ΠΡΟΣ:  Tην  κ.  Μαρία  Κορρέ, Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου.  Υπ’ όψη:   Tων μελών  του  Συλλόγου   Γυναικών  Άνδρου που υπογράφουν – όσων διακρίνεται  η ταυτότητα  – την χωρίς  ημερομηνία  συστημένη επιστολή τους προς το Δ.Σ.  του Συλλόγου και προς  τον  Δικηγόρο  Ι. Ξανθό, με θέμα  «Λειτουργία  Δ.Σ. Συλλόγου» που περιήλθε στον Σύλλογο  στις  20 Ιουνίου 2010.

Σχετ: Η ως άνω επιστολή σας .

Θέμα: Απάντηση σε επιστολή  για  την λειτουργία του Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Ανδρου.

Αξιότιμες κυρίες και μέλη του Συλλόγου μας.

Με την παρούσα μας και σχετικά  με  το άνω σχετικό και θέμα,  σε απάντησή σας , σας  αναφέρομε τα ακόλουθα:

Όταν προ τριετίας , προέκυψε  παρόμοιο σχετικό   θέμα    με τις διαδοχικές  παραιτήσεις  μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου  που είχαν εκλεγεί κατά τις αρχαιρεσίες της  27ης Νοεμβρίου 2006  και είχαν απομείνει   εν τέλει πέντε μέλη (Κ. Κοραχάη, Μ. Βενετίκη, Ασπ. Μπατζογιάννη, Μ. Βασιλοπούλου και Ουρ. Χατζηγρηγορίου)  και δεν υπήρχαν  άλλα  τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη,  ζητήθηκε  η νομική  άποψη  από το    μέλος του  Δ.Σ.  κ. Ασπασία  Μπατζογιάννη,    και εν συνεχεία  και  από   τον Δικηγόρο  Ιωάννη  Ξανθό, που μετείχε των εκδηλώσεων του  Συλλόγου.

Οι παραπάνω δικηγόροι, με ταυτόσημες  σχεδόν απόψεις που εισηγήθηκαν και  κατέθεσαν στο  Σύλλογο   και έγιναν αποδεκτές,       πρότειναν  να  επιλεγεί   η δικαστική διαδικασία διορισμού  προσωρινής διοίκησης   και    προτάθηκαν  ως τακτικά μέλη οι κυρίες   Αικ. Τζιβάρα και  Ελένη   Αθανασίου  ως  επιλαχούσες κατά τις παραπάνω αρχαιρεσίες   οι οποίες δέχθηκαν να συμμετάσχουν και επίσης ως αναπληρωματικά μέλη οι κυρίες Μ. Μαρδιροσιάν, Μ. Δαλέζιου  και  Ειρήνη Μπανίκα.

Την απαιτούμενη δικαστική δαπάνη, προσφέρθηκαν  τότε οικειοθελώς να καταβάλουν τα εναπομείναντα μέλη , παρ’ όλο που  η διαδικασία αφορούσε υπόθεση του Σωματείου και όχι ατομική υπόθεση των αιτούντων.

Στις  9 Απριλίου  2010   συγκεντρώθηκαν  τα εναπομείναντα  μέλη  του   Δ.Σ. του   Συλλόγου,  με θέμα συζήτησης  την  από  26 Μαρτίου  2010  επιστολή της    κ. Φραγκίσκης Ραϊση με θέμα   την παραίτησή της   από το Δ.Σ. Συλλόγου Γυναικών ‘ Ανδρου που προσκόμισε  η    Γραμματέας του  Συλλόγου Αικ. Μπάλλα,  λόγω της  απουσίας της ίδιας  εν όψει του Πάσχα και της απουσίας  της Προέδρου  για λόγους  υγείας  (ιατρικών εξετάσεων), όπου  αποφασίσθηκε: Nα ακολουθηθεί η ίδια  διαδικασία  που ακολουθήθηκε προ τριετίας, δηλαδή να  διορισθεί προσωρινή διοίκηση  από το Πρωτοδικείο, με μέλη τα  εναπομείναντα  μέλη του Δ.Σ. και να  συμπληρωθεί το  Δ.Σ. από ένα τακτικό μέλος και τρία αναπληρωματικά  από   μέλη του Συλλόγου που  θα δεχθούν να μετάσχουν, ώστε να δοθεί η άδεια να   συγκληθεί  η  Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες.    Επίσης να επιδιωχθεί να τροποποιηθεί  το καταστατικό το οποίο έχει πια  ξεπερασθεί  και  δημιουργείται   τυπικό θέμα για  την εύρυθμη λειτουργία του  Συλλόγου,  από την παραίτηση  ακόμη  και ενός μέλους , παρόλο που  το Δ.Σ. έχει απαρτία και πλειοψηφία .

  Προτάθηκε  να αναλάβει  τη διαδικασία ο    Δικηγόρος Ιωάννης Ξανθός, ο οποίος  είχε  αναλάβει την διαδικασία και  προ τριετίας και μετέχει   των  δραστηριοτήτων του Συλλόγου.   Αναζητήθηκε  ο παραπάνω δικηγόρος ο οποίος δέχθηκε να αναλάβει την σχετική διαδικασία  στο Πρωτοδικείο  της Σύρου  έναντι  ανάλογης αμοιβής και εξόδων του, όπως προ 3ετίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση   και αναζήτηση  μεταξύ  των μελών, αποφασίσθηκε να  μετάσχουν στην προσωρινή διοίκηση ως τακτικό μέλος, το μέλος του Συλλόγου  η κ. Ελένη Γλυνού, κάτοικος  Πιτροφού ‘ Ανδρου και  Πρόεδρος του  Εξωραϊστικού Συλλόγου Πιτροφού και  ως αναπληρωματικά μέλη ,    τα μέλη   του Συλλόγου,   οι κυρίες  Ελένη Δούκισα, Δήμητρα Γεωργιοπούλου και  Αικατερίνη  Χάνδακα.

Στη  συνέχεια , ο άνω πληρεξούσιος  Δικηγόρος,   κατέθεσε στις   27  Μαϊου 2010 , την από   15 Απριλίου 2010  αίτηση  των εναπομεινάντων μελών ,  αφού  ζήτησε και έλαβε  την πλέον σύντομη  και  κατάλληλη  ημερομηνία  κατόπιν αιτήσεώς του για ορισμό  της συντομότερης δικασίμου, η οποία εν τέλει  ορίστηκε για τις   10 Ιουνίου  2010, και αφού έλαβε  από τον Δ.Σ. Σύρου ειδική άδεια να δικάσει την υπόθεση , λόγω της απεργίας των μελών του Συλλόγου.

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης , ζήτησε και   έλαβε ,  προσωρινή διάταξη από τον  Δικαστή που δίκαζε την υπόθεση, μέχρι την  έκδοση οριστικής απόφασης κατά την οποία:«Διορίζει    ως προσωρινή διοίκηση τα  αναφερόμενα στην αίτηση πρόσωπα, και δη μόνο για τις κατεπείγουσας φύσεως  διαχειριστικές πράξεις και συγκεκριμένα : 1)  Για πληρωμή δαπανών του  Συλλόγου  (πληρωμή και είσπραξη δαπανών  ), 2)  Διαχειριστικές πράξεις που αφορούν την διοργάνωση  χορευτικών εκδηλώσεων , τους θερινούς μήνες, 3) Κοινοποίηση αγωγών (από και προς το σωματείο).  Ρητά ορίζεται ότι σ’ αυτές δεν περιλαμβάνονται , η σύγκληση  Γ.Σ.  για τη  διενέργεια αρχαιρεσιών προς  εκλογή οριστικής διοίκησης  καθώς και ούτε για τροποποιήσεως του ισχύοντος καταστατικού. Η παρούσα προσωρινή διαταγή, ισχύει  μέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσεως »

Από τα παραπάνω  φαίνεται καθαρά  ότι ο Σύλλογός  μας ,   ενήργησε εντελώς σύννομα και προχώρησε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την  νόμιμη λειτουργία του Διοικητικού του Συμβουλίου  για τον  διορισμό προσωρινής διοίκησης , μετά από την παραίτηση ενός μόνο μέλους από την επταμελή του σύνθεση.

Συμφωνούμε ότι  ο  Σύλλογος δεν  είναι ιδιοκτησία κανενός  και  με την αντίληψη αυτή, εμείς από την πλευρά μας,  ως εκλεγέντα  αιρετά μέλη  μέσα από νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες , συνεχίζομε την  λειτουργία του και την  ευόδωση των σκοπών του, μέχρι  την  λήξη της θητείας μας  και την ανάληψη των καθηκόντων του  από το επόμενο  Δ.Σ. που θα εκλεγεί.

Σε αυτή την προσπάθεια, καμία μας δεν  περισσεύει .

Ανδρος   25 Ιουνίου 2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Π. ΚΟΡΑΧΑΗ

Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΚ. ΜΠΑΛΛΑ

Σημείωση «Α»: Η παραπάνω επιστολή εστάλη στην εφημερίδα από τον δικηγόρο κ. Γιάννη Ξανθό, όπως αναφέρεται την 25 η Ιουνίου. Λόγω πληθώρας ύλης και εφόσον η επιστολή ήταν απαντητική μεταφέρθηκε στο φύλλο Ιουλίου 2010.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.