Το ενδιαφέρον της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ εκδηλώθηκε σε όλες τις περιόδους και στον τομέα της προωθήσεως έργων στην Άνδρο, που κάλυψαν βασικές αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού, με σκοπό και βασικό αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωσή του.

Σχετικά με τη φροντίδα της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ για τη συγκοινωνία της Άνδρου, από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 και του ’60 η προσπάθεια δραστηριοποιείται: α) με τη δρομολόγηση 2 πλοίων από τον Ανδριώτη εφοπλιστή αειμν. Νίκο Διαπούλη, με τα πλοία «ΑΝΔΡΟΣ» και «ΑΝΔΡΟΣ ΕΞΠΡΕΣ», αρχικά στην γραμμή Πειραιά – Σύρου – Τήνου – Άνδρου και επιστροφή και μετέπειτα Ραφήνα – Κάρυστο – Μπατσί – Τήνο – Σύρο και επιστροφή (αυτά μέχρι της εμφανίσεως των F/B) και β) με την υποστήριξη και άλλων ακτοπλοϊκών εταιρειών της εποχής εκείνης, όπως τις εταιρείες Αφοί  ΤΟΓΙΑ, με το «ΚΑΡΥΣΤΟΣ» και «ΜΟΣΧΑΝΘΗ» στις ανωτέρω γραμμές κ.α.

‘Όπως προαναφέραμε, η ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΝ τη δεκαετία του ’70 συνεχίζει να δραστηριοποιείται για την προώθηση σημαντικών έργων που θα δώσουν λύση σε σοβαρά προβλήματα του νησιού. Τον Οκτώβριο του 1978, ύστερα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ συντάσσεται «ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» το οποίο υποβάλλεται στη Νομαρχία Κυκλάδων και το Υπουργείο Συντονισμού, με την παράκληση να συμπεριληφθούν τα αναφερόμενα έργα στο πρόγραμμα του έτους 1979 και στο Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης, πράγμα που έγινε με επιτυχία. Για την ιστορία αναφέρουμε το σημείωμα αυτό, στο οποίο είναι καταγεγραμμένη μια λίστα με έργα για άμεση εκτέλεση.

Το «Κατατοπιστικό Σημείωμα»

Για την ιστορία αναφέρουμε το σημείωμα αυτό, στο οποίο είναι καταγεγραμμένη μια λίστα με έργα για άμεση εκτέλεση.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 1979 – ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Α. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ: 1. Διάνοιξη οδού Πέρα Χωρίων Κοινότητας Μεσαριάς. 2. Συνέχιση έργων διανοίξεως οδού Αποικίων –Βουρκωτής μετ’ ασφαλτοστρώσεως. 3. Διάνοιξη οδού Άνω Στενιών της Κοινότητας Στενιών. 4. Συνέχιση εργασιών επισκευής οδού Όρμου-Παλαιοκάστρου-Κοχύλου-Συνετίου-Χώρας μετ’ ασφαλτοστρώσεως. 5. Επισκευή οδού Γαυρίου-Βιταλίου. 6. Επισκευή και ασφαλτόστρωση οδού Βαρσαμιάς-Όρμου Φελλού της Κοινότητας Φελλού, μετά διακλαδώσεως προς Κάτω Φελλό. 7. Επισκευή και ασφαλτόστρωση οδού Άνω Απροβάτου της Κοινότητας Απροβάτου. 8. Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Κοινότητας Πιτροφού (Διακλάδωση από Επαρχιακή Χώρας). 9. Διάνοιξη οδού Μπατσίου- Αγία Μαρίνας της Κοινότητας Μπατσίου. 10. Συντήρηση της – εντός Κοινότητας Αμμόλοχου- αγροτικής οδού Αμμολόχου. 11. Διάνοιξη οδού Αϊπάτια-Πίσω Μέρος-Αμωνακλείου-Μοσχώνα-Άνω Κορθίου-Αηδόνια Κοινότητας Άνω Κορθίου. 12. Συντήρηση επαρχιακής οδού Γαυρίου-Μακροταντάλου από Καλλιβάριον-Βαρίδιο μέχρι ορίων Κοινότητας Φελλού. 13. Τσιμεντόστρωση οδού Παύλου Μελά του Δήμου Άνδρου. 14. Επισκευή οδού από Εθνική Γαυρίου-Χώρας προς Μονή Αγίας (Ζωοδόχος Πηγή).

Β. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ: 1. Ύδρευση Κοινότητας Λαμύρων. 2. Ύδρευση Πιτροφού. 3. Ύδρευση Οικισμού Γίδες της Κοινότητας Γαυρίου. 4. Ύδρευση Γαυρίου.

Γ. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ: 1. Αποχέτευση Κοινότητας Μπατσίου. 2. Αποχέτευση Κοινότητας Γαυρίου.

Δ. ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: 1. Συνέχιση του Προγράμματος εξηλεκτρισμού της Βορείου Άνδρου (Άνω Φελλού και οικισμών Κοινότητας Μακροταντάλου ως και της Κοινότητας Αμμολόχου). 2. Εξηλεκτρισμός Οικισμού Ατένη της Κοινότητας Κατακοίλου. 3. Ένταξη στο Πρόγραμμα εξηλεκτρισμού της Κοινότητας Βουρκωτής.

Ε. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 1. Εθνικό Στάδιο Άνδρου (Χώρα): Έκδοση πιστώσεως για διαμόρφωση χώρου και περίφραξης αυτού. 2. Κοινοτικό Γυμναστήριο Γαυρίου: Συνέχιση χρηματοδότησής του.

ΣΤ. ΙΔΡΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ: 1. Ίδρυση Γυμνασίου (τριτάξιο) για την εξυπηρέτηση των μαθητών Βορείου Άνδρου. Προσθήκη μιας επιπλέον αίθουσας στο οίκημα του Δημοτικού σχολείου. 2. Ίδρυση Τεχνικού Λυκείου (χρησιμοποίηση Μουστακείου Ιδρύματος).

Ζ. ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΟΔΩΝ: 1. Συνέχιση σήμανσης επαρχιακής οδού Γαυρίου – Χώρας – Αποικίων δι’ εκδόσεως πίστωσης και κατά το έτος 1979. 2. Σήμανση επαρχιακής οδού Σταυροπέδας-         Όρμου Κορθίου.

Η. ΛΙΜΕΝΙΚΑ: 1. Κατασκευή προβλήτας προσορμίσεως αλιευτικών και μικρών σκαφών λιμένος Άνδρου. 2. Επισκευή λιμενοβραχίονα λιμένος Μπατσίου. 3. Κατασκευή έργου λιμένος Όρμου Κορθίου.

Από τα προαναφερθέντα έργα, τα περισσότερα ενταχθήκανε στο πρόγραμμα έργων του 1979, όσα δε έμειναν εκτός ενταχθήκανε στο Πενταετές Πρόγραμμα 1979-1982, μαζί με όσα άλλα σε αλλεπάλληλες συσκέψεις στο υπουργείο Συντονισμού, εντάχθηκαν σε αυτό.

Μετά από επίσκεψη των περιφερειακών αντιπροσώπων-Συμβούλων του Δ.Σ. της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ και πάλι στην Άνδρο, μετά από συνεργασίες με τις κοινότητες και την Α΄ Πανανδριακή Σύσκεψη του 1980 σε δύο Μαραθώνιες συνεδριάσεις το Νοέμβριο του 1980, το Δ.Σ. συνέταξε για δεύτερη φορά «ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» για το πρόγραμμα του έτους 1981, το οποίο υπέβαλε στη Νομαρχία Κυκλάδων  και το Υπουργείο Συντονισμού, με την παράκληση να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα έτους 1981, πράγμα που επετεύχθη –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- και παραθέτουμε παρακάτω.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 1981 – ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

Α.  ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ: 1. Επισκευή δρόμου από θέση «Ανάληψης» μέχρι Αμμόλοχο της Κοινότητας Αμμολόχου. 2. Επισκευή και συντήρηση εσωτερικού οδικού δικτύου Κοινότητας Αμμολόχου. 3. Διαμόρφωση οδού προς την ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος. 4. Επισκευή δρόμου Γαυρίου-Άνω Γαυρίου. 5. Επισκευή κοινοτικού οδικού δικτύου Κοινότητας Άνω Γαυρίου. 6. Αποπεράτωση δρόμου οικισμού Κατακαλαίων της Κοινότητας Αποικίων. 7. Αποπεράτωση Κοινοτικού γραφείου Κοινότητας Απροβάτου. 8. Αποπεράτωση δρόμου Άνω-Κάτω Απροβάτου. 9. Συνέχιση κατασκευής του δρόμου Μπατσίου-Κατακοίλου-Άρνης μετά ασφαλτοστρώσεως. 10. Περάτωση του έργου διαπλατύνσεως του δρόμου Ατενίου και κατασκευή Γέφυρας. 11. Επισκευή του δρόμου Γαυρίου-Βιταλίου. 12. Επισκευή κοινοτικού οδικού δικτύου Κοινότητας Βιταλίου. 13. Αποπεράτωση του δρόμου Αποικίων- Βουρκωτής. 14. Διαπλάτυνση του δρόμου από Γαύριο μέχρι την παραλία του Αγ. Πέτρου. 15. Διάνοιξη δεύτερου δρόμου «εισόδου-εξόδου» στην Κοινότητα Γαυρίου. 16. Συντήρηση κοινοτικού οδικού δικτύου της κοινότητος Γαυρίου. 17. Επισκευή δρόμου από Ξενοδοχείο «Αφροδίτη» μέχρι Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κοινότητας Γαυρίου. 18. Επισκευή – τσιμεντόστρωση δρόμου προ του Δημοτικού Σχολείου κοινότητος Γαυρίου. 19. Τσιμεντόστρωση υπολοίπου Πλατείας Αγίου Νικολάου μετά τμήματος οδού προ του Ι. Ναού, της κοινότητος Γαυρίου. 20. Επισκευή – συντήρηση κοινοτικού οδικού δικτύου Κοινότητας Καππαριάς. 21. Διάνοιξη κοινοτικών οδών Κοινότητας Καππαριάς. 22. Διάνοιξη αγροτικού δρόμου  Άνω – Κάτω Κατακοίλου. 23. Επισκευή – ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Κατακοίλου. 24. Διαπλάτυνση – επισκευή – επαρχιακής οδού Σταυροπέδας- Όρμου Κορθίου. 25. Συνέχιση ασφαλτόστρωσης του δρόμου Όρμου –Κοχύλου – Συνετίου  – Χώρας. 26.Αποπεράτωση έργου τσιμεντόστρωσης κοινοτικής πλατείας Κοινότητας Κοχύλου. 27. Ανέγερση κοινοτικού καταστήματος Κοινότητας Κοχύλου. 28. Τσιμεντόστρωση – συντήρηση κοινοτικού οδικού δικτύου Κοινότητας Κοχύλου. 29. Αποπεράτωση δρόμου Μεσαθουρίου Κοινότητας Λαμύρων. 30. Συντήρηση οδού Στραπουργιών και προέκταση αυτής. 31. Συντήρηση οδικού δικτύου οικισμού Λαμύρων. 32. Συνέχιση εργασιών ασφαλτοστρώσεως της επαρχιακής οδού Γαυρίου-Βαριδίου, από Κοινότητα Φελλού μέχρι οικισμών Καλλιβαρίου- Βαριδίου. 33. Επισκευή οδού προς οικισμό Χάρτες της Κοινότητας Μακροταντάλου. 34. Επισκευή οδού προς οικισμούς Μερμηγκιές και Άγιος Ιωάννης της Κοινότητας Μακροταντάλου. 35. Επισκευή οδού Καλλιβαρίου-Βαριδίου της Κοινότητας Μακροταντάλου. 36. Διάνοιξη και κατασκευή οδού Μεσαριάς-Πέρα Χωρίων της Κοινότητας Μεσαριάς. 37. Κατασκευή δρόμου Άνω Μενήτων.

  1. Συντήρηση οδικού δικτύου Κοινότητας Μπατσίου. 39.Διάνοιξη οδού από Μπατσί προς Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής ή ασφαλτόστρωση της υπάρχουσας οδού προς Ι. Μονή από τη ΜΟΜΑ. 40. Διάνοιξη οδού προς παραλία Παλαιοπόλεως. 41. Προέκταση κοινοτικού καταστήματος Κοινότητας Πιτροφού. 42. Συνέχιση εργασιών οδού Πιτροφού Κοινότητας Πιτροφού. 43. Διάνοιξη οδού Άνω Στενιών Κοινότητας Στενιών. 44. Επισκευή οδού Στενιών. 45. Κατασκευή-συντήρηση κοινοτικών οδών Κοινότητας Στενιών. 46. Βελτίωση οδού Συνετίου (στροφή Λειβαδίων). 47. Κατασκευή κοινοτικών οδών Κοινότητας Συνετίου. 48. Ασφαλτόστρωση οδού από διακλάδωση επαρχιακής οδού Γαυρίου-Βαριδίου προς Όρμο Φελλού μετά διακλαδώσεως προς Κάτω Φελλό. 49. Επισκευή οδού από θέση Σκάλα μέχρι διασταύρωση προς Αμμόλοχο (από Πελεκιτή) της Κοινότητας Φελλού. 50. Διαμόρφωση-χαλικόστρωση πλατείας Ευαγγελίστριας Κοινότητας Φελλού. 51. Διάνοιξη οδού από Κάτω Φελλό σε ενοριακό Ναό Ευαγγελίστριας σε θέση Τράπι-Πύργου της Κοινότητας Φελλού. 52. Συνέχιση διανοίξεως δρόμου από Κάτω Φελλό προς Πισωλιμνιώνα Κοινότητας Φελλού. 53. Τσιμεντόστρωση οδού Π. Μελά Δήμου Άνδρου. 54. Διάνοιξη δρόμου από Καΐρη προς Μπαξέδες και τρεις Εκκλησιές. 55. Ανακατασκευή της οδού από οικίας Τρικόγλου μέχρι οικίας Καΐρη. 56. Διάνοιξη οδού από Σταυροπέδα δια Άνω Πιτροφού-Μενήτων-Στραπουργιών-σύνδεση με την ήδη υπάρχουσα. 57. Επέκταση της οδού Στραπουργιών δια Μενήτων Άνω Πιτροφού σε Σταυροπέδα. 58. Περάτωση τσιμεντόστρωσης οδού Χώρας-Λειβαδίων. 59. Διάνοιξη δρόμου από στροφή Καληπέτη μέχρι τρεις Εκκλησιές (θέση Ξενοδοχείο «Παράδεισος».

  Eπιβάλλεται για χάρη της αλήθειας και της ιστορίας να αναφερθούμε στη σημαντική συνεισφορά επίλεκτων μελών της ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΔΡΙΩΝ, τα οποία από την υπεύθυνη θέση τους βοήθησαν με ιδιαίτερο ζήλο –ο καθένας από τη σκοπιά του και στο μέτρο των δυνατοτήτων του- τις προσπάθειες της ΕΝΩΣΕΩΣ για τη συνεχή ανάπτυξη του νησιού. Αναφερόμαστε στις προσπάθειες του Ανδριώτη Πρύτανη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Επίτιμου Προέδρου της  ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ, Καθηγητή και πρώην Υπουργού αειμν. Δημοσθένη Πίππα και των παρακάτω Επίτιμων Μελών της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ: του Ανδριώτη Βουλευτή, αντ/ρχου ε.α. , αειμν. Λεωνίδα Ευκλ. Μπίστη, του  Βουλευτή Επικρατείας –μετέπειτα Κυκλάδων- Υφυπουργού, μετά Υπουργού Συντονισμού, Οικονομικων και αργότερα Επιτρόπου της Ε.Ε., κ. Ιωάννη Δ. Παλαιοκρασσά και του Ανδριώτη Επίτιμου Γεν. Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου –πρώην Γενικού Γραμματέα–  αειμν. Γεωργίου Βαρθολομαίου.

Στο παρόν άρθρο παραθέσαμε μόνο τις ενέργειες της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ που έγιναν για την προώθηση έργων κοινής ωφέλειας στο νησί, από την ίδρυσή της μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Για ορισμένα από αυτά τα έργα ενήργησαν και άλλοι τοπικοί Συλλογικοί φορείς της Άνδρου. Εμείς εδώ αναφερόμαστε στη δική μας ιστορία και προσπάθεια, βλέποντας τα γεγονότα από την αντικειμενική Πανανδριακή σκοπιά της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.