Πλατεία Γηροκομείου (Πάνω Πλατεία) – Άνδρος

Πλατεία Γηροκομείου (Πάνω Πλατεία) – Άνδρος
Προτομή Βασίλειος Τατάκης