Ο δήμαρχος Άνδρου Θεοδόσης Σουσούδης -όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει τους συμπολίτες του σχετικά με τις ενέργειες του δήμου, για χρηματοδοτήσεις που διεκδίκησε ή διεκδικεί, διότι όπως αναφέρθηκε, για ευνόητους αντιπολιτευτικούς λόγους, σε τοπικά site και διαδικτυακές ομάδες, το ποσό που ο Δήμος κατάφερε να κερδίσει στην 4ετία που πέρασε,  δεν ξεπέρασε τις 850.000 ευρώ!!!”

Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας, αλλά και της σκληρής δουλειάς των Υπηρεσιών του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής, οι οποίοι εργάστηκαν με ζήλο και υπευθυνότητα, με συνέπεια και μεράκι, θα ήθελα να αναφερθώ στα παρακάτω.

Χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί ύστερα από σχεδιασμό και συνεχείς διεκδικήσεις του δήμου μας:

1. Στοχευμένες και πρωτοποριακές δράσεις ενέργειας: 950.000 ευρώ!

Ηλεκτροκίνηση – προμήθεια τριών συμβατικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων V.W. τύπου UP. Έξι μικρών ηλεκτρικών φορτηγών. Ένα 14θέσιο ηλεκτρικό λεωφορείο. Δύο σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με φωτοβολταικά. Τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων στο βιολογικό του Κορθίου για ενεργειακή αυτονομία. Προμήθεια 85 αυτόνομων συστημάτων με φωτιστικά LED. (Χρηματοδότηση Ε.Ο.Χ.)

2. Συντήρηση και επισκευή σχολείων Από Περιφέρεια.Ν.Α. Α΄ φάση 150.000 ευρώ. Εγκρίθηκε και ολοκληρώνεται το έργο. Β΄φάση 150.000 ευρώ. Εγκρίθηκε και δημοπρατήθηκε.

3. Κατασκευή παιδικών χαρών 100.000 ευρώ Εγκρίθηκε και δημοπρατήθηκε το έργο. Από Περιφέρεια.Ν.Α.

4. Προμήθεια / τοποθέτηση εξοπλισμού για παιδικές χαρές, μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 209.000 ευρώ. Εγκρίθηκε Από Υπουργείο Εσωτερικών.

5. Προμήθεια 2 νέων ελαστικοφόρων εκσκαφέων-φορτωτών, μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 195.000 ευρώ. Εγκρίθηκε Από Υπουργείο Εσωτερικών

6. Αντιμετώπιση της λειψυδρίας, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 170.000 ευρώ. Εγκρίθηκε Από Υπουργείο Εσωτερικών.

7. Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)» για την αναβάθμιση προσβασιμότητας σε παραλίες για άτομα με κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα (ΑμεΑ), που αφορά τέσσερις παραλίες του νησιού, 237.000 ευρώ. Εγκρίθηκε.

8. Κλειστό Αθλητικό Κέντρο / Γυμναστήριο, μέσω ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ, 1.500.000 ευρώ. Εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2018 και Εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Από Υπουργείο Εσωτερικών.

9. Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας, μέσω του ΕΠ Νότιο Αιγαίο 2014-2020, 156.000 ευρώ Εγκρίθηκε.

10. Επισκευές οδικού δικτύου στην περιοχή του Κορθίου από τη ΜΟΜΚΑ. Εγκρίθηκε και αναμένονται οι όροι.

11. Σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας, (ΣΒΑΚ) μέσω Πράσινου Ταμείου, 35.000 ευρώ. Εγκρίθηκε.

12. Μονάδα ασβεστοποίησης / υγιεινοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος (λυματολάσπη), για το βιολογικό Χώρας 393.000 ευρώ, μέσω ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Εγκρίθηκε-Ολοκληρώθηκε

13. Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμών Μεσσαριάς και Λειβαδίων, μέσω ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 548.000 ευρώ. Εγκρίθηκε και πλέον δημοπρατείται

14. Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Πέτρου, μέσω ΕΠ Νότιο Αιγαίο 2014-2020, 347.000 ευρώ. Εγκρίθηκε-δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε το έργο

15. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δήμου Άνδρου (τηλεμετρία), 1.450.000 ευρώ, μέσω του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Εγκρίθηκε

16. Για το Κέντρο Κοινότητας 112.000 ευρώ και για το Κοινωνικό Φαρμακείο 126.000 ευρώ, από το Υπουργείο Οικονομικών. Εγκρίθηκε και ξεκίνησε.

17. Λιμένας Μπατσίου, προστασία αποκατάστασης προβλημάτων και αξιοποίησης του τουριστικού καταφυγίου, 611.000 ευρώ. Εγκρίθηκε

18. Λιμένας Κορθίου 240.000 ευρώ για βελτιώσεις συντηρήσεις λιμένα από ΠΔΕ Υπουργείο Ναυτιλίας. Εγκρίθηκε- αναμένεται η απόφαση

19. Χρηματοδότηση για μελέτες, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 85.000 ευρώ. Εγκρίθηκε.

20. Επισκευή συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Άνδρου 65.000 ευρώ από ΠΔΕ του υπουργείου αθλητισμού. Εγκρίθηκε- αναμένεται η απόφαση

21. Συντήρηση επισκευή Δημοτικού Σταδίου χώρας 60.000 ευρώ μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια και ιδίους πόρους του Δήμου. Εγκρίθηκε

22. Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερικών 200.000 ευρώ. Εγκρίθηκε – Αναρτήθηκε (6/12/2018).

23. Δύο προγράμματα ευρωπαικά Life με συντονιστές το Παν/μιο Αιγαίου και το Γεωπονικό. 4.000.000 ευρώ.

Χρηματοδοτήσεις που αναμένεται να εγκριθούν, έχουν κατατεθεί -υποβληθεί προτάσεις με ώριμη μελέτη

1. Γήπεδο 5Χ5, μέσω προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπουργείο Αθλητισμού, 73.000 ευρώ. Υπεβλήθη και αναμένεται η απόφαση

2. Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωρίωσης ύδρευσης μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ Ι, 997.000 ευρώ. Υποβλήθηκε και αναμένεται η απόφαση ένταξης.

3. Αξιοποίηση υδατικών πόρων μέσω ανόρυξης νέων γεωτρήσεων Δ. Άνδρου – μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ Ι, 375.000 ευρώ. υποβλήθηκε και αναμένεται η απόφαση ένταξης.

4. Βελτιωτικές εργασίες στην οδοποιία, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Υπουργείου Υποδομών, 600.000 ευρώ. Εγκρίθηκε-Αναμένεται η απόφαση.

5. Τσιμεντοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις στο πρόγραμμα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας, 700.000 ευρώ, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Από Υπουργείο Εσωτερικών Υπεβλήθη η μελέτη και αναμένεται η έγκριση.

6. Ωρίμανση μελετών, όπως της ύδρευσης του κάτω Αγίου Πέτρου, του Βιολογικού της Υδρούσας στο στάδιο Περιβαλλοντικών Όρων, του Αποχετευτικού του Ρωγού Κορθίου 65.000 ευρώ, για υποβολή προτάσεων των αντίστοιχων έργων προς χρηματοδότηση. Από τα παραπάνω εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι ο Δήμος Άνδρου επί 4 συνεχή χρόνια καταβάλλει προσπάθειες και έχει ένα έργο μετρήσιμο και αξιόλογο.

Για το θέμα του ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Χώρας, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά εντελώς αδιάβαστος, που αν και ήταν μέλος της κυβέρνησης για 3 ολόκληρα έτη, αγνοεί τη βασική πληροφορία ότι το κτίριο ΔΕΝ ανήκει στον Δήμο Άνδρου, αλλά στο ΕΤ.Α.Δ. Συνεπώς το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αναφέρει ο κ. Καπάκης, για επισκευές κτιρίων 500 τ.μ. και άνω, αφορά ΔΗΜΟΤΙΚΑ κτίρια και όχι κτίρια που ανήκουν στο ΕΤ.Α.Δ. και σίγουρα δεν αφορά το ΞΕΝΙΑ της Άνδρου το οποίο ΔΕΝ ανήκει στον δήμο μας. Προς ενημέρωση, το ΕΤ.Α.Δ. προσπάθησε τρεις φορές να το δημοπρατήσει και ο διαγωνισμός κατέστη άγονος, αφού δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος…

Όλα τα παραπάνω δείχνουν την δουλειά που γίνεται στον Δήμο, όλα αυτά τα 4 χρόνια και τον καθημερινό μας αγώνα σε όλους τους τομείς. Οι υπηρεσίες του Δήμου μας σε συνδυασμό και συνεργασία με την δημοτική αρχή, έχουν καταφέρει πολλά και σημαντικά πράγματα. Φυσικά υπάρχουν παραλείψεις και ενδεχόμενα σφάλματα.

Σε έναν καθημερινό αγώνα και κάτω από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, είναι δυστυχώς επόμενο να γίνουν και λάθη, τα οποία μας κάνουν σοφότερους και αποτελεσματικότερους για τις επόμενες κινήσεις.

Μας εκπλήσσει όμως ο απόλυτος μηδενισμός, ο ανόητος λαικισμός, η αθεράπευτη κουτοπονηριά και η παντελής άγνοια των «ενδιαφερόμενων», που «σφυράνε κλέφτικα» και που παρά τις συνεχείς τρικλοποδιές και συκοφαντίες, η δημοτική αρχή έχει καταφέρει να επιτελέσει σημαντικό έργο…

Συνεπώς οι ανυπόστατες κατηγορίες, από όπου και αν προέρχονται, περί ολιγωρίας του Δήμου σχετικά με προγράμματα χρηματοδοτήσεων με ποσό που δεν υπερβαίνει τις 850.000 ευρώ είναι τουλάχιστον θρασύτατα ψευδείς και ανυπόστατες. Αν προσθέσουμε στα παραπάνω: Την ολοκλήρωση μεγάλων έργων, όπως τον Βιολογικό της Χώρας, το Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου, την Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στην Σταυροπέδα, την Πεζογέφυρα στο Νειμποριό, το Συνεδριακό Κτίριο-Πολυχώρο στο Κόρθι, τα 6 γήπεδα Μπάσκετ, το διπλό γήπεδο Τένις, την αποκατάσταση σχεδόν όλου του παραλιακού τοιχείου στο Μπατσί, την πιστοποίηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων των Σφαγείων στο Γαύριο και πολλά άλλα, καθώς επίσης την μεγάλη επιτυχία του Δήμου στον τομέα του Τουρισμού και της Εξωστρέφειας, που έφεραν το νησί μας υψηλά στην αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητά του, καθώς επίσης στις εκδηλώσεις Πολιτισμού και Προβολής του νησιού μας, στον σκληρό καθημερινό αγώνα της καθημερινότητας, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της προσπάθειας, που έχει επιτελέσει η παρούσα δημοτική αρχή για ένα σημαντικό και μετρήσιμο έργο, που είναι σίγουρο, παρά τα όποια λάθη και παραλείψεις, ότι το αναγνωρίζουν όλες οι Ανδριώτισσες και όλοι οι Ανδριώτες».

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.