Κατερίνα Σωρούλα

Θεοδοσία Παπαδοπούλου, Ελευθερία
Κατερίνα Χατζή, Onward