Η “ΝΗΣΙδΑ”, για την στήριξη των ΜμΕ του Ν. Αιγαίου ανοίγει στις 21.10.2020 και αφορά στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα, με την προτεραιότητα να δίνεται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Η “ΝΗΣΙδΑ”, για την στήριξη των ΜμΕ του Ν. Αιγαίου ανοίγει στις 21.10.2020

Συγκεκριμένα την προσεχή Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020, ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ”, για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ρευστότητας που προκάλεσε η πανδημία covid-19. Την έναρξη του προγράμματος, ύψους 30 εκ. €, ανακοίνωσαν σήμερα 15.10.2020, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γιάννης Πάππου και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου και γεν. γραμματέας της ΕΣΕΕ, Νίκος Μπόνης.

Η ενίσχυση που θα δοθεί στις επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται κατ’ αρχήν σε 30 εκ. €, εκ των οποίων τα 20 εκ. € προέρχονται από επιπλέον  διάθεση πόρων στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, που ενέκρινε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν αιτήματος του Περιφερειάρχη και 10 εκ. € από  το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει υψηλότατα ποσοστά απορρόφησης σε όλους τους δείκτες, γεγονός που έχει κατατάξει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην κορυφή των επιδόσεων πανελλαδικά, όσον αφορά την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης, λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της νόσου COVID-19 και οι οποίες αφορούν μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων στo Νότιο Αιγαίο,  έκρινε σκόπιμη τη συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, στην αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων ρευστότητας που δημιουργήθηκαν στις επιχειρήσεις.

Για το σκοπό αυτό ζήτησε να μην προχωρήσουν οι δύο προσκλήσεις του Ε.Π. συνολικού ύψους 9 εκ. € που είχαν προετοιμαστεί και αφορούσαν ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων,  ώστε μαζί με τους  πρόσθετους πόρους των 20 εκ. €, να εκδοθεί πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού  30 εκ. € με αντικείμενο την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19, υπό τη μορφή Κεφαλαίου Κίνησης.

Παράλληλα με την υποβολή του αιτήματος για την ενίσχυση του Ε.Π,  σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ προετοιμάστηκαν όλες οι  σχετικές διαδικασίες για την δημοσίευση της πρόσκλησης,  με δεδομένο ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν εγκριθεί ως 31/12/2020, ώστε οι πληρωμές στους δικαιούχους να πραγματοποιηθούν εντός του Μαρτίου 2021, όπως ισχύει για όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Σημειώνεται πως το 50% του προγράμματος “ΝΗΣΙδΑ” θα δοθεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, αφού δεσμευτικά από τους κανόνες του προγράμματος, αυτές θα έχουν διακριτό χώρο μέσα σε αυτό και δεν θα αναγκαστούν να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις άλλων κλάδων , απέναντι στις οποίες υστερούν λόγω του μικρού αριθμού εργαζομένων.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου 2020, διάστημα μεγαλύτερο από άλλες Περιφέρειες της χώρας, λόγω νησιωτικότητας, ούτως ώστε οι δυνητικοί δικαιούχοι να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά τους.

Η Πρόσκληση

Ο προϋπολογισμός  Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 30.000.000 €.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης χωρίζεται σύμφωνα με τις οριζόμενες κατηγορίες δικαιούχων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (10%)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΣΤΙΑΣΗ (40%)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ –  ΕΜΠΟΡΙΟ  (50%)

Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί αναλογικά στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων.

Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 30.000 €.

Σε περίπτωση που το 50% των εξόδων είναι μεγαλύτερο των 30.000 €, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 30.000 €, ενώ σε περίπτωση που το 50% των εξόδων είναι μικρότερο από 5.000 €, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση

Αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

α) Έχουν υποβάλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης και

β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

Σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86,   στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. 

 Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων: 

  1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
  2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. (Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας).
  4. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους (ετήσιες μονάδες εργασίας).
  5. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 €.

α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν

    σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

στ) του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

  1. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021
  2. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική
  3. Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
  4. Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.