Έλενα Αρσενίδου, Dream on

Δώρα Πασαλόγλου, Καλοκαίρι
Θεοδοσία Παπαδοπούλου, Ελευθερία