Γεωργία Κοκκίνη, Νωχέλεια

Βάσια Μουστάκα, First time flying, 70x50cm
Γιάννης Καμίνης , Σειρά Indigo