Γιάννης Καμίνης , Σειρά Indigo

Γεωργία Κοκκίνη, Νωχέλεια
Γιάννης Τζομάκας, Summer rays, 46x46cm, Λάδια σε καμβά, 430 ευρώ