Έτσι καταγράφουμε επιγραμματικά, για όλο το νησί της Άνδρου : Ανυπαρξία Βιολογικού Καθαρισμού σε όλες τις Δημοτικές Περιοχές (3 κατά «Σχέδιο Καποδίστριας»). Μόνη εξαίρεση η κατασκευή του ΒΙΟ.ΚΑ. Κορθίου, με την οριστική λειτουργία του όμως να εκκρεμεί (για να εκτιμηθεί η αρτιότητα και αποτελεσματικότητα του στις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις). Πολύ δε περισσότερο πλήρης απραξία για επανασχεδιασμό και υλοποίηση μικρότερων δικτύων συγκέντρωσης και Υγιειονομικής Αποθήκευσης-Επεξεργασίας των λυμάτων των 48 διάσπαρτων οικισμών του νησιού (πρώην 23 κοινότητες).

Πλήρης αποτυχία της νεώτερης Χωροθέτησης του ενιαίου Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. – όπως και όλων των προηγούμενων – με μέγιστη εκκρεμότητα τη επιβολή σημαντικού προστίμου από την Ε.Ε. (ήδη από τις 15 Ιουλίου). Παράλληλα δε ανυπαρξία σχεδιασμού ενός Γενικού Πλάνου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Απορριμμάτων (ΓΕ.Π.Ο.Δ.Α.) για το σύνολο των οικισμών του νησιού. Μοναδική αισιόδοξη αναλαμπή η μερική οργάνωση της Διαλογής – Ανακύκλωσης, που λειτουργεί από τον Σύνδεσμο Δήμου και την συμμετοχή ιδιωτών (οικονομική και επάνδρωσης), της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και της Γενική Ανακυκλωτικής Α.Ε. Τα σκουπίδια εξακολουθούσαν να «διανέμουν οσμές» αλλά και να προσβάλουν την οπτική καθαριότητα των κατά τα άλλα πανέμορφων οικισμών μας, όλο το Καλοκαίρι!!!Οδικό δίκτυο με εμβαλωματικές βελτιώσεις – ως αποτέλεσμα μικρών εργολαβιών από το Επαρχείο / Νομαρχία, χωρίς όμως επαρκή σήμανση και σύγχρονες διατάξεις ασφάλειας – αποφυγής ατυχημάτων. Επίσης χωρίς διαγράμμιση (στον κεντρικό άξονα / Επαρχειακή οδό), χωρίς φροντίδα των εκατέρωθεν πρανών και των ανοικτών καναλιών απορροής βρόχινων νερών αλλά και ούτε ίχνος φροντισμένης φύτευσης αειθαλών θάμνων και υψηλόκορμων δένδρων (για την ελάχιστη ηλιοπροστασία- ανεμοπροστασία και σκιασμό) .Παραλίες και ακτές με διπλό – αντικρουόμενο δραματικά – χαρακτήρα και εικόνα : οι οργανωμένες από ιδιώτες – κάτω από ελεγχόμενο ως προς την νομιμότητα της παραχώρησης της χρήσης τους καθεστώς – καθαρισμένες μερικά αλλά με πλήρη εξοπλισμό (διατιθέμενο αντί ανεξέλεγχτα υψηλού αντιτίμου –ειδικά στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε), παρουσίαζαν υπερπλήρωση και εικόνα κοσμικής ευμάρειας, ενώ οι πιο απόμακρες – αλλά και αρκετές πολύ κεντρικές (βλ. Παραπόρτι – Νειμπορειό κ.αλ.) και ήσυχες (θεωρητικά) αφημένες στην μοίρα της εγκατάλειψης και απαξίωσης. Καμμία πρόβλεψη σήμανσης και ονοματοδοσίας των τόπων, ανυπαρξία εξοπλισμού συγκέντρωσης απορριμμάτων ή ασφαλούς πρόσβασης (στις πλέον δύσβατες), και βέβαια και εδώ εξαφάνιση των αυτοφυών θάμνων και δενδρυλλίων (αλμυρίκια – πευκάκια) αντί της φροντίδας και επαύξησης των ήδη υπαρχόντων (πόσο άραγε θα κόστιζε μια δημοτική δεξαμενή – κτιστή ή πλαστική – και λίγα μέτρα σωλήνα μόνιμου ποτίσματος σε αυτές ;)Λιμάνια και άλλες υποδομές ασφαλούς πρόσδεσης και παραμονής σκαφών όλων των τύπων και κατηγοριών χρήσης – αλιευτικά , ιδιωτικά / αναψυχής, λέμβοι, πλοιάρια, πλοία τουριστικά (σχεδόν ουδέποτε δεν σχεδιάστηκε και προτάθηκε σχετική πρόβλεψη – σε ένα νησί ναυτικών όπως η Άνδρος !!!!) και ακτοπλοϊκά – βρέθηκαν σε κακά χάλια και βέβαια το πιο σημαντικό από αυτά ανολοκλήρωτο και σε μερική παύση της εκτέλεσης έργων από μέρους της εργολήπτριας Εταιρείας (αυτό του «Καταφυγίου Σκαφών» στην Χώρα της Άνδρου). Ότι χειρότερο δηλαδή για να διεκδικήσουν οι τοπικοί επιχειρηματίες του Τουρισμού – αλλά και οι Δήμοι, τα έσοδα των οποίων σημαντικά προέρχονται από την δραστηριότητα αυτή – με αξιώσεις την προσέλευση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών στις οριακές συνθήκες περιορισμού που ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα βιώναμε το εφετινό Καλοκαίρι.

Φυσικό Περιβάλλον – χλωρίδα και κοινόχρηστοι χώροι των οικισμών – αφρόντιστοι και αφημένοι στην εγκατάλειψη και την αδιαφορία των Δημοτικών υπαλλήλων αλλά και των απλών πολιτών – είμαστε άλλωστε το κακό υπόδειγμα λαού που αναλισκόμαστε σε πλήθος «καταγγελιών και παραπόνων» αλλά σχεδόν πάντα απευθυνόμενοι στους άλλους και εξαιρώντας του εαυτούς μας, όσο αφορά την συμμόρφωση στους κανόνες και την προσωπική συμπεριφορά μας μέσα στα κοινωνικά σύνολα και τις υποχρεώσεις μας  ζώντας μέσα σε αυτά. Το ότι κάθε χρόνο χιλιάδες στρέμματα δασών και γενικά αυτοφυούς χλωρίδας καίγονται και δεν αναπληρώνονται υποχρεωτικά και άμεσα, στερεί από εμάς τους ίδιους αλλά και τις επόμενες γενιές μας – τα παιδιά μας – τα εχέγγυα της ποιότητας του Περιβάλλοντος αλλά και του Αέρα που όλοι μας αναπνέουμε. Πόσο δε μάλλον όταν εξαφανίζονται παράλληλα τοπικές ποικιλίες φυτών που ουδέποτε θα ξαναβρεθούν!!!

* Προτάσεις – Δεσμευτικές Αρχές για την Νέα Δημοτική Αρχή

Με τις σκέψεις που εκθέσαμε εκτενώς στην προηγούμενη «α»  καταθέτουμε τις «Πράσινες Προτεραιότητες», μαζί με ορισμένες  «Κόκκινες Γραμμές»:

Σαφείς δεσμεύσεις και στόχους για την προστασία, αναβάθμιση και επέκταση των παραλιών και όλης της ακτογραμμής, του πρασίνου και των ελεύθερων χώρων. Αποκλεισμός κάθε διάθεσής τους για άλλη οχλούσα ή εμπορική χρήση, παρά μόνον όσων οι σχετικοί Νόμοι και το ίδιο το Σύνταγμα επιτάσσουν και επιτρέπουν. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε την σύσταση Δημοτικού Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγχτών Περιβάλλοντος (με συμμετοχή έμμισθων – με Σύμβαση Έργου – και εθελοντών – με ωριαία αποζημίωση – αλλά και των ήδη υπηρετούντων Δημοτ. Υπαλλήλων – σε πρόσθετη επαμοιβόμενη μερική απασχόληση), που θα έχουν την δικαιοδοσία καταγραφής – προσαγωγής – έκδοσης προστίμου/ διαταγής πληρωμής – καθώς και αυτεπάγγελτης Μήνυσης στο Πρωτοδικείο του νησιού κατά των παραβατών και ρυπαινόντων.

Δέσμευση σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών – την συμπλήρωση των όποιων στοιχείων απομένουν και βασικά την Περιβαλλοντοκεντρική Επαναχωροθέτηση των ελλιπέστατων Διαδημοτικών Έργων Υποδομής (Δ.Ε.Υ.), δηλαδή : Α/ Κεντρική Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού(τουλάχιστον δευτεροβάθμιος) και Περιφερειακές Αυτόνομες Μονάδες  – Β/ Ενιαίος Χώρος Υγιειονομικής Ταφής Υπολοίπων Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.Α.) και Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Διαχείριση του συνόλου των Απορριμμάτων με κατασκευή Μονάδας Διαλογής – Ανακύκλωσης – Επαναδιάθεσης των χρήσιμων υλικών καθώς και Κομποστοποίησης (ΜΟ.Δ.Α.Ε.Κ.) – Γ/ Αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο με ταυτόχρονο περιορισμό νέων διανοίξεων στις απόλυτα απαραίτητες και επανεξέταση – Περιβαλλοντική βελτίωση των ήδη υπαρχόντων (εκατέρωθεν καθαρισμοί και νέες αειθαλείς θαμνώδεις και δενδρο-φυτεύσεις με εξασφάλιση των απρόσκοπτων υδατορροών καθώς και της συγκέντρωσης αυτών σε επιμέρους ανοικτές Δημοτικές Δεξαμενές. Οι τελευταίες σε συνδυασμό με μικρά φορητά-επί-ημιφορτηγών οχημάτων αυτόνομα αντλητικά-πυροσβεστικά θα συνεπικουρούν τις Ομάδες Πυρόσβεσης Επιφάνειας, με ειδικά και εμπεριστατωμένα επανασχεδιασμένη Ειδική Οδοποιία Ζωνών Προστασίας και Πυρόσβεσης – που σε κανονικές συνθήκες θα μένουν κλειστές στα λοιπά οχήματα και θα διατίθενται μόνο για την πρόσβαση σε περιστατικά Πυρόσβεσης ή άλλων εκτάκτων αναγκών. Ειδικός ρόλος Επίβλεψης – Προληπτικής Επισκόπησης μπορεί και πρέπει να ανατεθεί τόσο στους Εθελοντές Πυροσβέστες αλλά και στους διαθέσιμους και εκπαιδευμένους – επίσημα μέλη του Συλλόγου Κυνηγών του νησιού που θα δηλώνουν συμμετοχή και θα λαμβάνουν ειδικό εξοπλισμό Κατόπτευσης και Επικοινωνίας.

Πόλεις και χωριά φιλικότερες στη Δημόσια Συγκοινωνία, το περπάτημα και το ποδήλατο, με αμφισβήτηση της ασφυκτικής κυριαρχίας του Ι.Χ., και περιορισμό τους στα όρια εκτός του κεντρικού πεζοδρόμου – «Αγορά» (και των αντίστοιχων στους άλλους οικισμούς) – με παράλληλη δημιουργία χώρων Στάθμευσης οργανωμένους σε Μόνιμους και Εποχιακούς, η διαχείριση των οποίων θα γίνεται αυστηρά από Νέα Διαδημοτική Επιχείρηση ή με διάθεση πλειοψηφικού ποσοστού των εσόδων στον Δήμο – σε περίπτωση Κατασκευής από ιδιωτικές Εταιρείες και Σύμβαση Διαχείρισης Προκαθορισμένου Χρόνου (μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.).

Βιώσιμη διαχείριση των σκουπιδιών μέσα στις πόλεις και τα χωριά, με ταχύτατη Αποκομιδή σε ώρες μικρής όχλησης αλλά και ευνοϊκών θερμοκρασιών – καιρικών συνθηκών (όχι σε πλήρη ηλιοφάνεια / υψηλές θερμοκρασίες) και κατά το δυνατόν Επιμερισμό των Απορριμμάτων από τα Συνεργεία Αποκομιδής (ξεχωριστά : χάρτινες και χαρτονένιες συσκευασίες – δοχεία με υγρά υπολείμματα – ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα – μπουκάλια και αλουμινένια κουτιά – πλαστικά αντικείμενα ανεξάρτητα – σακούλες και λοιπά μικτά απορρίμματα – χώματα και υπολείμματα ανθών και κήπων, κλαδιά και φύλλα) και απόλυτο αποκλεισμό-εφαρμογή συστήματος προστίμων ή/και ανταποδοτικής εργασίας στο Κέντρο Διαλογής – ΜΟ.Δ.Α.Ε.Κ. – με τελικό απώτερο και κεντρικό στόχο οικισμούς με Μηδενικά Απόβλητα και Αναβαθμισμένο Περιβάλλον για τους πολίτες και τους επισκέπτες τους

Ανοικτή και πολυπολιτισμική πόλη, με εγγυήσεις για σεβασμό στους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους πρασίνου και πολιτισμού. Ακόμη δε περισσότερο η απόκτηση και δημιουργία νέων τέτοιων χώρων – για παράδειγμα Παιδοτόπων και Χώρων Αθλοπαιδιών και Ομαδικών παιχνιδιών και Αναψυχής – και σχεδιασμός απομάκρυνσης και επαναχωροθέτησης χρήσιμων στους πολίτες λειτουργιών που ταυτόχρονα όμως είναι οχλούσες και ρυπαίνουσες – για παράδειγμα ο Σταθμός ΚΤΕΛ, οι θέσεις απόθεσης των Κάδων Συγκέντρωσης – Ανακύκλωσης, τα αυθαίρετα απορριπτόμενα μπάζα και ανταλλακτικά. Παροχή βοήθειας ή/και χώρων για την συγκέντρωση των διαφορετικών εθνικών ή/και θρησκευτικών ομάδων για την τέλεση των οργανωτικών και θρησκευτικών τους αναγκών.

Έμφαση στη Δημοκρατία και τη Διαφάνεια στο Δήμο, με διαδικασίες Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προανακοινούμενες στους πολίτες (ως προς την θεματολογία) και πρόσκληση συγκεκριμμένων φορέων ή ατόμων  που ενεργά εμπλέκονται στα συζητούμενα θέματα, καθώς και ανοικτής παρακολούθησης από τους ενδιαφερόμενους πολίτες (τηλεοπτική σύνδεση τοπικής εμβέλειας – βιντεοσκόπηση και αναπαραγωγή στο Διαδίκτυο , και με δυνατότητα ψηφιακής ψηφοφορίας για τα μαζικότερα και πιο σημαντικά – και με την απλή παρουσία στα Δημοτικά ΚΕΠ) Συμβουλίου. Επίσης διεκδικούμε το ψηφοδέλτιο του Δημοτικού Συνδυασμού να είναι ανοικτό σε ανθρώπους με Οικολογικές ευαισθησίες και πρωτοβουλίες που έχουν εκφράσει τη διάθεση συμμετοχής τους, και με δυνατότητα επιβολής άρνησης (Veto) σε αποφάσεις και έργα που βάσιμα βλάπτουν το Περιβάλλον και την Βιώσιμη και Αειφόρο Διαβίωση.

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ – Αρχιτέκτων Μηχανικός – μέλος Τ.Ε.Ε. Μέλος ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.