Έβγαλα την Χώρα από την Λιτότητα

Του Πετρουλάκη από την Καθημερινή  

Documenta 14

   Του Ηλία Μακρή από την Καθημερινή