Γιώργος Καλλιβρούσης

Γιώργος Καλλιβρούσης, Το θεραπευτήριο του Αιγαίου
Καλλιβρούσης Εξώφυλλο