Τους ασκούς του Αιόλου άνοιξε η πρόθεση του Δήμου Άνδρου για την συγγραφή βιβλίου -λευκώματος που αφορά στην ανδριακή ναυτοσύνη.

Η Απόφαση

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Ανάθεση της υπηρεσίας «Συγγραφή βιβλίου για την Ανδριακή Ναυτοσύνη».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

5) Την αναγκαιότητα συγγραφής βιβλίου για την ανδριακή ναυτοσύνη προς όφελος του Ναυτικού Μουσείου Άνδρου.

6) Το με ΑΔΑΜ 17REQ006157729 και 17REQ006258101 πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα, αντίστοιχα.

7) Η υπ’ αριθμ.: 9/2017 ΑΑΥ, ΑΔΑ: 6ΨΓΣΩΨΙ-ΛΥΥ.

8) Την υπ’ αριθμ.: 5/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, αναφορικά με την «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων διαφόρων κωδικών αριθμών δαπανών», ΑΔΑ: 6Π3ΣΩΨΙ-3ΙΔ.

9) Την με ΑΔΑΜ: 17PROQ006260097 με αριθμό πρωτοκόλλου: 40 – 30/05/2017 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

10)Την υποβληθείσα προσφορά της ενδιαφερόμενης ΣΑΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ με αρ. πρωτ.: 55-01/06/2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Εγκρίνεται η δαπάνη για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συγγραφή βιβλίου για την ανδριακή ναυτοσύνη», συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (24.254,40€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα: Την συγγραφή μελέτης τουλάχιστον εκατό (100) σελίδων, η οποία θα πλαισιωθεί από σχετικό φωτογραφικό υλικό, με απώτερο στόχο τον πλήρη σχεδιασμό ενός έτοιμου προς έκδοση βιβλίου που θα εξιστορεί τα βασικά χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων της θάλασσας, με βάση τις αφηγήσεις των ναυτικών της Άνδρου.

Επίσης, ο ανάδοχος θα παραδώσει ένα βίντεο 45΄ περίπου που θα περιλαμβάνει τα σημεία εκείνα από τις βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις-μαρτυρίες των ναυτικών που θα έχουν επιλεγεί ως τα καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα σε ιστορικές πληροφορίες και με βάση τα οποία θα έχει γίνει εν πολλοίς η συγγραφή του κειμένου του βιβλίου.

2. Αναθέτουμε την ανωτέρω υπηρεσία στην ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΙΟΥ, έναντι του ποσού των 24.254,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο θα κατανεμηθεί σε δύο έτη ως εξής: 10.000,00€ στο έτος 2017 ως προκαταβολή με την ανάθεση του έργου και 14.254,40€ στο έτος 2018 με την παράδοση του έργου.

3. Ως χρόνος ολοκλήρωσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ορίζεται η περίοδος των επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΥ

Με τίτλο «24.254 ευρώ δαπάνη του Δήμου Άνδρου ζητούν εξηγήσεις» αναφέρθηκε η ιστοσελίδα enandro: (http://enandro.gr/2014-07-08-16-03-59/3284-24-254-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.html

Στην σελίδα απάντησε η κ. Τσατσομοίρου με το ακόλουθο δελτίο τύπου

Με αφορμή δημοσιεύματα ιστοσελίδας που ενδιαφέρεται και ζητά εξηγήσεις (με τον όποιο τρόπο προκρίνει), για συγκεκριμένη δράση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Άνδρου, αισθανόμαστε την ανάγκη (και όχι την υποχρέωση) και προκειμένου να σταματήσει αυτή η λαϊκίστικη παραπληροφόρηση, να ενημερώσουμε υπεύθυνα και ενυπόγραφα, όσους ενδιαφέρονται για την αλήθεια και όχι για την κατασκευασμένη είδηση, σχετικώς με το αναφυέν «θέμα» (τεράστια δημοσιογραφική επιτυχία!!), ότι η αλήθεια έχει ως εξής:

1) Υπάρχει το Ναυτικό Μουσείο Άνδρου, το οποίο έχει υπαχθεί στο Ν.Π.Δ.Δ. και αυτό έχει πλέον την ευθύνη για τη λειτουργία του, τη συντήρησή του και όλα όσα κάποιοι νομίζουν ότι γίνονται με μαγικό τρόπο και φληναφήματα. Προφανώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι και το Μουσείο θα πρέπει να έχει και όσα έσοδα είναι δυνατόν να αποκτά μέσα από τη λειτουργία του (όπως όλα τα μουσεία του κόσμου), δηλαδή από εισιτήρια, πωλήσεις στο εκθετήριο, κ.λ.π. Κατά τα λοιπά θα πρέπει να επιχορηγείται, αν θέλουμε να υπάρχει!

2) Στην Άνδρο και όχι μόνο, δραστηριοποιείται το Κληροδότημα Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη γνωστό για τη δράση του και δεν χρειάζεται συστάσεις από εμάς. Στους σκοπούς του Ιδρύματος είναι και η ενίσχυση, φροντίδα, κ.λ.π. του Ναυτικού Μουσείου Άνδρου. Για όποιον έχει περαιτέρω ανησυχίες, καχυποψίες, κ.λ.π., η ιδρυτική πράξη και τα σχετικά με το Ίδρυμα, υπάρχουν όπου δει. Το Ίδρυμα και αποκλειστικά και μόνον αυτό επιλέγει τον τρόπο, με τον οποίο θα ενισχύσει το Μουσείο. Εμείς ως Δήμος Άνδρου, λειτουργούμε στην προκειμένη περίπτωση ως απλός διεκπεραιωτής, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η όποια πρόταση του Ιδρύματος, όσον αφορά την ενίσχυση του Μουσείου, κρίνεται επωφελής. Δηλαδή και με απλά λόγια: Το Ίδρυμα είπε: «Κύριοι θέλω να ενισχύσω τη λειτουργία του Μουσείου με το να υπάρχουν σε αυτό προς πώληση ένα βιβλίο και ένα βίντεο σχετικά με τη ναυτοσύνη της Άνδρου. Εγώ επιλέγω το συγγραφέα και τους παράγοντες που θα κάνουν το βίντεο. Εγώ πληρώνω». Βεβαίως (και για να προλάβουμε τις όποιες «κριτικές» εκπορευτούν από τον κάτοχο της απόλυτης αλήθειας και τους ανώνυμους σχολιαστές), τόσο το βιβλίο, όσο και το βίντεο θα ελεγχθούν πριν διατεθούν από το Ναυτικό Μουσείο. Ελπίζουμε να μη θεωρηθούν οι ναυτικοί της Άνδρου και οι εκπρόσωποί τους, που θα ελέγξουν το βιβλίο και το βίντεο, εκ προοιμίου ανίκανοι, ακατάλληλοι και ύποπτοι για τις όποιες συναλλαγές φαντάζεται ο δημοσιογράφος!!!

3) Το Κληροδότημα Μωραΐτη υπολόγισε τα χρήματα που απαιτούνται για όλη αυτή τη διαδικασία και έκανε τις αντίστοιχες κατά καιρούς δωρεές στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Άνδρου. Για να μαθαίνει και κάτι ο δημοσιογράφος, τον ενημερώνουμε, ότι όλες αυτές οι πράξεις, είναι υποχρεωτικό να αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να υπάρχει Διαύγεια, όπως την προϋποθέτει ο νόμος και όχι όπως τη φαντάζεται ο καθένας!!

4) Για όποιες απορίες άπτονται των προθέσεων και αποφάσεων τις οποίες προκρίνει το Κληροδότημα Μωραΐτη για να χρηματοδοτήσει το Ναυτικό Μουσείο Άνδρου, παρακαλούμε να απευθυνθείτε εκεί. Είμαστε σίγουροι ότι θα λάβετε τις δέουσες απαντήσεις, ικανές να λύσουν τις απορίες όλων των ανησυχούντων. Εμείς λέμε μόνο, ότι η οικονομική διαχείριση του Ν.Π.Δ.Δ. είναι τόσο καθαρή, που δεν έχει να φοβηθεί κανέναν έλεγχο.

Και για να τελειώνουμε! Για όλη τη δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, θα υπάρξει ενημέρωση προς όλους, στο Δημοτικό Θέατρο Άνδρου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Εκεί ο καθένας θα υποβάλει τις ερωτήσεις, απορίες, παρατηρήσεις, κ.λ.π. και θα δούμε όλοι τα πρόσωπά μας, την υπευθυνότητα και το θάρρος μας, όχι καλυπτόμενοι υπό την ανωνυμία και την ασυλία, που τεχνηέντως παρέχουν τα sites, για ευνόητους λόγους.

Για το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Άνδρου.

Η Πρόεδρος

Αθηνά Τσατσομοίρου

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.