποιές είναι οι Ζώνες Προστασίας στο νησί μας, – ποιές βασικές Προδιαγραφές και Προτεραιότητες τους αντιστοιχούν, – ποιές θεωρούνται συμβατές – Επιτρεπτές Χρήσεις και ποιές αποκλείονται.

ΑΝΑΛΥΣΗ της Ε.Π.Μ. 8 Α’ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (με επισήμανση αρθρων που αφορούν την Άνδρο) :

Ορισμοί :

Ζ.Α.Π.Φ._Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Α) έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά από την «Ζώνη Απολύτου Προστασίας» που ίσχυε με το παλαιότερο νομικό καθεστώς, όμως είναι δυνατή η αυστηροποίηση της προστασίας, αφού μπορεί να γίνει αποκλεισμός των νέων «προτεινόμενων χρήσεων», ή αποδοχή τους με αυστηρούς όρους, όπου μπορούν να επιλεγούν

Ζ.Π.Φ.__Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Β) έχουν έναν αμιγώς προστατευτικό χαρακτήρα που απαιτεί και προβλέπει τον δραστικό περιορισμό των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (οικιστικών και παραγωγικών) που μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός των ορίων τους

Ζ.Δ.Ο.Ε.__Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη Γ) προκαθορίζει έναν κατά βάση παραγωγικό χαρακτήρα με έμφαση κυρίως στην αγροτική και ήπια τουριστική ανάπτυξη στον βαθμό που οι προβλεπόμενες εντός αυτής αμιγώς οικιστικές δραστηριότητες (πχ κατοικία, διοίκηση, εκπαίδευση, καταστήματα) επιτρέπονται μόνο σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης και εντός οριοθετημένων οικισμών. Εκτός από τον υποκείμενο προστατευτικό τους χαρακτήρα, προβλέπουν μια κλιμακούμενη ανάπτυξη, όπως προκύπτει από το εύρος των προβλεπόμενων εντός αυτών ειδικών χρήσεων γης

Ζ.Β.Δ.Φ.Π.__Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ζώνη Δ), εκτός από τον υποκείμενο προστατευτικό τους χαρακτήρα, προβλέπουν μια κλιμακούμενη ανάπτυξη, όπως προκύπτει από το εύρος των προβλεπόμενων εντός αυτών ειδικών χρήσεων γης. Εκτιμάται ότι προσεγγίζεται, ως μία ζώνη με χαμηλότερο – σε σχέση με τις υπόλοιπες ζώνες – βαθμό προστασίας, στην οποία επιτρέπεται μεγάλο εύρος οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, στην κατεύθυνση πάντοτε της εναρμονισμένης με την διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου, βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Η θεώρηση αυτή εδραιώνεται στη γενική κατεύθυνση ότι, για τον καθορισμό του περιεχομένου της ζώνης, λαμβάνονται υπόψη όλες οι προβλεπόμενες, από το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.), ειδικές χρήσεις γης, με εξαίρεση μεγάλης κλίμακας και έντασης δραστηριότητες όπως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής, εμπορικά κέντρα, μεταφορικές και άλλες υποδομές

Από τις υφιστάμενες χρήσεις, αυτές που συνήθως είναι επιθυμητές, είναι η καλλιέργεια των αγρών με παραδοσιακές μεθόδους και η επανακαλλιέργεια των εγκαταλειμμένων, η άσκηση της κτηνοτροφίας εσταυλισμένης ή περιορισμένης σε έκταση – με σαφώς καθορισμένα όρια και χώρους σταυλισμού καθώς και συλλογής (και πρωτοβαθμιας επεξεργασίας ισως) υπολειμμάτων και λυμμάτων, η διατήρηση των βαθμίδων στα επικλινή εδάφη με πρόβλεψη χρηματοδότησης για την δομική τους ανανέωση και αντικατάσταση σοβαρά φθαρθέντων , η διατήρηση των υφιστάμενων πηγών νερού και των υγροτοπικών οικοτόπωνμε πρόβλεψη χρηματοδότησης για την περαιτέρω υγειονομική αναβαθμιση και καλλιέργεια, αποκατάσταση των οχθών και της αυτοφυούς χαρακτήρα βλάστησης γύρω από αυτές  , η άσκηση της δασοπονίας με ήπιες επεμβάσεις, η διατήρηση των διακένων (χορτολιβαδικών ή ποοδών) σε δασικές εκτάσεις, η διατήρηση βραχωδών εκτάσεων, ο βιώσιμος τουρισμός, που επενδύει και αναδυκνύει τις περιβαλλοντικές /πολιτιστικές, τοπιακές αξίες του εκάστοτε τόπου.

Αντίθετα με τα παραπάνω, μη επιθυμητές χρήσεις είναι αυτές που δημιουργούν σημαντικούς θορύβους, αυξάνουν την κίνηση τροχοφόρων σε νέους χώρους, μειώνουν την επιφάνεια της παραγωγικής γης, εισάγουν στο οικοσύστημα νέα είδη φυτών (ξενικά είδη), ή ζώων και απειλούν την υπάρχουσα ισορροπία – θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά ή και να απαγορευθεί σε ζωνικές περιοχές η Ανεξέλεγκτη – ελεύθερη βόσκηση κοπαδιών, χωρίς ο κτηνοτρόφος να διαθέτει επαρκή χώρο δικού του αγροτεμαχίου βόσκησης και σταυλικών εγκαταστάσεων (για το σύνολο των μονάδων του κοπαδιού). Να αφαιρεθούν σχετικά Άδειες κτηνοτρόφων που δεν θα συμμορφώνονται , με εξαίρεση των καθαρά οικιακών – οικογενειακών εκτροφέων που θα θεσμοθετηθεί Ειδικό Σήμα και διαδικασία Πιστοποίησης και Διάθεσης ελεγχόμενα μικρ΄ών ποσοτήτων πρωτογενών και δευτερογενών προϊόντων της εκτροφής (κρέας – αυγά – γαλακτοκομικά – παστεριωμένα υποπροϊόντα), που θα τους επιτρέπεται ή βόσκηση αυστηρά εντός των ορίων της οικογενειακής – ιδιόκτητης και ιδιόχρηστης έκτασης, δημιουργούν νέους οικισμούς μέσα στην περιοχή – που εξαιρούνται όμως και οικιστικές μονάδες (κτίσματα κάτω των 200 Μ2 και όγκου κατω των 600 Μ3 , καθώς και συγκεντρώσεις τέτοιας μορφής και μεγέθους με μικρή πυκνότητα και σημαντική διασπορά – π.χ.  1 κτίσμα ανα 500 μ. ενδιάμεσης απόστασης απο το επόμενο ,  2 κτίσματα το ανώτερο ανα 4 στρέμματα (Αρτιότητα Α’) ή 4 κτίσματα το ανώτερο για 8 στρέμματα (Αρτιότητα Β’), ενάντια στην φυσικότητα και την αντοχή της, αλλάζουν δραματικά το υπάρχον ανάγλυφο οι όποιες επιτρεπόμενες δομικές κατασκευές να μην υπερβαίνουν τα 2,50 έως 3,50 μ. σε ύψος από το διαμορφωμένο ανάγλυφο του εδάφους , αν πρόκειται για συμπαγούς μορφής, ή τα 5,00 εως 7,00 μ. , αν πρόκειται για ελαφρές – συναρμολογούμενες – δικτυακές κατασκευές , για χρήση : Ενεργειακών συστημάτων Α.Π.Ε. , Υδραγωγείων ή Αντλητικών πύργων , Πυλώνων επιτήρησης και φωτισμού ευαίσθητων περιοχών, Παρατηρητηρίων Πυρασφάλειας ή και Φυσικών σχηματισμών ή Αρχαιολογικών Τόπων.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ :

4.3.1 Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Βορείων Κυκλάδων (ΣΠΠΒ-01)

4.3.1.1 ΕΖΔ GR4220001 – ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ

Υψηλής σημασίας περιοχές :

1.ΟΧΕ «Δάση Πλατυφύλλων»

2.ΟΧΕ «Ποτάμια»

3.ΟΧΕ «Υγρότοποι»

4.ΟΧΕ «Φρυγανικές εκτάσεις»

5.ΟΧΕ «Καλλιέργειες»

 

4.3.1.2 ΕΖΔ GR4220035 – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΔΡΟΥ

4.3.1.3 ΖΕΠ GR4220028 ΑΝΔΡΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

Υψηλής σημασίας περιοχές συγκροτούν τις ΟΧΕ :

  1. «Ακατοίκητες νησίδες»,
  2. «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές»
  3. «Χερσαίες απόκρημνες βραχώδεις εκτάσεις»
  4. «Υγρότοποι»

4.5.1.3 Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Γ) στη ΖΠΠΒ-01

 ΖΔΟΕ-01       Περιοχή βόρεια του ρέματος Βιτάλι Άνδρου

ΖΔΟΕ-02       Περιοχή Κάτω Γίδες Άνδρου

ΖΔΟΕ-03       Περιοχή Μικρό Ατένι Άνδρου

ΖΔΟΕ-04       Όρος Πηγές Άνδρου

ΖΔΟΕ-05       Όρος Ράχη Άνδρου

ΖΔΟΕ-06       Ορεινή περιοχή ανατολικής Άνδρου

ΖΔΟΕ-07       Ορεινή περιοχή Αποικίων Άνδρου

ΖΔΟΕ-08       Ορεινή περιοχή Έξω Βουνί Άνδρου

ΖΔΟΕ-09       Όρος Προφήτης Ηλίας νότιας Άνδρου

ΖΔΟΕ-10       Ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νήσου Άνδρου

Στις ζώνες αυτές επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

5  Θρησκευτικοί χώροι. – Επιτρέπεται μόνο η διατήρηση και συντήρηση/επισκευή των υφιστάμενων θρησκευτικών χώρων.

12  Χώροι Εστίασης μέχρι 200 τμ

15  Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (Ν. 4276/2014, Α’ 155)

16  Στάθμευση μόνο για τη ζώνη, υπαίθρια. Ειδικότερα, η εγκατάσταση υπαίθριων χώρων στάθμευσης επιτρέπεται μόνο σε σημεία πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

22  Επαγγελματικά εργαστήρια για την επεξεργασία τοπικών προϊόντων μέχρι 400 τμ.

24.1  Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με όρους που δύνανται να εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης.

24.2  Γεωργικές αποθήκες

24.5  Πολυλειτουργικό αγρόκτημα (άρθ. 52 του Ν.4235/2014)

24,6  Κτηνοτροφικά Πάρκα (άρθ. 43 του Ν.4235/2014

24.8  Βόσκηση. – Με όρους που δύνανται να εξειδικεύονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης.

24.10  Συλλογή φυτών, βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών), Μόνο για έρευνα, κάλυψη ατομικών αναγκών και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

24.11  Θήρα. Με όρους και περιορισμούς που δύνανται να εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διατήρησης.

26.12.1  Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων). Επιτρέπεται η συντήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου όλων των κατηγοριών απαραίτητου για την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων οικισμών και επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και την λειτουργία των επιτρεπόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέου οδικού δικτύου.

26.12.6  Μονοπάτια (πεζών)

30  Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά)

34  Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. – Μόνο από ηλιακή ενέργεια, με όρους που δύνανται να εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες φέρουσας ικανότητας που περιγράφονται με βάση τις τοπικές ανάγκες για ενεργειακή αυτάρκεια.

36.Α   Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ) (Μόνο ως προς τα γραφεία και τις πρώτες βοήθειες)

47   Κατασκηνώσεις-Παιδικές εξοχές

49  Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, περίπτερα, στέγαστρα)

51  Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

53  Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των Υδατοαποθεμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο όπως η ΚΥΑ 49567(ΦΕΚ1071/22.12.2006)  και οι ΖΟΕ Άνδρου, Σύρου και Τήνου, επιλέγεται:

α) Η ήπια τουριστική ανάπτυξη, το είδος και μέγεθος/ ένταση της οποίας πρέπει να είναι συμβατά με την κλίμακα, το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν του νησιού και με το τοπίο της περιοχής. Ειδικότερα στις ζώνες εκείνες, όπου ισχύει η ΖΟΕ της Άνδρου, προβλέπεται για την παράκτια ζώνη (έως 350 μ. από την ακτή) το όριο των 100 κλινών. Στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού ορίζεται συντελεστής δόμησης για τον τουρισμό. Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των κλινών και το μέγεθος των καταλυμάτων θα πρέπει να διευκρινιστεί μέσω μιας Χωροταξικής Μελέτης. Όσον αφορά τη ΖΔΟΕ-11 της Τήνου, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται εντός της ΖΟΕ της Τήνου, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται το όριο των 50 κλινών. Ωστόσο ο ακριβής αριθμός των κλινών και το μέγεθος των καταλυμάτων θα πρέπει να διευκρινιστεί μέσω μιας Χωροταξικής Μελέτης

β) Η ανάδειξη των ενδιαφερόντων φυσικών και γεωλογικών στοιχείων των ζωνών, για την εξυπηρέτηση της υπαίθριας αναψυχής.

Οι ζώνες αυτές αποτελούν σημαντικό πεδίο άσκησης ήπιων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων μέσω δικτύου μονοπατιών, την πεζοπορία, φωτογράφηση, γεωλογικό τουρισμό.

Για τους παραπάνω λόγους, δεν επιλέγεται η διάνοιξη νέου οδικού δικτύου και εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

ΖΔΟΕ-10       Ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νήσου Άνδρου :

Στην ζώνη αυτή επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

24.4       Υδατοκαλλιέργειες. – Επιτρέπεται, εκτός της ΖΔΟΕ -17 (Ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Γυάρου) και με όρους που δύνανται να εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης και σύμφωνα με τις εθνικές, ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις.

24.9      Αλιεία. – Επιτρέπεται η επαγγελματική και η ερασιτεχνική αλιεία -εκτός της ΖΔΟΕ – 17 (Γυάρος)- με όρους που δύνανται να εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης.

26.11      Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και  τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες, Τουριστικό αγκυροβόλιο. Ειδικότερα, μόνο στη ΖΔΟΕ-10 της Άνδρου, επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνιμων αγκυροβολίων σε θέσεις που δύνανται να εξειδικευθούν στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης.

26.12.7     Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών:. Με όρους και περιορισμούς κίνησης σκαφών και ελέγχου εισόδου στα θαλάσσια σπήλαια (για τη ΖΔΟΕ-10) που εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης.

11        Γραφεία/ Κέντρα έρευνας. – Γραφεία/ Κέντρα έρευνας. – ΠΡΟΣΟΧΉ – χρήσεις γης που επιλέγονται για τις συγκεκριμένες ΖΔΟΕ, βάσει της ΕΠΜ, αλλά έρχονται σε αντίθεση με το ισχύον Νομικό πλαίσιο.

52       Ήπια θαλάσσια αναψυχή. – Κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π

Οι ζώνες συγκροτούνται από τις ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές των νήσων Άνδρου, Γυάρου και Ρήνειας-Μυκόνου, οι οποίες αφορούν τόσο τις θαλάσσιες περιοχές με πιο βαθιά νερά όσο και τις περιοχές κοντά στην ακτογραμμή, κυρίως της βόρειας Άνδρου. Στις παραπάνω περιοχές δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκτάσεις των βυθών με λιβάδια ποσειδωνίας (τ.ο. προτεραιότητας 1120), οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ΖΠΦ. Οι συγκεκριμένες ζώνες αποτελούν ενδιαιτήματα τροφοληψίας της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), της χελώνας Caretta caretta του Ρινοδέλφινου (Tursiops truncates), και των θαλασσοπουλιών που έχουν καταγραφεί στις περιοχές: Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii), Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis), Μύχος (Puffinus yelkouan) και Αρτέμης (Calonectris diomedeα).

 Βασικός στόχος του σχεδιασμού, είναι η διατήρηση των ειδών της θαλάσσιας πανίδας και ορνιθοπανίδας και η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων μέσω ειδικών αλιευτικών ρυθμίσεων που θα εξειδικευθούν στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης. Τυχόν όροι και περιορισμοί από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και σχετικές διατάξεις συνεχίζουν να ισχύουν.

ΖΔΟΕ-18      Περιοχή ΑΣΠΗΕ Νότιας Άνδρου :

 Στην ζώνη αυτή επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

 24.8    Βόσκηση. – Με όρους που δύνανται να εξειδικεύονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης.

24.10  Συλλογή φυτών, βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών), Μόνο για έρευνα, κάλυψη ατομικών αναγκών και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

26.12.1  Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων). Επιτρέπεται η συντήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου όλων των κατηγοριών απαραίτητου για την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων των επιτρεπόμενων κατασκευών και εγκατταστάσεων.

34  Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

11        Γραφεία/ Κέντρα έρευνας. – Γραφεία/ Κέντρα έρευνας. – ΠΡΟΣΟΧΉ – χρήσεις γης που επιλέγονται για τις συγκεκριμένες ΖΔΟΕ, βάσει της ΕΠΜ, αλλά έρχονται σε αντίθεση με το ισχύον Νομικό πλαίσιο.

33       Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και συναφείς εγκαταστάσεις. Επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών.

Η ζώνη περιλαμβάνει μόνο τις περιοχές που καλύπτουν το Αιολικό Πάρκο με άδεια εγκατάστασης στη νότια Άνδρο, στην θέση “Φραγκάκι”.

 Στη βάση αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις που αντιστοιχούν και είναι συμβατές με τις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο.

4.5.1.5 Περιφερειακές ζώνες στη ΣΠΠΒ-01

ΠΖ-01        Περιοχή δυτικά από τον οικισμό Μέσα Βουνί Άνδρου και Περιοχή ανατολικά του οικισμού Κοχύλου (ΑΝΔΡΟΥ)

ΠΖ-02       KAZ Στενιές-Μονή Αγίου Νικολάου Άνδρου (τμήμα εκτός GR4220028)

ΠΖ-03       Βραχώδεις ακτές Βορειοανατολικής Άνδρου

ΠΖ-04       Ρύακας Αφουρσές Άνδρου

Οι ΠΖ-01 έως τη ΠΖ-03 αφορούν τις περιφερειακές ζώνες ημιορεινών περιοχών, στην ΕΖΔ GR4220001 και τη ΖΕΠ GR4220028 της Άνδρου και αναφέρονται στις ακόλουθες εκτάσεις: α) περιοχή δυτικά του οικισμού Μέσα Βουνί (ΠΖ01), β) περιοχή που συμπίπτει με το ΚΑΖ Στενιές -Μονή Αγίου Νικολάου που δεν περιλαμβάνεται στο όριο της ΖΕΠ (ΠΖ-02) και γ) τις βορειοανατολικές βραχώδεις ακτές από τον Όρμο Μεγάλη Πέζας μέχρι το Βιτάλι (ΠΖ-03).

Στις Περιφερειακές ζώνες ΠΖ-01 έως ΠΖ-03 επιτρέπονται όλες οι χρήσεις γης και δραστηριότητες σύμφωνα με το ισχύον για την περιοχή θεσμικό πλαίσιο με την επισήμανση ρυθμίσεων σχετικά με οχλούσες για το προστατευτέο αντικείμενο δραστηριότητες όπως η θήρα, η διάνοιξη νέου οδικού δικτύου και οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας.

Ειδικότερα στις συγκεκριμένες περιοχές σε σχέση με τη θήρα, συγκεκριμένοι χρονικοί περιορισμοί και όροι δύναται να επιβάλλονται, κατόπιν ειδικής μελέτης του Σχεδίου Διαχείρισης, που θα αφορά στη διαχείριση της άγριας πανίδας και θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα των περιορισμών και ρυθμίσεων.

Η πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις ή άλλες ιδιοκτησίες μπορεί να γίνεται μέσω των υφιστάμενων αγροτικών οδών. H αδειοδότηση για διάνοιξη νέου οδικού δικτύου θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά την εκπόνηση ΕΟΑ που θα αποδεικνύει με βάση τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα ότι δεν θίγονται οι στόχοι διατήρησης της ΖΕΠ ως προς τον Σπιζαετό και τα υπόλοιπα προστατευόμενα είδη.

Για αδειοδότηση νέων ΑΠΕ απαιτείται μελέτη φέρουσας ικανότητας όπως προβλέπεται από το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης, καθώς και εκπόνηση χαρτογράφησης ευαισθησίας για την εγκατάσταση νέων ΑΣΠΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ζώνες αποκλεισμού από φωλιές όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103 και θα πρέπει συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί να καταγράφονται στην εγκεκριμένη ΕΟΑ, η οποία θα παρουσιάζει τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν ότι δεν θίγονται οι ειδικοί στόχοι διατήρησης της ΖΕΠ για τα συγκεκριμένα αρπακτικά είδη.

ΠΖ-04      Ρύακας – Αφουρσές (Αφρουσιές) Άνδρου :

Ο συγκεκριμένος υγρότοπος, αποτελεί σημαντικό ενδιαίτημα για την πανίδα του νησιού και συγκεκριμένα για την ορνιθοπανίδα και κυρίως τα μεταναστευτικά είδη για τα οποία οι ρύακες και τα ρέματα μόνιμης ροής, αποτελούν αξιοσημείωτους σταθμούς ξεκούρασης κατά την περίοδο της μετανάστευσης. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί η σημασία των ρυάκων και ρεμάτων και η προσθήκη τους στις σημαντικές περιοχές κατά την οριοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών με βάση και τις πρόσφατες οδηγίες της ΕΕ (Criteria and guidance for protected areas designations, EC,2022).

Στην ΠΖ04 επιτρέπονται όλες οι χρήσεις γης και δραστηριότητες σύμφωνα με το ισχύον για την περιοχή θεσμικό πλαίσιο, με την επισήμανση ότι επιτρέπονται η γεωργική δραστηριότητα των νομίμως υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων υπό όρους που δύναται να εξειδικευθούν στο οικείο σχέδιο διαχείρισης. Αντίστοιχα η βόσκηση θα πρέπει να ακολουθεί τις προβλέψεις εγκεκριμένου σχεδίου βόσκησης. Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης και του οικείου σχεδίου διαχείρισης , οι γεωργικές και κτηνοτροφικές χρήσεις ασκούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης όσον αφορά τη θήρα, συγκεκριμένοι χρονικοί περιορισμοί και όροι δύναται να επιβάλλονται κατόπιν ειδικής μελέτης του Σχεδίου Διαχείρισης, που θα αφορά στη διαχείριση της άγριας πανίδας και θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα των περιορισμών και ρυθμίσεων. Το ίδιο ισχύει για τις παρεμβάσεις καθαρισμού και κάθε εργασία για αντιπλημμυρική διαχείριση του υγροτόπου που θα πραγματοποιούνται μετά από ειδική μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης.

Ζώνη Προστασίας της Φύσης «Θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας» –  ΖΠΦ-25 Θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας Άνδρου :

 Στις ζώνες αυτές επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

11           Επιστημονική έρευνα για τη Ζώνη

24.4       Υδατοκαλλιέργειες. – Επιτρέπεται, και με όρους που δύνανται να εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης και σύμφωνα με τις εθνικές, ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις.

24.9      Αλιεία. – Επιτρέπεται η επαγγελματική και η ερασιτεχνική αλιεία -εκτός της ΖΔΟΕ – 17 (Γυάρος)- με όρους που δύνανται να εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης.

26.11      Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και  τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες, Τουριστικό αγκυροβόλιο. Ειδικότερα, μόνο στη ΖΔΟΕ-10 της Άνδρου, επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνιμων αγκυροβολίων σε θέσεις που δύνανται να εξειδικευθούν στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης.

26.12.7     Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών:. Με όρους και περιορισμούς κίνησης σκαφών και ελέγχου εισόδου στα θαλάσσια σπήλαια (για τη ΖΔΟΕ-10) που εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης.

ΠΡΟΣΟΧΉ – χρήσεις γης που επιλέγονται για τις συγκεκριμένες ΖΔΟΕ, βάσει της ΕΠΜ, αλλά έρχονται σε αντίθεση με το ισχύον Νομικό πλαίσιο :

52       Ήπια θαλάσσια αναψυχή. – Επιτρέπεται η κολύμβηση και ήπιες δραστηριότητες ενώ πρόσθετες ρυθμίσεις μπορούν να καθορίζονται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τις αρμόδιες ΜΔΠΠ με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προστατευόμενης περιοχής και το προστατευτέο αντικείμενο.

Εκτός από τις παραπάνω επιτρεπόμενες χρήσεις, εξειδικεύονται οι όροι για τις παρακάτω δραστηριότητες:

–  Στις περιοχές που υφίστανται λιβάδια ποσειδωνίας στη ΖΠΦ 25 και ΖΠΦ 55-57, απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλεία (γρι – γρι, ανεμότρατες και πεζότρατες, με όρους που ισχύουν στο υφιστάμενο Σχέδιο Διαχείρισης (LIFE AndrosSPA) ή δύνανται να εξειδικεύονται στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης για τις ΖΠΦ 55-57. Επιπλέον όροι άσκησης της δραστηριότητας δύνανται να εξειδικεύονται από τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

–  Επιτρέπεται η αγκυροβολία και η αποβίβαση στον αιγιαλό για χειρισμούς πρόσδεσης, επιστημονική έρευνα και χρήση παραλίας για κολύμβηση κατά μήκος όλης της ζώνης εκτός και αν διαφορετικά προσδιοριστεί από το Σχέδιο Διαχείρισης.

Οι κυριότερες απειλές αφενός για τα θαλάσσια λιβάδια είναι η καταστροφή των λιβαδιών από έργα (πχ λιμενικά) και η μόλυνση των υδάτων και αφετέρου για τα είδη πανίδας, τα οποία ενδιαιτούν στα θαλάσσια λιβάδια, είναι η παράνομη θανάτωση των ειδών ή την τυχαία εμπλοκή τους στα αλιευτικά εργαλεία, οι θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες

Η επιλογή των χρήσεων, έχει σκοπό την προστασία του σημαντικού οικοτόπου ο οποίος αφενός αποτελεί ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας των παραπάνω πολύ σημαντικών ειδών και αφετέρου συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αποτελεί νηπιοτροφείο εμπορικών ειδών ενώ είναι σύμμαχος κατά της παράκτιας διάβρωσης και ενάντια στην κλιματική αλλαγή καθώς έχει την ικανότητα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Ουσιαστικά επιλέγονται ρυθμίσεις τόσο για την αλιεία όσο και την αγκυροβολία που συνοψίζονται στην απαγόρευση της αλιείας με συρόμενα εργαλεία (γρι – γρι, ανεμότρατες και πεζότρατες και στην τοποθέτηση αγκυροβολίων φιλικών προς τα λιβάδια ποσειδωνίας σε θέσεις που θα εξειδικεύονται στο Σχέδιο Διαχείρισης.

Συνεχίζουν να ισχύουν σχετικές ρυθμίσεις και περιορισμοί που αναγράφονται σε διατάξεις των τοπικών Λιμεναρχείων και σε άλλες κείμενες διατάξεις.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ της Ε.Π.Μ. ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της ΦΥΣΗΣ – NATURA – ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (8 Α’) – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του Υ.Π.ΕΝ. (εως 16 – 12 – 2022)

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ – Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., δημότης Άνδρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ :

Γιατί θεωρούνται “ασύμβατες” και δεν συμπεριλαμβάνονται οι Χρήσεις (σύμφωνα με το Π.Δ. 59/ 29-6-2018) :

 Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.

 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

Αναψυκτήρια.

Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Γεωργικές αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ. ΦΕΚ Δ’ 270).

Κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – Αντλητικές εγκαταστάσεις.

Κοιμητήρια.

Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών (Κ.Α.Ν.) και οστών

Αστική γεωργία – Λαχανόκηποι.

Κατασκηνώσεις – Παιδικές εξοχές.

Όλες ή και κατά περίπτωση μερικές από τις παραπάνω χρήσεις θα μπορούσαν να επιτραπούν στις Ζώνες : ΖΔΟΕ-6 , ΖΔΟΕ-7 , ΖΔΟΕ-8 , ΖΔΟΕ-9 , ΠΖ-01 και ΠΖ-02

 Επίσης τα εδάφια στο κείμενο παραπάνω με μορφή :

Η άσκηση της κτηνοτροφίας εσταυλισμένης ή περιορισμένης σε έκταση – με σαφώς καθορισμένα

Πατήστε το ακόλουθο link με τις σημειώσεις του Αρχιτέκτονα όπου από τις 1000+ σελίδες ολόκληρης της Μελέτης, μας παρουσιάζει σε 7 σελίδες όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε καθώς και τις Προτάσεις που έχει προσωπικά επεξεργαστεί για να καταθέσει στην Διαβούλευση (ως έμπειρος Ανδριώτης Μελετητής – Αρχιτέκτων Μηχανικός, που ήδη από το 1988 παρακολουθώ τα Δημόσια Νομοθετήματα για την Άνδρο)

-με μαύρα γράμματα και κίτρινου χρώματος επισημάνσεις είναι τα κείμενα που περιλαμβάνονται στην Μελέτη (Ε.Π.Μ. 8Α’)

– με πράσινα γράμματα και γαλάζιου χρώματος επισημάνσεις είναι οι προτάσεις του κ. Καλλιβρούση.

Ε.Χ.Μ. ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΑΝΔΡΟΥ_κείμενο Μελέτης + Παραρτημα με Προτάσεις Φ.Κ.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Για μα διαβαστουν ολα αυτα απο
    Τουσ πολιτεσ πρεπει να εχουν σπουδασει στενογραφια

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.