Θεοδοσία Παπαδοπούλου, Ελευθερία

Έλενα Αρσενίδου, Dream on
Κατερίνα Σωρούλα